aA
Plačios erudicijos, šilta ir trykštanti energija – tokią Tamią Gordon išvydau pirmą kartą Naujojo Orleano universitete, verslo vadybos studijų suole. Kad Tamia savo profesiniame gyvenime yra teisėja, sužinojau tik gerokai vėliau. Sunku buvo ir įtarti, kokį nelengvą kelią teisės profesionalei afroamerikietei teko nueiti, kad taptų sėkmingai dirbančiu Temidės tarnu.
Tamia Gordon
© TEISMAI.LT


Apie kovą su išankstinėmis nuostatomis, teisėjo vaidmenį JAV visuomenėje, vertybes ir svajones JAV Federalinio teismo teisėja sutiko papasakoti žurnalui TEISMAI.LT.

– Kaip nusprendėte tapti teisininke ir koks buvo Jūsų kelias siekiant teisėjo profesijos?

– Sprendimą tapti teisininke pasirinkau vedama prasmingų pokyčių noro. Tuo metu, kai augau, Amerikoje afroamerikiečiai teisinės sistemos požiūriu buvo dažnai diskriminuojami. Tikėjau, kad tapdama tos sistemos dalimi galiu prisidėti prie teisingumo užtikrinimo. Dirbdama teisinį darbą siekiau, kad visi klientai būtų vertinami sąžiningai. Ir teisėja nusprendžiau tapti tam, kad visi žmonės, nepaisant jų skirtumų, būtų vienodai teisingai vertinami pagal įstatymą.

Mano kelias buvo įdomus ir nenuspėjamas. Visada žinojau, jog noriu tapti teisininke, tačiau baudžiamoji teisė manęs nedomino. Nusprendžiau daryti tai, kas man patinka, o tai buvo chemija. Įgijau chemijos mokslų bakalauro ir magistro laipsnius, o tada pasirinkau studijuoti intelektinės nuosavybės teisę teisės mokykloje. Kai įgijau teisės mokslų (Juris Doctorate) laipsnį, pradėjau dirbti patentų teisės srityje. Vėliau tarnavau JAV kariuomenėje sausumos pajėgų pareigūne (Marine Corps Officer).

Per savo karinės tarnybos dešimtmetį praktikavausi įvairiose teisės srityse, įskaitant baudžiamąją, mokesčių, imigracijos, šeimos, nekilnojamojo turto, patentų ir administracinę. Vėliau tapau federaline teisėja, sprendžiančia su neįgaliųjų teise susijusias bylas. Tame karjeros etape ėjau teisėjos pareigas keliose valstijose. Pastaruoju metu, dirbdama federaline teisėja, baigiau verslo vadybos studijas (MBA) su globalios lyderystės ir vadybos pakraipa. Studijų tikslas – tapti stipresne pokyčių lydere. Baigusi studijas neseniai sulaukiau paaukštinimo – šiuo metu vadovauju didelei teisėjų, teisininkų, klerkų ir administracijos darbuotojų komandai. Ateityje turiu tikslą tapti JAV Aukščiausiojo Teismo teisėja, taip pat JAV ambasadore.

– Ar Jums teko dirbti daugiau ir sunkiau siekiant savo tikslų vien todėl, kad esate moteris ir afroamerikietė?

– Išties tiek universitete, tiek darbe turėjau dirbti sunkiau tam, kad galėčiau įveikti išankstines nuostatas. Kai kurie tradicionalizmo šalininkai laikėsi nuostatos, kad juodaodžiai ir moterys nepriklauso profesionalų ir / ar teisininkų aplinkai. Tačiau nuolatiniu darbu įrodžiau, jog mano profesiniai pasiekimai – tai mano gebėjimų ir noro siekti aukščiausių rezultatų pasekmė ir šie dalykai niekaip nepriklauso nei nuo mano lyties, nei nuo odos spalvos.

– Koks yra federalinio teisėjo vaidmuo JAV? Kaip atrodo įprasta federalinio teisėjo diena?

– JAV yra daugybės sričių federaliniai teisėjai. Pavyzdžiui, turime Aukščiausiojo Teismo teisėjus (Justices), magistratus (Magistrates), apygardų, patentų ir prekinių ženklų, administracinės teisės ir bankroto bylų teisėjus. Teisėjo vaidmuo apibrėžtas teismo, kuriame jis dirba, įgaliojimų. Federaliniuose teismuose teisėjai įprastai veda teismo procesą ir priima sprendimus bylose, sprendžia dėl įrodymų priimtinumo, šalių atstovų prašymų, priima sprendimus dėl prieštaravimų. Teisėjas taip pat yra atsakingas už rimties ir profesionalumo išlaikymą teismo posėdžių salėje. Taigi teisėjas turi būti ir išskirtinio temperamento žmogus.

– Kaip federalinis teisėjas vadovauja teismo procesui? Koks Jūsų pačios darbo stilius posėdžių salėje ir kas Jūsų darbe sunkiausia?

– Bendrai kalbant, posėdžių salėje teisėjai atlieka daugybę vaidmenų. Pirma, jie interpretuoja teisę ir vertina įrodymus byloje. Be to, teisėjai yra atsakingi už tinkamą bylos vedimą, šalių išklausymą posėdžių salėje. Teisėjams įprasta bendrauti su šalimis atvirai ir nepabrėžiant statuso skirtumų – bendraujama remiantis nusistovėjusiais papročiais ir profesine etika. Visiškai normalu teisėjui bendrauti su bylos šalimis pasitikslinant faktus ar patikrinant bylai aktualią informaciją, tačiau jis neturėtų būti per daug familiarus su liudininkais ir kitais bylos dalyviais.

Mano tikslas teismo posėdžių salėje – užtikrinti profesionalumą, kai visos bylos šalys vertinamos nešališkai ir kolegiškai. Visada stengiuosi išlaikyti aukščiausią teisinės rimties ir pagarbos lygį, kad procesas nenukryptų į nereikšmingas detales. Kai užtikrinamas tvarkingas teismo procesas, ir byla išnagrinėjama daug greičiau.

Vienas iš didžiausių mano darbo iššūkių yra tinkamai paaiškinti teisės turinį bylos šaliai, kuriai tinkamai neatstovaujama, – pasitaiko situacijų, kai matai, jog žmogaus inicijuota byla yra be pagrindo, tačiau pats asmuo dažnai atsisako suprasti šią tiesą.

– Ko JAV visuomenė tikisi iš teisėjų, ar teisėjai čia turi autoritetą? Pavyzdžiui, Lietuvoje teisėjui rodyti prabangą yra nepriimtina, o kitose šalyse apie tai net nekalbama.

– JAV visuomenė tikisi išskirtinai deramo teisėjų elgesio ir aukštų etikos normų laikymosi, elgtis taip, jog negalėtum nieko nuvilti. Kaip žinome iš senato posėdžių, atrenkant kandidatus į JAV Aukščiausiąjį Teismą, be teisinės patirties, daug dėmesio skiriama kandidatuojančių teisėjų elgesiui – ar konkretus teisėjas pademonstravo tinkamas moralines vertybes ir gerą elgesį tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime. Visuomenė tikisi, kad teisėjas užtikrins nešališkumą visų šalių atžvilgiu. Reikia pasakyti, kad visuomenei pajutus, jog teisėjo sprendimas yra šališkas ar neteisingas, iškart kyla viešas nepasitenkinimas. Pavyzdžiui, bylose, kur rasinis šališkumas yra esminis veiksnys, teisėjo sprendimas gali paskatinti protestus, virstančius į riaušes, ir boikotus. Todėl teisėjai yra įgalioti nagrinėti bylas be išankstinių nuostatų, remdamiesi tik teise ir faktinėmis aplinkybėmis kiekvienoje byloje.

Teisėjai yra valstybės tarnautojai, todėl jie turi deramai elgtis visomis aplinkybėmis. JAV visuomenėje priimta, jog teisėjai gali rodyti saikingą gerovę. Kadangi mūsų teisinėje sistemoje dauguma teisėjų anksčiau dirbo advokatais teisės kontorose, jie turėjo galimybę susikurti materialinę gerovę prieš pradėdami eiti teisėjo pareigas. Taigi JAV nėra neįprasta matyti teisininkus ir teisėjus, turinčius gražius namus, vairuojančius sportinius automobilius ar perkančius vasarnamius tolimose salose ar užsienio kraštuose.

– Kas yra teisininkas lyderis Jūsų akimis? Ką Jums reiškia lyderystė?

– JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjas Thurgoodas Marshall‘as buvo teisėjas lyderis. Jo karjeros karūnos deimantas – teisėjo pareigos JAV Aukščiausiajame Teisme nuo 1967 m. iki 1991 m. Tam, kad galėtų tapti pirmuoju istorijoje afroamerikiečiu JAV Aukščiausiojo Teismo teisėju, jis turėjo įveikti daugybę diskriminavimo iššūkių. Ankstyvaisiais karjeros metais, dirbdamas Nacionalinėje spalvotųjų žmonių pažangos asociacijoje (The National Association for the Advancement of Colored People, NAACP), 1954 m. jis laimėjo bylą Brown v. Board of Education, kurioje Aukščiausiasis Teismas užbaigė rasinę segregaciją viešose mokyklose JAV.

Man lyderis yra žmogus, sukuriantis viziją ir gebantis įkvėpti komandą jos siekti visiems dirbant kartu. Be to, lyderis garbingai ir korektiškai elgiasi tiek savo profesinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime. Teisėjas Marshallas neabejotinai turėjo šias vertybes.

– Kokie Jūsų pomėgiai uždarius teismo duris? Matau, kad naudojatės socialiniu tinklu „Facebook“ – ar teisėjui JAV priimtina socialiniuose tinkluose dalytis savo asmeninio gyvenimo detalėmis?

Kai užveriu teismo duris, turiu unikalių akiratį praplečiančių užsiėmimų. Siekiu šviesti perspektyvius teisininkus dėstydama Lojolos universitete (Loyola University New Orleans College of Law). Taip pat esu studentų mentorė Naujojo Orleano ir Jūrų pajėgų akademijoje (New Orleans Military & Maritime Academy), einu valdybos narės pareigas organizacijoje, kuri užtikrina visapusišką pagalbą nuo seksualinio smurto nukentėjusiems žmonėms Naujajame Orleane.

Laisvalaikiu piešiu akriliniais dažais ir gaminu meno kūrinius iš stiklo. Kalbant apie socialinius tinklus, mano aktyvumas yra gana saikingas, tai atitinka mano profesiją. Vis dėlto esu didelė programėlės „Yelp“ gerbėja ir mėgaujuosi rašydama restoranų ir kitų lankytinų vietų, kurias aplankau keliaudama JAV ir pasaulyje, įvertinimus.

– Ką norėtumėte perduoti teisėjams Lietuvoje?

Teisingas teisingumas pagal įstatymą (Equal justice under law) – esminis kriterijus teisėjui, atliekančiam savo vaidmenį. JAV šis credo iškaltas virš Aukščiausiojo Teismo pastato įėjimo ir jo paskirtis – užtikrinti, jog teisėjai taikytų teisę vienodai visiems asmenims, nepaisydami jų užimamos padėties. Jums visiems linkiu vertinti visus žmones teisingai, neatsižvelgiant į jų kilmę, odos spalvą, religiją ar įsitikinimus. Kaip teisėjai, mes privalome laikytis aukštesnių standartų, taigi esame sektini pavyzdžiai visuomenei. Užtikrindami, kad esame teisingi priimdami savo sprendimus, padedame kurti pilietiškesnę visuomenę.

Taip pat svarbu, kad visi žmonės mūsų akivaizdoje jaustųsi saugūs ir sprendimai jų atžvilgiu būtų priimami nešališkai, nepaisant to, kokia jų bylos baigtis. Teismo salėje svarbu laikytis aukščiausio teisinio etiketo – tai padeda pašalinti pyktį ir nuraminti tuos, kurie stovi prieš jus.

TEISMAI.lt
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Arūnas Milašius. Dar kartą apie sugedusį lėktuvą (151)

Kaip sakė vienas iš jau legenda tapusių mūsų politikų, „valstybė truputį nepavyko“ ir,...

10 vaikų auginanti Eglė atvirai apie visuomenės požiūrį, akyse ištirpstantį maistą (15)

„Negaliu pasakyti, kad tai dovana – paklausta, apie įsimintiniausią Kalėdų dovaną ,...

Perspėja apie sudėtingas eismo sąlygas: šiąnakt plikledis ir lijundra (6)

Antradienio naktį Lietuvoje eismo sąlygas sunkins plikledis ir lijundra, įspėja kelininkai .

Žiniasklaida: Interpolui vadovauti bus paskirtas Putino statytinis Prokopčiukas kalba apie grėsmę tarptautinės teisės pamatams (168)

Britų valstybės pareigūnai mano, kad jau ateinantį trečiadienį buvęs Rusijos Vidaus reikalų...

Aušra Maldeikienė ir Gitanas Nausėda turėjo ką pasakyti vienas kitam: jūs „durninate“ tautą (333)

Pirmadienio LNK laidoje „Yra, kaip yra“ 17 val. 35 min - pirmoji kandidatų į Lietuvos...

Raudonuoju kilimu žengusios žvaigždės pažėrė idėjų, kaip rengtis šventiniam vakarui

Nors šįmet jubiliejinė, dešimtoji, „Governors Awards“ ceremonija buvo trumpesnė, šventinius...

Prieš 23 metus duotame interviu Rolandas Kazlas išpažino savo vyriškas nuodėmes: man labiau patinka negražios moterys (33)

„Ne vienai merginai esu pažadėjęs ją vesti, prašiau pagimdyti sūnų Kristupą, bet vistiek...

Susirgus vaikui griebėsi už galvos: kada sveikatos sistema tarnaus mokesčių mokėtojams? (19)

Esame įprasta šeima – du suaugę, du vaikai. Vyresnysis vaikas neseniai pradėjo lankyti...

Peikia galimybę važinėti su užsienietiška technine apžiūra: taip į kelius grįžta „lavonai“ (63)

Galimybė Lietuvoje užregistruoti naudotą automobilį, turintį galiojantį užsienyje atliktos...

„Nissan“ siekia atstatydinti valdybos pirmininką – įtaria savo reikmėms švaisčius bendrovės turtą

„ Nissan “ rengiasi atleisti valdybos pirmininką Carlosą Ghosną už tai, kad šis, kaip...