Antroji didiko žmona - Ona Aloiza Ostrogiškaitė (m. 1654). Po studijų 1595 grįžęs į Lietuvos DK pradėjo karinę veiklą, netruko pasižymėti malšinant Nalivaikos sukilimą, dalyvavo karo kampanijoje Ukrainoje. Nuo 1601 vadovaudamas Lietuvos DK kariuomenei netruko išgarsėti pasiekimais Livonijos kare. Sparčiai kilo karjeros laiptais: 1596-1599 ėjo Lietuvos DK pataurininkio pareigas, 1599 gavo Žemaitijos seniūniją, 1601-1605 buvo lauko etmonu, o 1605 gavo Lietuvos DK didžiojo etmono buožę. Paskutinė ir viena svarbesnių pareigybių – 1616 gauta Vilniaus vaivados pareigybė. Didikas taip pat pasižymėjo bažnyčių, vienuolynų fundacijomis, naujų miestų steigimu privačiose valdose (Kretinga, 1609 išrūpinta Magdeburgo privilegija), pilių statybomis.


Didžiausia šlovė didžiojo etmono laukė mūšyje prie Salaspilio (Kircholmo). 1605 09 27 apie 4000 J. K. Chodkevičiaus vadovaujamų karių sutriuškino 14 000 Švedijos karaliaus Karolio IX vadovaujamas pajėgas. Pergalė prie Salaspilio plačiai nuskambėjo Europoje, šiam laimėjimui buvo skirta 1606 m. Laurencijaus Bojerio Vilniuje išleista poema Carolomachia. Vėlesnės karinės kampanijos, kuriose dalyvavo ir kurioms vadovavo JKCH pasižymėjo permaininga sėkme. Pergalės etmoną lydėjo 1609 Livonijoje, tuo tarpu 1611-1618 m. Respublikos karas su Maskva nebuvo toks sėkmingas, J. K. Chodkevičiui nei 1612, nei 1617 nepavyko užimti Maskvos, tačiau buvo apgintas Smolenskas.


Šlovingas buvo paskutinis 61 metų didžiojo etmono žygis prieš turkus. 1621 rudenį J. K. Chodkevičiaus vadovaujama jungtinė Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sėkmingai atrėminėjo tris kartus gausesnės turkų kariuomenės puolimus, kartu rengdami priešą silpninusius išpuolius. Didžiojo etmono pasirinkta strategija pasiteisino su kaupu: išvarginti didžiulių netekčių turkai buvo priversti pripažinti pralaimėjimą. 1621 10 07 buvo sudaryta taika, garantavusi Respublikai sienų nuo turkų ir totorių antpuolių saugumą. Deja, didysis karvedys nebesuspėjo patirti pergalės džiaugsmo, J. K. Chodkevičius mirė Chotino pilyje 1621 09 24 mūšio su turkais metu.

J. K. Chodkevičius - vienas ryškiausių Lietuvos DK etmonų, išsiskyrė organizaciniu ir strateginiu talentu, pasižymėjo didžiule energija, geležine valia. Gerai žinojo europinės karybos pasiekimus, juos savarankiškai studijavo ir stengėsi pritaikyti mūšyje. Nors nebuvo itin populiarus tarp karių, tačiau sugebėjo juos suvaldyti ir atvesti iki pergalės. Karas buvo jo stichija. Tą rodo pasiektos reikšmingos pergalės.

Tai yra 2007-2008 m. programos „Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalendorius“ metu sukurto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalendoriaus enciklopedinio žinyno dalis.

© Lietuvos Istorijos Institutas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Šaltinis
Lietuvos istorijos institutas
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją