Pasak parlamentaro, siekiant efektyvios vyriausybių veiksmų kontrolės ES lygiu, nacionaliniai parlamentai turi gauti ne tik Europos Sąjungos Tarybos darbotvarkes ir sprendimus, bet ir visą informaciją apie ES teisės aktų svarstymo eigą, sakoma pranešime spaudai.

„Tuo pačiu turime rasti būdų, kaip sustiprinti nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento bendradarbiavimą“, teigė V.P. Andriukaitis.

Konventas dėl ES ateities veikti pradėjo 2002 metų vasario mėnesį ir darbą tęs iki šių metų vasaros. Baigiamąjį dokumentą Konventas pateiks Tarpvyriausybinei konferencijai, kuri priims galutinius sprendimus.

Kiekviena ES valstybė narė ir šalis kandidatė į Konventą delegavo savo Vyriausybės ir parlamento atstovus.

Konvente Lietuvos Seimui atstovauja parlamentarai Vytenis Povilas Andriukaitis, Algirdas Gricius ir Gintautas Šivickas, o Vyriausybei – Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Rytis Martikonis.