Dvi dienas truksiančiame posėdyje Lietuvos Vyriausybei atstovauja Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Rytis Martikonis, Seimui - parlamentarai Vytenis Andriukaitis, Algirdas Gricius ir Gintautas Šivickas.

Kaip pranešė URM Spaudos skyrius, Konvente dėl ES ateities siūloma sumažinti privalomųjų ir patariamųjų teisės aktų rūšių skaičių.

Pasak R.Martikonio, siekiant supaprastinti sistemą, teisės instrumentų skaičių galima sumažinti, tačiau šis mažinimas negali pakenkti sprendimų priėmimo lankstumui ir efektyvumui, taip pat reikia atsižvelgti į skirtumus konkrečiose ES politikos srityse.

Beje, siekiant ES teisę padaryti suprantamesnę piliečiams, pasiūlyta pakeisti dabar galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų pavadinimus - reglamentus siūloma vadinti įstatymais, o direktyvas - rėminiais įstatymais.

Konvente taip pat siūloma įvesti naują teisės aktų tipą - deleguotuosius aktus. Tai leistų Europos Komisijai perduoti sprendimo teisę dėl techninių detalių, tačiau Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas išlaikytų šių sprendimų kontrolę.

Konventas dėl ES ateities dirbti pradėjo 2002 metų vasario mėnesį ir savo darbą tęs iki šių metų vasaros. Baigiamąjį dokumentą Konventas pateiks Tarpvyriausybinei konferencijai, kuri priims galutinius sprendimus.

Kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė ir šalis kandidatė Konvente yra atstovaujamos vieno vyriausybės atstovo ir dviejų parlamento atstovų. Lietuva ES nare tikisi tapti 2004-ųjų metų gegužę.