Ceremonijos britų karių kapinėse Poznanėje metu Lietuvos karo lakūnui ir žymiam sportininkui, Antrojo pasaulinio karo metais kovojusiam Prancūzijos karo aviacijos, Jungtinės Karalystės karališkųjų oro pajėgų gretose, atminti bus pašventintas naujai pastatytas paminklas su lietuvišką lakūno kilmę bylojančiu įrašu „Flight Lieutenant R. Marcinkus (of Lithuania). Pilot. Royal Air Force. 29th March 1944“ (Lietuvos) kapitonas R. Marcinkus. Lakūnas. Karališkosios oro pajėgos. 1944 m. kovo 29d. ) .

Paminklą rugsėjo mėnesį pastatė Tautų Sandraugos karių kapų Europoje priežiūros komisija, atsižvelgdama į Lietuvos ambasados Lenkijoje ir Krašto apsaugos ministerijos prašymą ir Lietuvos siekį įamžinti savo tautos asmenybes.

Kpt. Romualdo Marcinkaus pagerbimo ir paminklo pašventinimo iškilmės vyks kartu su Jungtinės Karalystės ambasados Lenkijoje kasmet organizuojama žuvusių Tautų Sandraugos (anksčiau Britų Tautų Sandraugos) šalių karių pagerbimo ceremonija Poznanės kapinėse. Ceremonijoje taip pat dalyvaus Lietuvos, Kanados, Naujosios Zelandijos ambasadoriai, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės gynybos atašė, Lietuvos garbės konsulas Poznanėje, kiti svečiai.

Romualdas Marcinkus gimė 1907 m. Jurbarke. Mokėsi Karo mokykloje Kaune, baigęs Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių, tapo Lietuvos karo aviacijos lakūnu – oro žvalgu, vėliau įgijo parašiutizmo instruktoriaus kvalifikaciją, išgarsėjo kaip parodomųjų šuolių meistras.

Kaip rašoma Gražinos Sviderskytės knygoje „Uragano kapitonas“, 1934 m. R. Marcinkus buvo pakviestas į istorinę trijų ANBO-IV lėktuvų eskadrilę, vadovaujamą plk. ltn. Antano Gustaičio, skrydžiui aplink Europą, skirtam Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą paminėti.

R. Marcinkus taip pat buvo žinomas kaip puikus futbolininkas, Lietuvos nacionalinės rinktinės lyderis ir kapitonas. Šiandien futbolo istorikai R. Marcinkų vertina kaip vieną geriausių prieškario Lietuvos futbolininkų. 1939 m. R. Marcinkus apdovanotas išskirtiniu Lietuvos karo aviacijos garbės ženklu – „Plieno sparnais“. Tais pačiais metais jis pasiprašė išleidžiamas į atsargą ir išvyko iš Lietuvos.

1940 m. R. Marcinkus buvo priimtas svetimšaliu savanoriu į Prancūzijos karo aviaciją. Prancūzijai kapituliavus, R. Marcinkus tapo britų karališkųjų oro pajėgų lakūnu, 1-osios eskadrilės naikintuvo „Uraganas“ pilotu. 1942 m. vasario 12 d. R. Marcinkaus pilotuojamas „Uraganas“ buvo numuštas, o pats pilotas pateko į vokiečių nelaisvę. Įkalintas Stalag Luft III lageryje, skirtame britų ir amerikiečių aviacijos karininkams, R. Marcinkus dalyvavo lageryje įsikūrusios slaptos organizacijos „X“ veikloje, kuri 1944 m. kovo 25 naktį suorganizavo masinį karo belaisvių pabėgimą, vėliau pavadintą Antrojo pasaulinio karo metų sensacija.

Tik trims belaisviams pavyko sėkmingai pabėgti, kiti buvo sugauti, o 50 vyrų, tarp jų ir R. Marcinkus – sušaudyti. Šis įvykis tapo pasaulyje žinomas „Didžiojo pabėgimo“ vardu, kai apie jį buvo parašyta knyga ir 1963 m. sukurtas filmas. Tik 1948 m. R. Marcinkaus palaidojimo vieta buvo identifikuota ir urna su jo palaikais perkelta į britų karių kapines Poznanėje.