Akcijos idėją generavo ir, pasivadinęs būrį jaunų talkininkų, įgyvendino menininkas Redas Diržys, Dailės mokyklos mokytojas Raimondas Šimkevičius bei Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Vilma Liaukuvienė.

Pro šalį einantys miestelėnai smalsiai žvilgčiojo, ką susispietę būreliais aikštėje veikia jaunuoliai. O šie nuo šiaurio ir gana šalto oro sužvarbusiomis rankomis skaidriomis vienkartinėmis stiklinaitėmis iš kibirų sėmė vandenį. "Alytaus naujienų" žiniomis, bendrovė "Dzūkijos vandenys" atgabeno 30 laipsnių šilumos vandens. Iš stiklinaičių su vandeniu jaunimas ant Rotušės aikštės grindinio dėliojo dirbtinį ežerėlį.

Praeivių reakcija į akcijos vyksmą buvo įvairi. Kai kurios moteriškės tai vadino nesąmone, esą vaikus lengva susargdinti, o kiek paskui laiko ir pastangų kainuoja išgydyti. Vienas varganos išvaizdos vyrukas iš stiklinės skaniai atsigėrė. Kitas replikavo, kad geriau į stiklinaites būtų supilta degtinėlės, o vanduo tinka tik užsigerti...

Aikštėje išdėliota 30 tūkst. vienkartinių stiklinaičių, joms pripildyti buvo atvežta apie 10 kubinių metrų vandens.

Akcija "Ežeras" visus kvietė būti žmonėmis

Besiplečiant ežerėliui jaunieji Žemės dienos minėjimo vedėjai nuo teatro laiptų aikštelės skaitė tekstą, atsakantį ir į daugeliui rūpimą klausimą - ką norima pasakyti šia akcija-instaliacija:

"Akcija "Ežeras" - tai ekologinis manifestas Pasaulinei žemės dienai paminėti.

Akcija "Ežeras" nebekartos raginimų: saugok gamtą, neteršk vandens ir oro, nedegink žolės, sodink medelius - visa tai jūs gerai žinote, ir tai nieko jau nebeveikia.

Akcija "Ežeras" primena, kad gamtos išteklių naudojimas seniai tapo norma. Tai prasidėjo tada, kai vienas žmogus pradėjo išnaudoti kitą; kai žmonės buvo įvardyti kaip resursas ir tapo nebe asmenybėmis, bet objektais. Hierarchija, klasės, nuosavybės formos - visa tai dominavo visuomenėje ir lygiai taip pat buvo pritaikyta gamtai. Ši savo ruožtu irgi tapo resursu, objektu, žaliava.

Akcija "Ežeras" atkreipia dėmesį į tai, kad šiandienėje visuomenėje hierarchinis dominavimas ne toks akivaizdus. Taip yra dėl paprastos priežasties - šiandieniai modernių technologijų gamybos mastai sukūrė materialaus pertekliaus iliuziją. Didelė dalis žmonių nebeturi daug ir sunkiai dirbti, kad pragyventų, ir, kylant ekonomikai, atsiranda vis daugiau laisvo laiko, kuriam praleisti pramonė taip pat pasiūlo daug produkcijos, taip dar labiau padidindama plyšį tarp žmogaus ir gamtos bei plėsdama neregėtą mastą įgavusį Žemės ir jos gyventojų išnaudojimą.

Akcija "Ežeras" pastebi, kad šiandien jau nepakanka vien technologijos ar jos procesų kritikos bei apribojimų tam, kad sugrįžtum ar bent priartėtum prie žmogaus ir gamtos ryšio atkūrimo. Jau nuo pirmų dienų šiame pasaulyje žmogus yra socializuojamas šeimos, religinių institucijų, mokyklų bei darbinių santykių - tam, kad hierarchinę sistemą ir pasiaukojimą priimtų kaip savo mąstymo pagrindą. Neišsprendus šios problemos bet kokios diskusijos apie ekologinį balansą turės paviršutinį efektą ir bus skirtos tik padarinių likvidavimo sistemai sukurti.

Akcija "Ežeras" teigia, kad į pelną orientuotas modernios visuomenės kultūrinis bagažas nė kiek nemažina žmogaus ir gamtos konflikto. Atvirkščiai - kapitalistinėje visuomenėje žmogus paverstas ne tik objektu, bet ir preke, skirta visuotinei rinkai. Konkurencija tarp jų tampa tokia pat savitikslė kaip ir begalės kitų absoliučiai nenaudingų prekių. Kokybė virto kiekybe! Individuali kultūra pavirto masine! Asmeninis bendravimas - masine komunikacija! Gamta tapo didžiule gamykla, miestas - prekybos centru, viskas įgavo kainą: ir šventoji bažnyčia, ir asmeninė garbė. Humanizmas tampa dar viena technologija. Mašina jau nebėra tik įrankis, praplečiantis žmogaus veiklą. Žmogus tapo įrankiu, praplečiančiu mašinos veiklą, - jis tapo mašinos dalimi.

Akcija "Ežeras" apibendrina: žmogaus ir gamtos konfliktas yra tik tąsa gerokai didesnio konflikto tarp pačių žmonių kaip individų ir jų noro dominuoti vienas kito atžvilgiu. Jeigu ekologinis judėjimas apsiribos taršos kontrolės sistemų bei rekreacinių zonų kūrimu, radikaliai nespręsdamas pačių priežasčių, - konfliktas tik didės.

Akcija "Ežeras" kviečia visus būti žmonėmis".

Apdovanoti fotodarbų ir rašinių konkursų dalyviai

14 valandą aikštėje nuskambėjo miesto savivaldybės vicemero Sigito Kauzono bei Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojo Stasio Vanago sveikinimai ir pamąstyti raginančios mintys Žemės dienos proga. Priminta, jog Jungtinės Tautos Pasaulinę žemės dieną paskelbė 1971 metais, Lietuvoje ji minima 14-ą kartą, šiai dienai pasirinktas pavasario lygiadienis, kai dienos ir nakties trukmė tampa vienoda visuose Žemės rutulio taškuose.

Skambant varpams Lietuvos skautijos padalinio "Pilėnų" tunto atstovai prie miesto savivaldybės pakėlė Žemės vėliavą.

Minėjime skambėjo Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos popansamblio atliekamos dainos. Apdovanoti dviejų konkursų laureatai ir dalyviai.

Miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai (iš viso šešiolika), dalyvavę rašinių konkurse "Laiškas miesto merui", apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanomis. Šio konkurso dalyvių 10-12 klasių grupėje pirmoji vieta skirta Alytaus Šv.Benedikto vidurinės mokyklos 10a klasės mokinei Paulinai Stankevičiūtei, antroji - Šaltinių pagrindinės mokyklos 10a klasės mokinei Eglei Jakubavičiūtei, trečioji - Vidzgirio vidurinės mokyklos 12c klasės mokinei Ingridai Lekavičiūtei. 6-9 klasių grupėje pirmoji vieta atiteko Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos 9c klasės mokinei Ingridai Kyguolytei, antroji - tos pačios mokyklos 9a klasės mokiniui Mantui Boliui, trečiosios - Šaltinių pagrindinės mokyklos 9b klasės mokinei Miglei Lingytei bei "Volungės" vidurinės mokyklos 7a klasės mokinei Jūratei Kuklytei.

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija, siekdamos skatinti jaunimą domėtis gamta, jos turtais, iš jų - ir unikaliais geriamojo vandens ištekliais, organizavo moksleivių fotodarbų konkursą "Vandens kelias". Alytaus moksleiviams rajoninį konkurso etapą organizavo UAB "Dzūkijos vandenys" ir miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Konkursui darbus pristatė 16 mokinių. Vakar pagerbti ir apdovanoti visi. Jiems įteiktos atminimo dovanos su "Dzūkijos vandenų" atributika bei padėkos raštai.

Laureatams skirti diplomai, atminimo dovanos ir piniginiai prizai; pirmosios vietos laimėtojui - 250, antrosios - 150, trečiosios - 100 litų. Fotokonkurse pirmąją vietą laimėjo Alytaus dailės mokyklos auklėtinė Vaida Jurkonytė. Antroji vieta atiteko Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos moksleivei Aurėjai Šilinskaitei, trečioji - Putinų vidurinės mokyklos moksleivei Aurelijai Vidzbelytei. Prizinių vietų laimėtojos Alytaus miestui atstovaus respublikiniame konkurso "Vandens kelias" etape, gegužės 5 dieną vyksiančiame Vilniuje.

Alytaus moksleivių fotodarbų parodą "Vandens kelias" galima aplankyti bendrovėje "Dzūkijos vandenys" (Pulko g.75), o nuo balandžio 8 dienos fotografijos bus eksponuojamos miesto savivaldybės fojė.

Ištvermingiausieji laukė netikėto ir drastiško akcijos finalo

Po minėjimo Rotušės aikštėje Žemės dienos reginio dalyviai buvo pakviesti į miesto savivaldybės tarybos posėdžių salę paklausyti VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro surengtos paskaitos "Vandens išteklių valdymas".

Akcijos-instaliacijos "Ežeras" finalo laukiančius sužvarbusius miestelėnus menininkas R.Diržys kaitino intriguodamas baigties paslaptimi. Pasak jo, buvo galimi du akcijos pabaigos scenarijai, ir abu vienas už kitą geresni, netikėti ir drastiški. Finale pasirodė bendrovės "Ordo" vyrai, "šiūpeliais" susėmę dirbtinį ežerėlį, daugybe savo "skystųjų kristalų" žaviai spindėjusį popiečio saulėje...