Šį rudenį kompensacijas gaus 9,8 proc. studentų. Lyginant su ankstesniais metais jų dalis gerokai padidėjo ir beveik pasiekia nustatytą maksimalią 10 proc. ribą.

„Džiaugiamės, kad kompensacijas už studijas šiemet gaus beveik maksimalus galimas skaičius studentų, - sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. - Kompensavimo mechanizmas leidžia užtikrinti, kad į mokamas studijų vietas įstoję geriausiai besimokantys studentai faktiškai gauna valstybės finansavimą studijoms".

Kompensavimui šiais metais skiriama per 4,8 mln. eurų. Už studijas sumokėtą kainą atgaus apie 5,6 tūkst. studentų. Tai beveik sieks maksimalią galimą ribą - sudarys 9,79 proc. nuo valstybės finansuojamų vietų skaičiaus. Kaip numato Mokslo ir studijų įstatymas, kompensacijų skaičius gali siekti iki 10 proc. atitinkamais metais valstybės finansuojamų studijų vietų.

Kompensacijų dalis pastaraisiais metais palaipsniui augo - jei 2012 m. ji buvo 6,18 proc., tai 2014 m. kompensacijos išmokėtos 8,22 proc. studentų.

Kiek už mokslą mokančių studentų kasmet gauna kompensaciją, priklauso nuo valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir biudžeto finansinių galimybių. Įvertinęs turimas lėšas, Valstybinis studijų fondas kasmet nustato kompensacijų skaičių kiekvienai aukštajai mokyklai pagal studijų kryptis.

Studentai, kurių studijos atitinka norminę studijų kainą ar kainuoja mažiau, atgauna visą sumokėtą sumą. Už studijas mokėjusieji daugiau - atgauna dalį, lygią norminei studijų kainai.

Padidinti studijų kainos kompensavimą gavusių valstybės nefinansuojamų studentų dalį iki 10 proc. - vienas iš Vyriausybės prioritetų.