Balsavimui bus teikiamas variantas, kad gerai besimokančiu būtų įvardijamas studentas, kurio vidurkis yra didesnis nei 7 balai ir jis neturi akademinių skolų. Priimti pataisą ragina švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, kad vėl pradėtų veikti studentų rotacijos sistema, sustabdyta po Konstitucinio Teismo 2014 metų nutarimo.

Gerai besimokančio studento apibrėžimas keičiamas po KT nutarimo, kad įstatyme nustatyta studentų rotacijos tvarka prieštarauja Konstitucijai, nes sudaroma galimybė valstybės finansuojamą vietą išlaikyti ir studentams, kurių mokymosi lygis neatitinka visuotinai pripažįstamo žodžio „geras“ reikšmės.

Visgi Seime svarstomo reguliavimo kritikai teigia, kad jis nespręstų problemos iš esmės, nes nustačius 7 balų ribą objektyvumo nebus pasiekta - skirtinguose universitetuose ir skirtingose studijų programose vertinimo reikalavimai smarkiai skiriasi.

Mokslo ir studijų įstatyme buvo numatyta, kad valstybės finansavimą gavęs studentas jį gali prarasti tik tuo atveju, jei po metų jo vidurkis yra daugiau kaip dviem balais mažesnis negu to paties kurso studentų vidurkis. Po KT nutarimo ši norma nebegalioja, o naujas rotacijos mechanizmas dar nepatvirtintas.