Minint 1991 m. sausio 13 d. sovietinės agresijos ir nepavykusio perversmo 22-ąsias metines Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos iniciatyva penktadienį lygiai 8.00 val. Lietuvoje languose dešimčiai minučių uždegtos atminties žvakutės, kurios priminė dramatiškas dienas, kai atsikūrusi Lietuvos valstybė ir jos piliečiai apgynė savo nepriklausomybę.

Laisvės gynėjų dienai degamos žvakės simbolizuoja apgintos laisvės šviesą, laisvės idėjų pergalę prieš brutalią jėgą, atmintį ir susikaupimą pagerbiant žuvusius ir nukentėjusius.

Akcijos organizatoriai tikisi, kad kartu visoje Lietuvoje degdami žvakutes žmonės pajus dalelytę to vienybės jausmo, kuris sujungė tautą 1991-aisiais, ir siekia pademonstruoti, kad esminiais klausimais mes esame vieningi.

Anot Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos direktoriaus Ronaldo Račinsko, 1991 m. sausio 13-oji yra viena svarbiausių dienų naujausioje Lietuvos istorijoje - tai buvo esminis lūžio taškas nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo kelyje. Tomis dienomis susitelkusi pilietinė visuomenė apgynė valstybės nepriklausomybę. Tomis dienomis iš esmės sprendėsi visos sovietinės imperijos pavergtų tautų ir valstybių likimai, galima sakyti, kad sprendėsi Europos ateitis.

Prezidentė dalyvavo akcijoje kartu su moksleiviais

Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su Sausio 13-osios mokyklos vaikais dalyvavo pilietinėje akcijoje ir uždegė žvakutes Laisvės gynėjams atminti.

„Sausio 13-oji buvo lemtinga diena, kai Lietuva apgynė savo Nepriklausomybę, tačiau laisvė nėra duotybė, todėl kiekvienas turime ją saugoti ir ginti. Pagerbdami Laisvės gynėjus, prisiminkime, kad žvakės liepsna - tai ne tik gedulo ir liūdesio ženklas. Tai - ir vilties bei stiprybės simbolis",- sakė prezidentė.

Sausio 13-ąją Prezidentė dalyvaus iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime Seime ir valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje. Taip pat šalies vadovė pagerbs Sausio 13-osios aukas Antakalnio kapinėse.