Pakeitė statusą

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Skirma Kondratas tikina, kad šeimynų veikla nenutraukiama, tik keičiamas jų statusas. Naujas įstatymas už ankstesnįjį, jos nuomone, geresnis tuo, kad dabar joms bus keliami mažesni reikalavimai ir Juridinių asmenų registre bus galima užregistruoti daugiau naujų šeimynų.

Nuolat buvo tikinama, kad šeimynose augantys vaikai praktiškai nepajaus permainų, tik šeimynų tėvai įsiregistruos pagal naują tvarką. Pagal ją vaikų globėjams niekas nemokės atlyginimo, lėšos vaikams išlaikyti bus skiriamos iš valstybės biudžeto, o savivaldybės šeimoms mokės už teikiamas paslaugas.

Viceministrė priminė, kad vaiką apgyvendinti vaikų namuose savivaldybei kainuotų kur kas brangiau, nei išlaikyti jį, gyvenantį šeimynoje. Be to, vaiko gyvenimo kokybė šeimynoje yra kur kas geresnė. Pasak viceministrės, savivaldybės, atsisakydamos skirti finansavimą steigiamai šeimynai, ne tik nesilaikytų svarbių visuomenei prioritetų, bet ir apsunkintų savo biudžetus.

Savivaldybei šeimynų nereikia

Įstatymas nustato, kad šeimynų tėvai, prieš įregistruodami šeimyną, turi gauti savivaldybės administracijos užtikrinimą, kad jiems bus skiriamas finansavimas ir savivaldybė tikrai pirks iš naujai įregistruotos šeimynos vaikų globos paslaugas.

Štai dėl šio reikalavimo ir kilo šeimynų perregistravimo problemų Raseinių rajone. Iki paskutinės dienos buvo delsiama parašyti tokį sutikimą šeimynų tėvams. „Valstiečių laikraščio“ labdaros fondo „Kaimo vaikai“ globojamų namelių mama Aldona Sereikienė sakė, kad dar gegužę buvo pakviesta pas rajono merą Petrą Vežbavičių. „Meras tada man tėškė, kad dėl manęs jis valdiškų vaikų globos namų neuždarys, jie turi savo įstaigą ir mūsų jiems nereikia. Aprėkė ir čia pat buvusią Vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovę, kad ši vaikų šeimynų daugiau nebekurtų. Dar metė priekaištą, kad mes iš to tik norime pragyventi. Apsiverkiau ir išėjau. O kas beliko?“ – guodėsi VL žurnalistei moteris.

Likvidavo net nematęs

Likus vos porai dienų iki šeimynų likvidavimo termino pabaigos, pravėriau Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir šeimynų likvidavimo komisijos pirmininko Algirdo Griciaus kabineto duris. Ne, jis jokio garantinio rašto šeimynoms nerašysiąs, ant nieko nepasirašysiąs, nes savivaldybei šeimynų paprasčiausiai nereikia.

Valdiškuose globos namuose yra laisvų vietų. Tai ko dar reikia? Be to, jam to daryti atseit neleidžia ir Viešųjų pirkimų įstatymas: paslaugai pirkti savivaldybė turėtų skelbti konkursą ir dar nežinia, kas jį laimėtų. Priminus, kad pagal minimo įstatymo reikalavimus šioms paslaugoms pirkti nereikia skelbti konkurso, A.Gricius atsakė tai dar turėsiąs išsiaiškinti. Nusistebėjus, kad būdamas šeimynų likvidavimo komisijos pirmininku tokių dalykų neišsiaiškino iki pat termino pabaigos, A.Gricius pareiškė šeimynas sėkmingai likvidavęs, o naujas kurti – ne jo pareiga.

A.Sereikienė prasitarė, kad A.Gricius jų šeimyną likvidavo tiesiog virtuoziškai: „Likvidavo nė neatvykęs pasižiūrėti, pasikalbėti su vaikais, personalu. Net kolūkių fermos nebuvo taip likviduojamos, bent jau veterinarijos gydytojas atvažiuodavo paršiukais pasirūpinti.“ O tai, kad šeimynos pastate gyvena ir jau pilnamečių globotinių, kuriems dėl įgimtų savybių per sunku verstis vieniems, savivaldybė net nežino. Kur juos dės? Išmes į lauką ir tegul eina, kur akys mato?

Svetimo gero savininkai

A.Gricius priminė, kad už pastatus, kuriuose dabar įsikūrusi šeimyna, jų savivaldybė iki šiol neėmusi nuomos. Bet tai nereiškia, kad ir toliau ji galėtų jais naudotis už dyką.

Belieka priminti, jog kadaise buvusį Gabšių kaimo vaikų darželio pastatą buvo beištinkąs kolūkio fermų likimas. Išplėšta buvo viskas, ką tik buvo galima išplėšti. Jis riogsojo be elektros, užgriuvusia kanalizacija ir išpjaustytais vandentiekio vamzdynais. Į tokį pastatą atėjo Sereikos su pirmaisiais vaikais, jame 1994-aisiais VL labdaros fondas „Kaimo vaikai“ rado A.Sereikienę iki kraujo nubrūžintomis rankomis skalbiančią vaikų drabužėlius. Vandenį su bidonais ji atsivežadavo iš tvenkinio.

Nuo to laiko prasidėjo šeimynos ir labdaros fondo „Kaimo vaikai“ draugystė bei šeimynos rėmimas. Buvo padovanotos pirmos skalbyklės, pradėtas pastato remontas, nupirktos statybinės medžiagos, krosnių katilai ir kt. Buvęs namas vaiduoklis viduryje gyvenvietės tapo patraukliu objektu su itin gražia aplinka. Bet šis pastatas ir toliau priklausė savivaldybei. Dabartiniams rajono valdantiesiems, Tvarkos ir teisingumo partijos atstovams, dar apsiverčia liežuvis prabilti apie pastato nuomą. Gal pirmiau reikėtų padėkoti už tai, kad šis pastatas iš viso dar yra, kad jis nesulygintas su žeme ar kad nestyro jo griuvėsiai?

Ministerija šokiruota

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų ir jaunimo skyriaus vyr. specialistas Ričardas Černiauskas, išgirdęs, kas dedasi Raseinių rajone, negalėjo patikėti savo ausimis: „Tiesiog nebėra ką komentuoti. Esu šokiruotas ir nebepajėgiu suprasti tokio savivaldybės požiūrio į Vyriausybės nutarimus. Negi savivaldybė nežino, kieno vaikus šeimynos augina? Ar jie ne to rajono? Tokią situaciją dar būtų galima pabandyti suprasti, jei būtų kalbama apie didžiulius asignavimus.

Dabar gi kalbame tik apie keletą šimtų litų, kurie būtų savivaldybės dalis. Juo labiau kad vaikų namuose išlaikyti vaiką kainuoja kur kas brangiau“, – kalbėjo R.Černiauskas. Jis patarė nenuleisti rankų. Tačiau kitos rajono šeimynos tėvas Remigijus Kučinskas rankas jau nuleido. Jis liūdnai atsiduso: „Toks valdžios požiūris labiausiai ir žudo. Šiaip mes galėtume viską ištverti. Ir ištvėrėme. Bet ne tai.“ Nuo liepos 1 d. Kučinskų šeimynos Raseinių rajone nebeliko, kaip nebėra ir kitų, nors būtent šiame rajone šeimynų buvo daugiausia.

Taigi paskutinės Raseinių rajono šeimynos likimas neaiškus. A.Sereikienė sako tvirtai žinanti, kad pati šeimynoje augančių vaikų kam nors atiduoti neveš: „Aš tame genocide nedalyvausiu. Tegul atvažiuoja patys ir išsiveža, tegul gaudo juos, nes vaikai jau dabar verkia. Mes apie tai nekalbame, bet informacijos net laikraščiuose yra. Kai Gricius atvažiavo su garantiniu raštu, vaikai puolė slėptis. Pamanė, kad jų atvažiavo išvežti.“

Tokioms išleistuvėms jau ruošiasi ir kaimas: piešia plakatus ir rengiasi piketui.

Šaltinis
„Valstiečių laikraštis“
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją