Po susitikimo su šalies vadovu G. Steponavičius sakė, kad sritis nelengva, joje greiti vaisiai nesirpsta, tačiau juos reikia brandinti. Kandidatas į ministrus akcentavo, kad artimiausiais prioritetais išliks sisteminė ir principinė aukštojo mokslo reforma, nukreipta į kokybės pokyčius. Ji turėtų apimti finansavimo pertvarkymą, paremtą studentų krepšelio principu, universitetų valdymo modernizavimą bei perdėto valstybės centralizuoto valdymo atsisakymą.

Bendrajame lavinime šalia įsipareigojimo švetimiečiams didinti atlyginimus ketinama priimti sprendimus, kurie palengvintų kasdienį mokytojų ir mokinių darbą. Tai būtų daroma atsisakant perdėto popierizmo.

„Žingsniai atsisakant biurokratizmo mokykloje bus daromi be atidėliojimų, šalia to per artimiausius metus yra nusiteikimas plėsti mokyklų savarankiškumą, pasitikėti mokytojais, daugiau galimybių mokyklų valdyme suteikti tėvams“, - kalbėjo G. Steponavičius.

Pasak kandidato į ministrus, mokyklos galėtų disponuoti ne tik daliniu, bet ir pilnu mokyklų krepšeliu. Numatoma, kad mokyklos turės daugiau teisių sprendžiant geriausių mokytojų skatinimo klausimus, o daugiau įtakos disponuojant finansais turėtų tekti tėvams.

Ugdymo turinyje nuo perdėto žinių akcentavimo žadama palaipsniui judėti gebėjimų, kūrybiškumo skatinimo mokykloje link, kartu sprendžiant ir mokymosi krūvių klausimą.

Ypatingą dėmesį G. Steponavičius žada skirti kovai su patyčiomis ir smurtu mokyklose. Tai ketinama daryti pasitelkus pasaulyje pasiteisinusias programas.

„Tai yra sprendimai sisteminiai, darbai pradėti dar ankstesnių ministerijų. Tam ketiname skirti daugiau lėšų keičiant santykius tarp mokytojų, tėvų ir vaikų. Šalia to numatėme, kad būtų papildyti tėvų ir vaikų įsipareigojimai mokykloms griežtesniais ir atsakomybė dėl neprognozuojamai besielgiančių vaikų, dezorganizuojančių ugdymo procesą, turėtų būti didesni. Tėvų indėlis šiame procese turėtų būti gerokai didesnis “, - teigė G. Steponavičius.

Kaip po susitikimo su prezidentu sakė šalies vadovo atstovė spaudai Rita Grumadaitė, prezidento įsitikinimu, formuojant kitų metų biudžetą turi būti garantuotas reikalingų pertvarkų finansavimas. Prezidentas laikosi nuomonės, kad, nepaisant prognozuojamo sunkmečio, privalu laikytis ilgalaikių įsipareigojimų didinti atlyginimus pedagogams ir mokslininkams, net jei tie įsipareigojimai būtų nukelti į tolesnę ateitį.

Pasak R. Grumadaitės, prezidentas teiravosi, ar G. Steponavičius nusiteikęs tęsti ankstesnės Vyriausybės pradėtą darbą kurti mokslo ir technologijų slėnius.