aA
Į DELFI kreipėsi Širvintų pradinę mokyklą lankančios mergaitės tėvai. Jie įsitikinę, kad prieš jų dukrą buvo įvykdyta egzekucija, kurią šiuo metu bandoma užglaistyti.
Egzekucija pradinėje mokykloje: pirmokę ratu apsupo 6-iese
© DELFI / Domantas Pipas

Laiške DELFI tėvai, kurių vardų ir pavardžių nurodyti negalime dėl Lietuvoje galiojančio nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, aiškina, kad jų dukra mokykloje smurtą patiria jau antrą kartą šią savaitę.

Ketvirtadienį esą jai neatlikus to, ką daryti reikalavo bendraklasiai, mergaitė prievarta buvo išvesta iš klasės, tampoma už drabužių, trankoma į visus kelyje pasitaikiusius daiktus – sieną, durų staktą. Koridoriuje laukę berniukai, pasakoja tėvai, dukrą apstojo ratu ir ėmė ją mušti.

„Dukrą pradėjo daužyti per įvairias kūno vietas, tampyti už drabužių, plaukų, daryti „dilgėles“, erzinti įvairiais užgauliais žodžiais. Iš paskos iš klasės atėjo mūsų kita dukra ir dar viena mergaitė. Dukra berniukus bandė atitraukti nuo sesers, toji mergaitė pradėjo kviesti mokytojas, kurios buvo 3-4 metų atstumu nuo įvykio ir į nieką nekreipė dėmesio“, – baisisi tėvai.

Tačiau mokyklos direktorė Irena Sližauskienė visą šią situaciją vadina žaidimu ir su DELFI pasidalijo savąja įvykių versija.

Užpuolė dar per pirmąją pertrauką

Savo ruožtu tėvai įsitikinę, kad tai „Pinskuvienės“ (Živilė Pinskuvienė yra Širvintų rajono savivaldybės merė – DELFI) chebra bando užgesinti skandalą, nes tai yra neparanku“. Nenorėdami, kad smurto prieš jų dukrą atvejis būtų nutylėtas, jie viešai pasidalijo ir šios situacijos detalėmis.

„Š. m. vasario 9 d. Širvintų pradinėje mokykloje apie 7.45 val. mūsų dukrą apstojo, neva tai pakvietę žaisti kartu, 6 berniukai. Jie ją stumdė, sudavė eilę smūgių per įvairias kūno vietas, užgauliojo įvairiomis pravardėmis. Tuo metu koridoriuje budėjo dvi mokytojos, kurios į tai visai nekreipė dėmesio.

Pirmos pertraukos metu (tarp pirmos ir antros pamokų) į mūsų dukros klasę įėjo berniukas ir liepė jai eiti į bendrą koridorių žaisti šaškėmis su kitu vaiku. Dukrai tą daryti atsisakius, nes žaisti šaškėmis nemoka, be to, ji norėjo pasiruošti kitai pamokai, jis užlaužė vieną jos ranką už nugaros, kitas klasėje buvęs berniukas taip pat pasielgė su kita ranka. Tokiu būdu mūsų dukrą jie išsivedė iš klasės. Vedama dukra nuolatos buvo tampoma už drabužių ir trankoma į visus pasitaikančius daiktus – sieną, durų staktą“, – pasakoja tėvai.

Mušti ėmė apstoję ratu

Jų teigimu, bendrame koridoriuje vaikų jau laukė dar 4 berniukai. Atėjusius jie apstojo ratu.

„Vienas berniukas kitam liepė grįžti į klasę ir po to, kai nuskambės skambutis į pamoką, pasitikti mūsų dukrą koridoriuje ir ją mušti. Vaikas išėjo. Kitas berniukas atsistojo prieš mūsų dukrą ir pareiškė, kad ją dabar sumuš. Jausdamasis viršesnis tarp berniukų jis davė nurodymus – vieni laikė už rankų, kitas už kojų, dar kitam buvo liepta trankyti per rankas“, – būtent tuomet mergaitė jų ir buvo itin žiauriai puolama.

Keista tėvams tai, kad į šį konfliktą dėmesio nekreipė mokytojos, esą stovėjusios greta ir viską stebėjusios. Mergaitę išgelbėjo tik skambutis į pamoką – ją nustojo mušti, kai į klasę atėjo auklėtoja.

„Ji viską papasakojo klasės vadovei. Mokytoja nesiėmė jokių veiksmų padėti dukrai. Mergaitė per visas likusias pertraukas bijojo išeiti iš klasės. Mokytoja apie įvykį mūsų, kaip tėvų, neinformavo. Turime pažymėti, kad per šią savaitę tai jau antras smurto įvykis prieš mūsų dukrą. Pasikalbėjus su vaikais susidarė įspūdis, kad pertraukų metu šioje mokykloje normali praktika toleruoti klestinti smurtą tarp vaikų, t. y., į tai nekreipia dėmesio nei klasės vadovai, nei budinčios mokytojos, nei mokyklos vadovybė“, – stebėjosi tėvai.

Apkaltino pačią dukrą: nepasiūlė jokios pagalbos

Jų teigimu, šį įvykį buvo bandoma nuslėpti, nes žinia apie tai nepasiekė nei tėvų, nei policijos pareigūnų, nei vaikų teisių specialistų.

„Š. m. vasario 10 d. nuvykome pas Širvintų pradinės mokyklos direktorę I. Sližauskienę. Susitikime dalyvavo ir socialinė darbuotoja. Dar kartą išdėstėme visą situaciją, kas vasario 9 d. pirmokų aukšte vyko su mūsų dukra. Direktorė išklausė mūsų ir pareiškė, kad vargšai berniukai nieko nesuprato, neva tai žaidė. Mūsų dukra esą yra pati kalta, kad nešaukė, nerėkė ir nekvietė mokytojų. Kalta ir kita sesė, kuri nekvietė mokytojų arba jos negynė“, – direktorės reakcija apstulbino tėvus.

Jų teigimu, I. Sližauskienė taip pat esą pareiškė, kad berniukai taip žaidžia prisižiūrėję filmų ir nieko čia tokio.

„Direktorė pasakė, kad niekur nebus kreipiamasi, niekas nebus informuotas, o savos problemos bus sprendžiamos pačioje mokykloje. Per parą laiko niekas iš mokyklos nepaskambino ir nepasidomėjo, kaip jaučiasi mergaitės. Mokyklos vadovybė vakar buvo informuota, kad sesės į mokyklą neis, nes bijo ir nesijaučia saugios. Reakcijos nebuvo jokios, tik palinksėjo galvomis ir paleido, nepasiūliusios jokios pagalbos“, – pasakojo tėvai.

Vadino tik žaidimu: apsikabindami atsiprašė ir susitaikė

Tuo metu I. Sližauskienė DELFI paklausta, kokios situacijos aplinkybės žinomos jai, patikino, kad ketvirtadienį tam tikra situacija iš tiesų buvo susidariusi, tačiau esą tai buvo tik žaidimas, visi apsikabindami atsiprašė vieni kitų ir susitaikė.

„Vasario 9 dieną Širvintų pradinėje mokykloje pertraukos metu koridoriuje pirmokai, kaip įprastai, žaidė. Prasidėjus pamokai mergaitė pasakė savo klasės mokytojai, kad pertraukos metu ją berniukai kvietė žaisti. Pasak mergaitės, ji to nenorėjo. Tada berniukai ją už rankų išvedė iš klasės ir žaisdami apstumdė, timptelėjo už kasos. Budinti mokytoja buvo tame pačiame koridoriuje ir teigė, kad jokių patyčių ir smurto nebuvo. Tuoj pat pokalbio metu tą patį mokyklos socialinei pedagogei patvirtino situacijoje dalyvavę ir ją stebėję mokiniai. Jie tvirtino, kad tai buvo žaidimas. Visi apsikabindami atsiprašė vieni kitų ir susitaikė“, – pasakojo ji.

Pasak I. Sližauskienės, apie susidariusią situaciją telefonu buvo informuoti berniukų tėvai. Mergaitės mamai mokytoja esą norėjo paskambinti po pamokų, tačiau ji apie tai dar anksčiau sužinojo iš dukros ir pati atvyko pas mokyklos direktorę.

„Pasak klasės mokytojos, mergaitė visas pamokas jautėsi gerai, neverkė, buvo rami ir nebuvo jokių požymių, kad ją kažkas nuskriaudė“, – tikino I. Sližauskienė.

Atsisveikino įteikdama linksmą, spalvingą piešinį

Tačiau ji prasitarė, kad mamai atvykus į mokyklą situacija jau buvo nagrinėjama su mokyklos socialiniu pedagogu, klasės ir budinčiu mokytojais.

„Mama su savo dviem mergaitėmis įsijungė į šį pokalbį. Aiškinimasis vyko ramiai. Nebuvo jokių požymių, kad mergaitė blogai jaučiasi. Išsiaiškinus faktus, mama pripažino, kad į situaciją sureagavo perdėtai. Direktorė su mergaite ir jos mama draugiškai atsisveikino, o mergaitė įteikė direktorei linksmą, spalvingą piešinį“, – aiškino I. Sližauskienė.

Penktadienį, vasario 10 d., apie šią situaciją toliau buvo diskutuojama su Vaiko gerovės komisijos pirmininke ir mokyklos socialine pedagoge. Iš klasių mokytojų ir berniukų tėvų, tikino direktorė, buvo surinkta informacija apie situacijoje dalyvavusių vaikų savijautą.

Esą grasino surengti Linčo teismą

„Visi tėvai teigė, kad jų vaikai jaučiasi blogai, nes buvo apkaltinti neteisingai, nesuprato, ką padarė blogai. Juk tai buvo tik žaidimas. Vienas berniukas su mama vakare, po incidento, nuvyko atsiprašyti mergaitės į namus. Tačiau buvo sutiktas priešiškai nusiteikusio mergaitės tėčio, kuris neleido dalyvauti pokalbyje savo mergaičių. Pasak berniuko mamos, tėvas sukūrė perdėtai įtemptą situaciją, bandė įrodyti berniuko kaltę. Vaikas pradėjo drebėti, jaudintis, o tėvas tęsė toliau savo psichologinį spaudimą. Gąsdino ir grasino, kad „bus blogai visai įstaigai, mokytojoms, direktorę užpils spauda ir pats surengs Linčo teismą“ (iš berniuko mamos paaiškinimo).

Apie 9 val. sulaukiau mergaitės abiejų tėvų savo kabinete. Pasikviečiau ir mokyklos socialinį pedagogą. Tėčio monologas vyko apie 10 minučių. Jo metu išgirdome, kad jis dirbo tam tikrose struktūrose ir žino, kaip turi būti apklausiami žmonės. Sužinojome jų šeimos vaikų auklėjimo metodus, pamatėme jo sukurtą-nubraižytą vakarykštės situacijos schemą, išgirdome nemažai nepagrįstų kaltinimų. Jis pateikė direktorei konkrečius klausimus. Pradėjus atsakinėti, tėvas sureagavo neadekvačiai: pašoko triukšmingai nuo kėdės, grėsmingai trenkė direktorės ir sekretorės kabinetų duris, kad net suskambėjo ant sienų kabantys paveikslai ir nukrito dekoracijos. Išlėkęs į mokyklos koridorių, garsiai šaukė ir plūdosi necenzūriniais žodžiais ir visus čia esančius pavadino nesveikais. Tai girdėjo mokyklos darbuotojai.

Ar šioje situacijoje pagrįstai apkaltinta mokykla? Atlikus įvairias apklausas, vidaus ir išorės vertinimus, išgirdus tėvų atsiliepimus nustatyta, kad Širvintų pradinėje mokykloje nėra smurto ir patyčių problemos“, – savąja įvykiu versija pasidalijo mokyklos direktorė I. Sližauskienė

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Tragiška žinia apie Bryanto žūtį sukrėtė pasaulį: dėl jo pradėjome žaisti krepšinį žuvo ir 13-metė dukra (582)

Krepšinio bendruomenę sukrėtė tragiška žinia. Sraigtasparnio avarijoje JAV žuvo legendinis...

Laukia lietus, debesys ir permainingi orai (7)

Šiandien Lietuvos orus lems artėjančio Atlanto ciklono pietrytinis pakraštys. Bus debesuota,...

Drasko širdį: Bryanto dukra krepšinį mylėjo ne mažiau nei tėvas (72)

Sukrėsta krepšinio bendruomenė sekmadienį gedi ne tik legendinio Los Andželo „Lakers“ gynėjo...

Nausėdos ir konservatorių „koalicija“ – nuoskaudas pamiršo ilgam ar tik iš reikalo (257)

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai ( TS–LKD ) kartu su prezidentu Gitanu...

Los Andžele dalijami „Grammy“ trofėjai: po nuvilnijusio skandalo ceremonija žada siurprizų, daugiausiai nominuota – Lizzo nuolat pildoma (1)

Los Andžele naktį iš sekmadienio į pirmadienį (Lietuvos laiku) prasidėjo svarbiausias muzikinio...

„Grammy“ raudonasis kilimas spindėjo ryškiausiomis spalvomis ir stebinančiais stiliaus sprendimais

Sausio 26 diena - kone svarbiausia data muzikos pasaulyje. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį...

Lietuvis aplankė itin reklamuojamos egzotiškos šalies paplūdimį: kai pamačiau, kas čia vyksta – iš naujo įsimylėjau Palangą (138)

Vos pamatę pigius kelionių pasiūlymus – lietuviai iškart puola juos pirkti, kartais tam net ima...

Žuvo 41-erių legendinis NBA žaidėjas Kobe Bryantas (95)

Užsienio žiniasklaida skelbia, jog sraigtasparnio avarijoje žuvo NBA žvaigždė Kobe Bryantas .

Lietuvė griežtai saugomoje JAV laboratorijoje narplioja branduolinių ginklų paslaptis (100)

Tikėtina, kad gyvenime neteks prisiliesti prie branduolinių ginklų. Tuo įsitikinusi lietuvė bent...

Rado paaiškinimą tragiškiems 15-mečių skaitymo įgūdžiams Lietuvoje: mūsų vaikai nemoka naudotis kompiuteriu (240)

Praėjusių metų gruodžio pradžioje paskelbti PISA tyrimo rezultatai sukėlė nemažą diskusijų...