Nukentėjusios merginos tėvas teigė, kad B. Burgis ne tik terorizavo jo dukrą, bet ir liepė gerti neaiškias tabletes.

Trečiadienį teisme liudijo ir gimnazijos pedagogai. Viena iš jų pareiškė, kad šis įvykis sukėlė dideles diskusijas gimnazijos viduje, o „vyraujanti“ nuomonė, kad mokyklos taisykles pažeidęs mokinys privalo pats pasitraukti.

Šiuo atveju vienas mokinys pasitraukė pats, o kita rūkanti sučiupta gimnazistė gimnazijoje liko, sulaukė B. Burgio grasinimų ir tapo nukentėjusiąja.

17-metės merginos mama ankstesniuose posėdžiuose teigė, kad B. Burgis praėjusiais metais merginos šeimai pasiūlė susitaikyti ir sumokėjo 30 tūkst. Lt. Teisme nukentėjusioji pusė civilinio ieškinio nepateikė.

Trečiadienį teismas taip pat nusprendė apklausti ir pačią nukentėjusią merginą. Tačiau ji parodymus duos nuotoliniu būdu, TV konferencijos principu. Jos apklausa numatyta jau penktadienį.

Mokytojų liudijimai

Trečiadienį teisme parodymus davė dvi KTU gimnazijos pedagogės. Anglų kalbos mokytoja Ineta Nekrošienė teigė, kad po kilusio skandalo gerokai pagerėjo nukentėjusios merginos elgesys.

„Nemanau, kad ji būtų psichologiškai pažeista. Per pamokas to nepastebėjau“, - teigė I. Nekrošienė.

Pedagogė teigė, kad gimnazistai yra pakankamai suaugę, kad suprastų, jog taisyklių pažeidimas gali kainuoti labai brangiai.

„Jei mokinys pažeižia gimnazijos taisykles, jis savo noru turi pasitraukti iš mokyklos. Tai yra žmogaus moralinės vertybės. Jie yra jauni ir padaro klaidų. Tačiau jei pasirašei, o jie yra pakankamai subrendę, kad suprastų savo elgesį. Tai yra moraliniai dalykai“, - teigė I. Nekrošienė.

Mokytojos teigimu, susiklosčiusi situacija sukėlė daug diskusijų tarp pačių gimnazistų.

„Mes daug kalbėjome su vaikais apie šią situaciją. Mes nenorime, kad nukentėjusi mergina sulauktų neigiamos nuomonės, spaudimo. Tačiau nuomonių buvo daug. Vis dėlto vyraujanti nuostata, kad jei padarei nusižengimą, dėl to buvai pasirašęs, turi išeiti iš mokyklos“, - teigė I. Nekrošienė.

KTU gimnazijos raštinės vedėja Irma Viltrakytė teigė, kad nurodymą parengti merginos braukimo iš mokinių sąrašų įsakymą jai asmeniškai davė B. Burgis. Tačiau tuo metu jis atostogavo, tad formaliai direktoriaus pareigas ėjo vienas iš pavaduotojų Leonas Narkevičius. Dokumentas B. Burgio nurodymu buvo parengtas L. Narkevičiaus vardu, tačiau šis apie tai net nežinojo, o jo parašo ant dokumento nėra. Tokiu būdu, merginos braukimo iš sąrašo dokumentas yra negaliojantis.

Tėvas: dukrą girdė tabletėmis

Teisme trečiadienį parodymus kaip liudininkas davė ir nukentėjusios merginos tėvas. Jis teigė, kad rugsėjo 18-ąją aplankė ligoninėje atsidūrusią dukrą.

„Sužinojau, kad direktorius ją pasikvietė į savo kabinetą ir liepė pasirašyti dokumentą. Aš klausiau, kodėl ji pasirašė, nes mokinau, kad nepasirašytų jokių dokumentų, tačiau ji pasakė, kad sulaukė grasinimų, neturėjo kitos išeities ir pasirašė“, - kalbėjo tėvas.

Vėliau tėvai sulaukė B. Burgio kvietimo susitikti. Į susitikimą atėję abu tėvai jau gerokai prieš pokalbį įsijungė mobiliųjų telefonų diktofonus.

„Trumpai tariant, B. Burgis demonstravo savo galybę. Sakė, kas bus, jei neišeisite iš mokyklos. Kalbos apie sužlugdytą gyvenimą, padarymą raupsuotais. Pokalbis vyko apie 40 min. ir buvo daromas spaudimas išeiti iš gimnazijos. Man buvo šokas. Aš net vairuoti negalėjau, paprašiau, kad vairuotų žmona“, - pasakojo tėvas.

Rugsėjo 29-ąją dieną tėvai kreipėsi į KTU rektorių bei paliko jam raštą dėl B. Burgio veiksmų įvertinimo. Tėvas teigė vylęsis, kad KTU įvertins B. Burgio elgesį, tačiau tai neįvyko.

„Netrukus sužinojome, kad B. Burgis vėl buvo išsikvietęs dukrą ir ją terorizavo. Jau prieš tai buvome pasakę, kad ji įsirašytų pokalbį. Liepėme tai daryti, nes tai psichologinis smurtas. Be to, B. Burgis pokalbio metu jai davė kažkokių tablečių, medikamentų“, - teigė merginos tėvas.

Tą pačią dieną tėvas paskambino Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui. Šis pasiūlė kreiptis į teisėsaugą. Spalio 1-ąją tėvai perdavė medžiagą prokurorams.

Tiesa, pats tėvas patvirtino, kad žala šeimai yra atlyginta ir pretenzijų B. Burgiui jie neturi.

Ar teisėti įrašai?

Tuo tarpu du B. Burgio advokatai iškėlė klausimą, ar apskritai telefonais padaryti įrašai yra teisėti.

Merginos tėvui liudijant kilo klausimų, kieno telefonais padaryti įrašai. Paaiškėjo, kad pokalbiai įrašyti merginos ir mamos telefonais.

Advokatai teismui pateikė prašymą, kad specialistai ištirtų pirminius garso įrašymo šaltinius. Paprašyta atlikti fonoskopinius tyrimus. Be to, advokatams kilo klausimų, ar įrašus galima traktuoti kaip teisėtus įrodymus.

Tačiau teismas šį prašymą atmetė.

"Kilo pagrįstų abejonių, kad įrašai gali būti sumontuoti...", - bandė sakyti B. Burgis, tačiau teismas kaltinamąjį nutraukė.

"Burgi, čia ne pamoka", - nutraukė teisėja.

Tiesa, prie šio klausimo teismas grįš vėliau.

Eilinė istorija virto skandalu

DELFI primena, kad didelio atgarsio sulaukusi istorija prasidėjo praėjusių metų rugsėjį. Tuomet KTU gimnazijos trečiokai viešėjo Vilniuje, o du mokiniai – vaikinais ir mergina - Gedimino prospekte pastebėti rūkantys. Klasės auklėtoja Daiva Sutkevičienė pasakojo, kad mokiniai užsirūkė tiesiog už jos, kai klasė stabtelėjo prie perėjos.

Jau kitą dieną abu gimnazistai sulaukė kvietimų į direktoriaus kabinetą – B. Burgis pranešė, kad dėl ugdymo įstaigos taisyklių pažeidimo jie šalinami iš gimnazijos.

Vaikinas buvo pašalintas iš gimnazijos, tuo tarpu 17-etės merginos tėvai nenorėjo taip lengvai palikti prestižinės mokyklos.

Kita vertus, gimnazistė, kaip teigia jos atstovai, iš B. Burgio sulaukė grasinimų, o žinia apie šalinimą iš gimnazijos buvo pranešta toli gražu ne formaliai.

Tuomet iš viso buvo padaryti trys garso įrašai – vienas tarp gimnazistės ir direktoriaus, du – tarp B. Burgio ir gimnazistės tėvų. Visus pokalbius įrašė nukentėjusioji pusė darė  išmaniaisiais telefonais.

Grasinimų lavina

Kaltinamajame akte cituojamos ir B. Burgio kalbos ištraukos.

„Nekelk jokių bangų ir jei bandysi savo įrodinėti, tada sužlugdysiu tavo gyvenimą. Imsiuos visų priemonių ir paskelbsiu tave nepakaltinama ir tu liksi neatestuota“, - kalbėjo buvęs direktorius.

2014 metų rugsėjo 26 dieną susitikęs su gimnazistės tėvais, B. Burgis taip pat žodžių per daug nerinko.

„Aš pasakysiu, kad ji sėdi klasėje todėl, kad ji yra nepakaltinama. Neturėkite iliuzijų – kitaip nepasakysiu. Ir ji sėdės, kol baigs gimnaziją, bet ji bus įvardinta kaip nepakaltinama (…). Bet jei jūs visi užsispirsite čia grįžti, tai aš jus įspėju – viešumas yra galingiausias ginklas. Aš tai padarysiu visur ir be jokių išimčių. Neturėkite iliuzijų – aš visur pasakysiu, kad mes ją palikome, kad ji yra nepakaltinama, o tai yra baisus nuosprendis“, - kalbėjo B. Burgis.

„Bus žiauru, žiauru. Bus be galo sunku – blokada bus mirtina. Todėl, kad vaikas nepakaltinamas ir reikia apie tai pagalvoti. Bet aš nesiūlau to daryti, nes baisesnio nuosprendžio turbūt nėra“, - teigė žinomas pedagogas.

Praėjusių metų rugsėjo 29-ąją dieną B. Burgis pasikvietė merginą į savo kabinetą.

„Mes tave pripažįstame nepakaltinama. Išversiu: psichinę negalią turinčiu žmogumi. Reiškia tik du variantai: arba tu psichiškai nesveika, arba tu išeini iš čia ir viskas – kitaip nebus. Jei tu nesutiksi, tai žinodami, kad tu esi nepakaltinama, turi psichinių problemų (…) mes antrankių tau neuždėsime, bet tu būsi neatestuota nė už ką! Bet tu suprask, kad šiandien yra paskutinė diena. Jeigu tave tėvai myli, jei tu pati supranti nors kažką, išeik pati. Nes rytoj aš įjungsiu – aš jus įspėju. Aš įjungsiu tokį variklį, kad tave sutriuškins ir iš tavęs nieko neliks. Aš paskelbsiu visuose įmanomuose žiniatinklio kanaluose viešai, iškviesiu žurnalistus, kad tave fotografuotų, pripažintų neįgalia, nepakaltinama“, - gimnazistei rėžė B. Burgis.

„Tėvams pasakiau, kas bus, jei tu pasiliksi ir neišeisi. Ar tu tikrai nori, kad tu būtum pripažinta nepakaltinama, o tai reiškia turinčia psichinę negalią? Tai tau visas gyvenimas sužlugdytas. Tu pagalvok. Tu išeisi ir kad ir kur tu bebūtum aš pasieksiu, kad visi žinotų, kad tu esi psichiškai nepakaltinama. Tu nesuvokiu savo veiksmų padarinių (…). Tu nori sužlugdyti savo gyvenimą? Tu nori, kad aš pirmą kartą per 25 metus pripažinčiau nepakaltinama? Bet aš neturiu kitos išeities. Aš išausiu paskutinę salvę! Sakau per visą žiniasklaidą, kas mane nušalino nuo direktorių ir tada tavo gyvenimas bus labai kreivas. Bet tas, kuris ateis vietoje manęs, labai daug šansų, kad tave paliks. Nežinau, pritaikys amnestiją. Bet tada tau galas. Tu visą gyvenimą žinosi, kad tu kreivai baigei mokyklą“, - dėstė B. Burgis.

2014 metų rugsėjo 20-ąją direktorius užėjo į kabinetą, kuriame vyko etikos pamoka. Visiems mokiniams girdinti direktorius sakė.

„Aš neturiu jokio paaiškinimo, kaip negali pašalinti ir nieko negali padaryti“, - sakė B. Burgis. Nukentėjusios artimieji taip pat teigė, kad B. Burgis keistai juokavo norintis išmesti gimnazistę pro langą, tačiau negalintis to padaryti, nes ji per sunki ir jis negali jos pakelti.

Pats B. Burgis pirmame posėdyje teigė nieko blogo nepadaręs.

„Aš nepadariau jokio nusikaltimo ir niekam nepakenkiau. Kaltu neprisipažįstu“, - teisme kalbėjo B. Burgis, kuris parodymus duos po visų liudininkų apklausos.

Buvęs direktorius į nė vieną žiniasklaidos klausimą neatsakė.

B. Burgis, kuris KTU gimnazijai vadovavo 25 metus, iš pareigų pasitraukė praėjusių metų gruodžio pradžioje. Teisme jis teigė, kad šiuo metu niekur nedirba ir yra pensininkas.

65 metų B. Burgiui gresia iki ketverių metų nelaisvės.