Apeliacinės komisijos veikia Vilniaus universiteto (VU) fakultetuose. Jos sudaromos Fakulteto tarybos sprendimu ir veikia pagal patvirtintą reglamentą. Ekonomikos fakulteto apeliacinės komisijos pirmininkas prof. habil. dr. V. Lakis pasakojo: „Per metus išnagrinėjama 15 - 16 prašymų.

Sudėtingesniais atvejais apeliacinės komisijos prašymu atitinkamose katedrose sudaromos ekspertų komisijos, kurios iš esmės nagrinėja nepatenkintų studentų skundus.Tik labai retais atvejais komisija pripažįsta, kad studentų skundai yra pagrįsti. Iš dalies patenkinamas maždaug kas dešimtas prašymas“.

Apeliacija - paskutinis šiaudas

VU medicinos fakulteto apeliacinės komisijos pirmininkas doc. dr. R. Jankauskas studentus, teikiančius apeliacijas, suskirsto į dvi grupes: pirmoji - gerai besimokantys studentai, gavę prastesnius pažymius ir norintys geresnio, antroji - beviltiški studentai, kuriems gresia braukimas iš sąrašų ir apeliacijos griebiamasi kaip paskutinio šiaudo. Doc. dr. R. Jankausko teigimu, kiekvienos sesijos pabaigoje gaunama iki penkių apeliacijų. Motyvai būna įvairūs - nuo subjektyvių ir nerimtų kaip, pavyzdžiui, „egzamino negalėjau gerai išlaikyti, nes išvakarėse automobilis suvažinėjo mano naminį gyvūnėlį“ iki tokių, kur pastebimi neesminiai egzamino reglamento pažeidimai. VU medicinos fakultete patenkinama iki 1/4 apeliacijų, t.y. siūloma perlaikyti egzaminą dalyvaujant komisijai.

Apeliacijos nereikalingos

VU matematikos ir informatikos fakulteto apeliacinės komisijos pirmininkas prof. habil. dr. A. Laurinčikas teigė, kad komisija pakeisti pažymio negali, ji tik rekomenduoja dėstytojui arba komisijai peržiūrėti darbą. Šiame fakultete 2003-2004 m. žiemos sesijos metu buvo gauta 31 apeliacija ir nė viena iš jų nebuvo patenkinta. Prof. habil. dr. A. Laurinčikas mano, kad aukštojoje mokykloje apeliacijos nereikalingos, jų niekur neteko matyti užsienyje. Pas mus studentai mokosi ne sau, o dėl pažymio. Iš dalies jų kova geresniam pažymiui gauti suprantama dėl mokesčio už mokslą.

Gyvenkime taikiai

Šiais metais VU komunikacijos fakultete buvo gautos dvi apeliacijos. Apeliacinės komisijos pirmininkės dr. M. Stonkienės manymu dėl to, kad fakulteto administracija nuolat bendrauja su studentais, nebūna konfliktinių situacijų. Studentai su dėstytojais bendrauja betarpiškai: diskutuoja arba klausimus adresuoja prodekanei. Fakulteto komisija sprendžia ne tik apeliacinių skundų, bet ir ginčytinų studijų dokumentų įrašų klausimus.

Vilniaus pedagoginiame universitete (VPU) nėra nuolat veikiančios apeliacinės komisijos, ji sudaroma konkrečiai apeliacijai nagrinėti. VPU studijų skyriaus darbuotojų teigimu, nėra apibendrintų duomenų, kiek universitete apeliacijų gaunama bei patenkinama.

Šaltinis
"Savas", Lietuvos studentų laikraštis
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją