Pirmadienį Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja In­ga Liu­bi­nie­nė pa­skel­bė nuosp­ren­dį 37 me­tų aly­tiš­kiui Vy­tui Kud­riav­ce­vui jam ne­da­ly­vau­jant. Jis kal­ti­na­mas, kad 2014 me­tų lap­kri­čio 2 die­ną pa­si­nau­do­jo ne­įga­lios mer­gi­nos be­jė­giš­ka psi­chi­ne ir fi­zi­ne būk­le, su ja ly­tiš­kai santy­kia­vo ir to­kiu bū­du ją iš­ža­gi­no.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Kal­ti­na­ma­sis ne­igė kal­tę, tei­gė, jog ly­tiš­kai san­ty­kia­vo abi­pu­siu sutari­mu ir ne­var­to­jo prie­var­tos.

V. Kud­riav­ce­vas, pats pri­klau­san­tis bap­tis­tų re­li­gi­nei ben­druo­me­nei, mergi­ną nu­žiū­rė­jo kop­ly­tė­lė­je, kur to­ji mel­dė­si. Kai ša­lia mer­gi­nos nebu­vo ar­ti­mų žmo­nių, ją už­kal­bi­no ir pa­si­kvie­tė į na­mus, žiū­rė­jo fil­mus ir gė­rė ar­ba­tą. Mer­gi­na no­rė­jo vai­kų, tik ne­ži­no­jo, kaip jie at­si­ran­da, sva­jo­jo apie šei­mą. Po ben­dra­vi­mo pa­skam­bi­no mer­gi­nos mo­ti­na, ir V. Kudriav­ce­vas pa­ti­ki­no, kad jos duk­ra sau­gi, pa­ly­dė­jo mer­gi­ną na­mo, kur jos lau­kė tė­vai.

Dar po kiek lai­ko jis bu­vo pa­kvies­tas pa­si­kal­bė­ti ir jį su­lai­kė policijos pa­rei­gū­nai.

Teis­mas V. Kud­riav­ce­vą pri­pa­ži­no kal­tu, sky­rė jam lais­vės at­ėmi­mo baus­mę trejiems metams ir ati­dė­jo jos vyk­dy­mą dvejiems me­tams.

Su V. Kud­riav­ce­vu su­si­ju­si dar vie­na is­to­ri­ja, kai šie­met rug­pjū­čio 1-ąją din­go iš Kau­no į Aly­tų at­va­žia­vu­si ne­įga­li, sun­kia li­ga nuo vaikystės ser­gan­ti 27 me­tų mer­gi­na. Ji vy­ko ap­lan­ky­ti V. Kud­riav­ce­vo. Kau­ne bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl žmo­gaus din­gi­mo, bet paskui nu­trauk­tas. Mer­gi­na su­ras­ta rug­pjū­čio 3 die­ną, pa­ste­bė­ta Pu­ti­nų ir A. Jo­ny­no gat­vių san­kry­žo­je. Pa­sak pro­ku­ro­ro Ma­riaus Kaz­laus­ko, ikiteisminis ty­ri­mas nu­trauk­tas ne­sant nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Dargužaitė traukiasi iš Vyriausybės kanclerės pareigų (25)

Sauliaus Skvernelio vadovaujamos Vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė traukiasi iš pareigų, BNS...

Apklausė Lenkijoje ir Latvijoje perkančius lietuvius: nustebino vienas skirtumas (223)

Kai net oficiali statistika Lietuvoje rodo sparčiausią kainų didėjimą visoje ES, nenuostabu, kad...

Kaip gera būti liberalu Trakų rajone: valdžia dėkoja, kai paimi tūkstančius (65)

Trakų, valdomų Liberalų sąjūdžio, vadovams teko sunki našta: net pusę metų rajone niekas...

Klaipėdoje iš 14 aukšto iškrito ir žuvo mergina, kambaryje su ja buvo žinomos fotografės vyras (6)

Pirmadienį, lapkričio 20 dieną, Klaipėdos miesto policija 19:30 val. gavo pranešimą apie...

Ekspertai: „Islamo valstybėje“ – beprecedentė situacija (31)

Džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) propagandos kanalai internete trečiadienį ir...

Policija palygino vairuotojų elgesį pernai ir šiemet: vienas pokytis akivaizdus (45)

Praėjus beveik dviems savaitėms po to, kai pasibaigė privalomas laikotarpis, iki kurio galima buvo...

5 klausimai, į kuriuos mokslas negalės atsakyti dar kurį laiką (48)

Šiais laikais mokslas turi visą metodų, technologijų ir įrankių arsenalą. Visgi, kai kurie...

Nieko nepirkimo diena: ką iš tiesų ji reiškia? (2)

Visam pasauliui kovojant su klimato kaita, gamtos, oro tarša, kaip vienas iš ginklų pasitelkiama...

Ukrainos pareigūnas: į Luhanską įžengė reguliariosios Rusijos armijos pajėgos (52)

Remiantis Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjo paskelbta žinute, į Luhanską įžengė ir ten...

Gyvenimo rungtynes žaidę Ulanovas ir Valinskas: jautėmės skolingi sirgaliams (4)

Kauno „Žalgiris“ po beveik dviejų mėnesių pertraukos iškovojo pergalę Eurolygos rungtynėse...