Pagrobtų kailinių vertė tikslinama. Savininkai patirtus nuostolius vertina 200 tūkst. Lt.

Policija dėl vagystės atlieka tyrimą.