Jei atkreipusieji dėmesį į pirmą skelbimą prieš išvykdami būtų pasidomėję, ar tikrai ši gamykla ieško tokių darbuotojų, ar tikrai šioje gamykloje ir apskritai šioje šalyje mokamas toks atlyginimas už nekvalifikuotą darbą, arba jei atkreipusieji dėmesį į pažinčių skelbimus neskubėtų rašyti, parašę - neskubėtų susitikti, o nusprendę susitikti - paliktų turimą informaciją apie asmenį, su kuriuo rengiamasi susitikti, ir apie susitikimo vietą savo artimiesiems, apsaugotų ir save, ir užkardytų nusikalstamą veiką.

Pasak Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo I-osios valdybos Prekybos žmonėmis tyrimo skyriaus viršininkės Redos Sirgedienės, reikia labai nedaug, kad pavojaus būtų išvengta: prieš priimant bet kokį pasiūlymą, reiktų rimtai pagalvoti. Jei tai darbo skelbimas, pasidomėti tos šalies ekonomine situacija ir panagrinėti internete prieinamą informaciją apie atitinkamą įmonę, ieškomus darbuotojus, mokamus atlyginimus ir pan. Jei tai skelbimas, siūlantis susipažinti, gerai praleisti laiką, paremti, padėti ir pan., neteikti savo asmens duomenų, gyvenamosios vietos adreso, nenurodyti mokyklos ir pan. tol, kol neįsitikinsite, ar tikrai bendraujate su tuo asmeniu, kuo jis prisistatė, ir neišsiaiškinsite, kokie to asmens ketinimai.

Vienas iš paskutinių policijos nagrinėtų atvejų - mergina, išeidama susitikti su vaikinu iš pažinčių skelbimo, paliko artimiesiems užrašiusi to asmens duomenis. Jos atsargumas pasitvirtino - vaikinas merginą pakvietė į butą, kuriame ji buvo užrakinta ir verčiama suteikti seksualines paslaugas. Merginos atsargumas, jos tėvų ir policijos operatyvumas padėjo užkirsti kelią nusikaltimui, kurio pasekmės galėjo būti žiaurios.

Pareigūnai kaupia ir analizuoja informaciją apie galimus prekybos žmonėmis faktus, gaunamą iš įvairių šaltinių, tarp jų - ir gaunamą iš gyventojų. Policijos departamentas tikisi visuomenės aktyvumo užkardant ir atskleidžiant prekybą žmonėmis. Anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 5) 272 5372, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo I-osios valdybos Prekybos žmonėmis tyrimo skyriaus elektroninis paštas prekybazmonemis@policija.lt.

Atsižvelgdamas į evoliucionuojantį prekybos žmonėmis nusikaltimo modus operandi ir šio nusikaltimo latentiškumą, apsunkinantį jo atskleidimą, Policijos departamentas įgyvendino Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuotą projektą „Nacionalinės integruotos informacinės sistemos, skirtos kovai su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su prekyba žmonėmis, sukūrimas, kuriuo sudaromos sąlygos jungimuisi su nacionaliniais Interpolo ir Europolo padaliniais bei kitomis ES valstybėmis narėmis". Projekto rezultatai prisidės prie informacijos, galinčios būti susijusios su prekyba žmonėmis, valdymo ir analizės efektyvumo bei kokybės gerinimo, užtikrins saugų duomenų perdavimą, padės tiksliau įvertinti prekybos žmonėmis mastą, nustatyti nukentėjusius nuo prekybos žmonėmis asmenis, kad jiems būtų suteikta reikiama pagalba, o prekeiviai žmonėmis būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.