Prieš tribunolą turi stoti iš viso 13 Sicilijos vyriausybės valdininkų, politinių veikėjų ir teisėsaugos organų darbuotojų. Jų teismas prasidės 2005 metų vasario 1 d.

Byla Cuffaro buvo užvesta 2003 metų birželį, kilus įtarimams, kad jis teikia mafijai konfidencialią informaciją apie naudingus komercinius užsakymus, konkrečiai - apie planuojamas investicijas į sveikatos apsaugos sistemos plėtrą saloje.

Komentuodamas Cuffaro patraukimo atsakomybėn faktą, Italijoje žinomas prokuratūros tardytojas ir plataus atgarsio susilaukusios antikorupcinės "Švarių rankų" bylos "autorius" Antonio Di Pietro paragino Sicilijos vyriausybės vadovą tučtuojau atsistatydinti.