Vie­na Vil­niaus po­li­ci­nin­kų būs­ti­nė nu­ken­čia jau ket­vir­tą kar­tą. Sos­ti­nės Fa­bi­jo­niš­kių po­li­ci­jos nuo­va­da – daž­niau­siai Lie­tu­vo­je pa­de­gė­jų nio­ko­ja­ma pa­rei­gū­nų būs­ti­nė. Tris kar­tus de­gė šios nuo­va­dos du­rys. O prieš ke­lias die­nas ne­nus­ta­ty­ti nio­ko­to­jai pa­de­gė nuo­va­dos lan­go rė­mą.
© Corbis
Dau­gia­bu­čia­me na­me įsi­kū­ru­si Fa­bi­jo­niš­kių nuo­va­da ne­se­niai me­di­nius lan­gus pa­kei­tė į plas­ti­ki­nius. Pa­de­gė­jai bu­vo itin įžū­lūs – jie pa­de­gė vie­ną lan­go rė­mą ne kie­me, kur ma­žiau praei­vių, o S.Sta­ne­vi­čiaus gat­vė­je.

Ug­nies su­nio­ko­tą lan­gą teks keis­ti. Pa­de­gė­jų po­li­ci­nin­kai kol kas ne­su­lai­kė.

Vil­niaus 6-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, ku­riam pri­k­lau­so mi­nė­ta nuo­va­da, va­do­vas Rim­tau­tas Bleiz­gys įsi­ti­ki­nęs, kad tai – nu­si­kal­tė­lių kerš­tas dėl to, kad Fa­bi­jo­niš­kių po­li­ci­nin­kai ge­rai dir­ba.

Fa­bi­jo­niš­kių po­li­ci­jos nuo­va­da yra vie­na ge­riau­sių sos­ti­nė­je.

„Su­gau­ti pa­de­gė­jus bus ne­leng­va. Bet dar sun­kiau nu­si­kal­ti­mą įro­dy­ti. Jei­gu paaiš­kės, jog tai – ne kar­tą ka­lė­ji­mo duo­nos ra­ga­vę as­me­nys, jie, ži­no­ma, nep­ri­si­pa­žins”, – kal­bė­jo R.Bleiz­gys.

Anot jo, Fa­bi­jo­niš­kių po­li­ci­nin­kus ne­ži­no­mi pa­de­gė­jai tik no­ri pa­gąs­din­ti. Jei jie bū­tų no­rė­ję pa­tal­pas su­de­gin­ti, jau se­niai tai bū­tų pa­da­rę. Nuo­va­dos du­rys bu­vo pa­deg­tos va­sa­rio 26-osios nak­tį.

Į šiukš­lių ki­bi­rą, pas­ta­ty­tą prie du­rų, bu­vo pri­pil­ta de­gaus skys­čio ir jis pa­deg­tas. Du­rys su­de­gė be­veik vi­siš­kai, ap­rū­ko vi­sos pa­tal­pos.

Tuo me­tu pa­rei­gū­nai taip pat mi­nė­jo, jog pa­de­gi­mas – nu­si­kal­tė­lių kerš­tas. Jų su­lai­ky­ti taip pat ne­pa­vy­ko.

Dar du kar­tus nuo­va­dos du­rys degė anks­tes­niais me­tais.

Sos­ti­nės po­li­ci­jos va­do­vai ne kar­tą pra­šė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ats­to­vų, kad nuo­va­da iš gy­ve­na­mo­jo pas­ta­to bū­tų per­kel­ta į ša­lia esan­tį pre­ky­bos cent­rą, ta­čiau ten lais­vos pa­talpos buvo išnuomotos prekeiviams.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Pagalbos viešai paprašyti išdrįso pirmą kartą: trūksta tiek nedaug, kad gyvenimas pasikeistų (53)

Nataša niekada nesvajojo apie didelę šeimą, tačiau šiuo metu mama ją šaukia net septyni vaikai.

„Coca-Cola“ Europai pristatė naują gėrimą, tačiau Lietuvoje gėrimo sudėtis bus kitokia (67)

Šią savaitę Ciuriche, Šveicarijoje bendrovė „ The Coca-Cola Company “ pristatė naują...

Mia iškrito iš atrankų į „Euroviziją“ (314)

Šeštadienio vakarą LRT eteryje jau antroji eurovizinių atrankų laida. Laikas tiksi – iki...

Pigu-brangu eksperimentas: drabužiai beveik identiški, o kainos skiriasi daugiau nei 10 kartų (90)

DELFI Stilius nutarė atlikti „pigu-brangu“ eksperimentą paieškoti drabužių, kurie atrodo...

Į prekybos centrą „Mandarinas“ sulėkė gausybė pareigūnų (39)

Šeštadienio vakarą Vilniuje esančiame prekybos centre „ Mandarinas “ įsikūrusioje...

Orai: teks prisiminti, ką reiškia tikras šaltis (1)

Ateinančios naktys bus itin žvarbios, kitos savaitės pradžioje gali atšalti ir iki 16 laipsnių...

Kad nevaikiški žaisliukai gerai tarnautų (8)

Jūsų mėgstamas sekso žaisliukas ką tik padėjo jums pabuvoti devintame danguje – o kas toliau?...

Geriausi visų laikų maisto ruošimo patarimai: mažos gudrybės padės išsaugoti ir ryškias produktų spalvas (2)

Ar norėtumėte savo virtuvėje jaustis tikru profesionalu, laisvai žongliruoti įvairiausiais...

Šalys, kuriose už 800 eurų per mėnesį gyvensite kaip karaliai (180)

Pasaulyje yra bent 27 šalys, kuriose galima iš tikrųjų karališkai gyventi už mažesnę nei 1 000...

Studentės svajones sutrypė realybė: dar tikiuosi, kad neteks krautis lagaminų (165)

Medikams nusprendus netylėti ir mitingu siekti atkreipti valdančiųjų dėmesį į problemas,...