Tokį sprendimą Teismas priėmė nustatęs, kad nėra pakankamai įrodymų, leidžiančių kategoriškai teigti, kad A. Jasevič ir M. Rulys bendrininkų grupe seksualiai prievartavo nukentėjusiąją mažametę.

Teismas informuoja, kad taip pat teisėjų kolegija šią bylą nusprendė perduoti prokurorui, kad jis imtųsi priemonių nustatyti kaltus asmenis, kurie padarė nusikaltimą – seksualiai prievartavo nukentėjusiąją mažametę mergaitę.

Teismas nustatė, jog šioje byloje buvo ydingai atliktas ikiteisminis tyrimas, pažeistos jo atlikimo taisyklės, nenustatyta tiksli nusikalstamos veikos padarymo data, vieta, neatliktas asmenų atpažinimas ir neatlikti kiti procesiniai veiksmai, kurie būtų padėję greičiau ir išsamiau atskleisti nusikalstamos veikos aplinkybes, pvz., nebuvo tikrinta, kur tam tikromis datomis buvo kaltinti asmenys, ar jie tikrai buvo ten, kur nurodė buvę ir pan.

Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas įrodymus šioje byloje vertino selektyviai, išskirtinę reikšmę suteikdamas mažametės parodymams (teikiant jiems pirmumą prieš kitus įrodymus) ir jos psichikos būklei, nesugretino, nepatikrino įrodymų, nevertino jų visumos, nenustatė, kokiais konkrečiais veiksmais buvo atliktas nukentėjusiosios seksualinis prievartavimas, pakeitus kaltinimą nė vienas iš teisiamųjų nebuvo apklaustas, buvo pažeista jų teisė į gynybą, be to, teismas neatsižvelgė į tai, jog mažametės nurodyti ją prievartavusių asmenų fiziniai požymiai visiškai neatitinka kaltinamųjų išvaizdos, amžiaus ir pan.

Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra objektyviai nustatyta, kur naktį, kai buvo seksualiai prievartauta, tiksliai buvo mažametė ir kokie tiksliai asmenys galėjo panaudoti prieš ją lytinę prievartą. Nukentėjusiosios parodymai buvo nenuoseklūs, prieštaringi, ji apklausiama nurodė skirtingose miesto pusėse esančias nusikaltimo padarymo vietas, skirtingą ją prievartavusių asmenų skaičių, amžių, išvaizdos požymius, atliktus veiksmus ir vis skirtingas aplinkybes. Jos parodymų nepatvirtina objektyvūs bylos duomenys, o apkaltinamasis nuosprendis negali būti pagrįstas spėlionėmis ar prielaidomis.

Dėl paminėtų aplinkybių M. Rulys ir A. Jasevič išteisinti neįrodžius, jog jie dalyvavo padarant nusikaltimą, nes visas abejones Teismas privalo vertinti kaltinamųjų naudai.

Išteisinęs vyrus, teismas atmetė nukentėjusiosios civilinį ieškinį dėl 6500 Eur nusikaltimu padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

Primename, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nuosprendžiu M. Rulys ir A. Jasevič buvo pripažinti kaltais dėl mažametės seksualinio prievartavimo. A. Jasevič buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė 7 metams, o M. Ruliui – pusšeštų metų nelaisvės.

Nuosprendį skundę M. Rulys ir A. Jasevič gynėjas prašė vyrus išteisinti.

Šis Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis per tris mėnesius dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.