Kal­va­ri­jos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams šeš­ta­die­nio nak­tis bu­vo ku­pi­na ne­ti­kė­tu­mų. Is­to­ri­ja pra­si­dė­jo, kai į ko­mi­sa­ria­tą at­bė­go du iš­si­gan­dę 29 ir 32 me­tų Len­ki­jos pi­lie­čiai. Už­sie­nie­čiai tvir­ti­no, jog juos ne­to­li Kal­va­ri­jos už­puo­lė ir auto­mo­bi­liu BMW per­se­kio­jo ban­di­tai.
© Corbis
Auto­mo­bi­liu „Ford Es­cort” va­žia­vu­siems dviem len­kams pa­vy­ko pasp­ruk­ti, o jų drau­gas li­ko ne­to­li ko­mi­sa­ria­to. Ta­čiau į įvy­kio vie­tą at­vy­ku­siems pa­rei­gū­nams nei len­ko, nei auto­mo­bi­lio „Ford Es­cort” ras­ti ne­pa­vy­ko.

Į po­li­ci­ją krei­pę­si len­kai nes­lėpė, jog į Lie­tu­vą bu­vo at­vy­kę kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių. Įsi­gi­ję be­maž pu­sant­ro šim­to pa­ke­lių rū­ka­lų len­kai pa­su­ko į Kal­va­ri­jos prie­mies­tį.

Vy­rai ke­ti­no sa­vo auto­mo­bi­ly­je išs­laps­ty­ti ci­ga­re­tes.

Mer­gi­nos pa­sis­kun­dė drau­gams

Ne­to­li triū­sian­čių len­kų tuo me­tu stab­te­lė­jo leng­va­sis auto­mo­bi­lis BMW. Iš jo iš­li­po dvi 15 ir 16 me­tų mer­gi­nos. Iš gim­ta­die­nio na­mo ve­ža­mos ne­pil­na­me­tės ke­ti­no ša­li­ke­lė­je at­lik­ti gam­ti­nius rei­ka­lus.

Ta­čiau mer­gi­nas smar­kiai iš­gąs­di­no at­si­tik­ti­nai jas ap-š­vie­tę len­kų auto­mo­bi­lio ži­bin­tai. Drau­gės pa­ma­nė, jog jas kaž­kas per­se­kio­ja ir no­ri nusk­riaus­ti.

Į auto­mo­bi­lį, ku­rį vai­ra­vo neu­ni­for­muo­tas Kau­no vie­šo­sios po­li­ci­jos 22 me­tų pat­ru­lis, grį­žu­sios mer­gi­nos sa­vo drau­gams pa­sis­kun­dė, jog jas ne­va gąs­di­no ne­pa­žįs­ta­mi vy­rai.

Pat­ru­lis bei ki­ti jo ma­ši­no­je bu­vę vai­ki­nai nusp­ren­dė pa­mo­ky­ti įžū­lius vy­rus ir nu­si­vi­jo jų auto­mo­bi­lį. Len­kai jau anks­čiau bu­vo pas­te­bė­ję BMW. Už­sie­nie­čiai bu­vo įsi­ti­ki­nę, jog juos se­ka ban­di­tai, su­ži­no­ję apie kont­ra­ban­di­nes ci­ga­re­tes.

Pat­ru­lis pri­si­pa­ži­no nu­si­žen­gęs

Kal­va­ri­jos prie­mies­ty­je pra­si­dė­jo gau­dy­nės. Kau­nie­čio auto­mo­bi­lis užb­lo­ka­vo len­kams ke­lią. Du už­sie­nie­čiai spru­ko iš „Ford Es­cort”, pa­li­kę ja­me te­le­fo­nus, do­ku­men­tus bei kont­ra­ban­di­nes ci­ga­re­tes.

Bėg­da­mi vy­rai spė­jo pa­ma­ty­ti, jog jų drau­gas ropš­tė­si iš ma­ši­nos, ta­čiau jo ne­be­lau­kė ir nu­dū­mė tie­siai į po­li­ci­ją.

Mir­ti­nai iš­si­gan­du­sių len­kų pa­sa­ko­ji­mą išk­lau­sę pa­rei­gū­nai ma­nė, jog jiems teks tir­ti žmo­gaus pag­ro­bi­mą.

Kri­mi­na­lis­tai ėmė ieš­ko­ti „Ford Es­cort”, jį per­se­kio­ju­sio BMW ir pas­lap­tin­gai din­gu­sio len­ko.

Po in­ten­sy­vių paieš­kų į po­li­ci­jos aki­ra­tį pak­liu­vo ko­le­gos iš Kau­no vai­ruo­ja­mas BMW 525. Šis ne­no­ro­mis pri­si­pa­ži­no, jog nak­tį ke­ly­je per­se­kio­jo „Ford Es­cort”. Prie BMW 525 vai­ro sė­dė­jęs pat­ru­lis tei­gė, jog tai te­bu­vęs kerš­tas už pa­ne­lių gąs­di­ni­mą.

Kal­va­ri­jos kri­mi­na­lis­tai, ieš­ko­da­mi pra­din­gu­sio len­ko, krei­pė­si pa­gal­bos į Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nie­čius.

Net­ru­kus kai­my­ni­nės vals­ty­bės pa­rei­gū­nai pra­ne­šė, kad pra­din­gė­lis grį­žo na­mo į kai­mą prie pat Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos, bet auto­mo­bi­lio „Ford Es­cort” ras­ti ne­pa­vy­ko.

Su­si­rin­ko daik­tus ir su­de­gi­no

Įbau­gin­tas len­kas maž­daug 20 ki­lo­met­rų na­mo nu­žings­nia­vo per ke­lias va­lan­das.

Net­ru­kus Kal­va­ri­jos kri­mi­na­lis­tams pa­vy­ko ras­ti ir „Ford Es­cort”. Su­de­gin­tas len­kų auto­mo­bi­lis riog­so­jo už­mies­ty­je, ato­kio­je vie­to­je.

Pa­rei­gū­nams pa­vy­ko su­čiup­ti du de­vy­nio­lik­me­čius bei 24 me­tų jau­nuo­lį, ku­rie pri­si­pa­ži­no šeš­ta­die­nio nak­tį ant til­to ap­ti­kę len­kų auto­mo­bi­lį iš­dau­žy­tais lan­gais. Be­je, juos iš­kū­lė ant pasp­ru­ku­sių ta­ria­mų gąs­din­to­jų įpy­ku­sios mer­gi­nos.

Tri­ju­lė, pa­ma­čiu­si, jog pa­lik­ta­me auto­mo­bi­ly­je yra rak­tai, nu­va­žia­vo į už­mies­tį.

Iš ma­ši­nos jie su­si­rin­ko te­le­fo­nus, ci­ga­re­tes, išp­lė­šė du­jų įran­gą. Po to „Ford Es­cort” va­gys pa­de­gė.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Konservatorių ir valstiečių kovoje – intriga: duomenys išsiskyrė (188)

Jau ne pirmą mėnesį populiariausių partijų viršūnėje tarpusavyje besivaržantys valstiečiai...

Pasibaigus pikantiškai istorijai – vėl bus ieškomas vienos didžiausių valstybės įmonių vadovas (21)

Viena didžiausių valstybės įmonių, kurios darbuotojų kiekis pranoksta Prezidentūros, Seimo ir...

Testas: 9 simptomai – gripas ar peršalimas? (3)

Devyni simptomai sieja gripą ir peršalimą . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai...

Policijos rankose – nauji pažangūs greičio matuokliai matys pažeidėją už 2 km (9)

Lietuvos policija iš kompanijos „Eurosec“ nusipirko pirmuosius pažangius nešiojamus...

Pirštu bedė į Rusiją: tai tarsi naujas karinis ginklas (22)

Europos Sąjunga trečiadienį surengė diskusiją apie Rusijos propagandos įtaką Bendrijai ir...

Orai: grįš šaltis (20)

Panašu, jog šalyje pagaliau įsitvirtins tikra žiema, su sniegu pasipuošusiomis apylinkėmis. Nors...

„Grei anatomijos“ žvaigždė parduoda prabangų namą (4)

Populiaraus serialo „Grei anatomija“ aktorė Ellen Pompeo parduoda savo prabangų namą...

Kokie naminiai gyvūnai Lietuvoje gali žiemą gyventi be tvarto (7)

Žiemos sezonas – tikras išbandymas tiek ūkininkui, tiek jo guvulių bandai. Iki 15 laipsnių...

Užsikimšo vamzdžiai? Iš jų sklinda blogas kvapas? Padėti gali ir naminės priemonės (10)

Jūsų namuose iš kanalizacijos vamzdžių gana dažnai gali pasklisti blogas kvapas. Paprastai nosį...

Valančiūno ir Drummondo dvikovoje – žvėriški dvigubi dubliai ir lietuvio komandos pergalė (4)

NBA pirmenybėse po nesėkmingos atkarpos pergalės skonį vėl pajuto Toronto „Raptors“ (30-13)...