Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) antradienį panaikino pernai rugpjūtį priimtą apygardos teismo nutartį, kuria buvo atmestas už Kelių eismo taisykles nubausto ekspareigūno skundas.

LAT nusprendė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas nesudarė galimybių A. Matoniui pateikti teismui įrodymus ir duoti paaiškinimus apie dokumentuose pateiktą įslaptintą informaciją.

„Apeliacinės instancijos teismas to nevertino kaip proceso pažeidimo, o pareiškėjui tokia galimybė nebuvo suteikta ir vėliau“, - konstatavo LAT.

A. Matonio skundą dėl apylinkės teismo skirtos nuobaudos nagrinėjęs apygardos teismas paprašė LKPB informuoti apie kriminalinės žvalgybos tyrimo eigą ir pateikti dvi pažymas. Peržiūrėjęs bylą LAT nusprendė, kad nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad apygardos teismui buvo pateikta prašoma medžiaga ir teismas ją perskaitė.

LAT teisėjai nutartyje konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismas atliko įrodymų tyrimą - išnagrinėjo naujai gautus duomenis ir jais grindė sprendimą, nesupažindinęs suinteresuotų proceso dalyvių su naujai gauta bylos medžiaga. Todėl nesuteikdamas teisės proceso dalyviams susipažinti su naujai gautais dokumentais, pateikti paaiškinimus, prašymus, juos ginčyti, nesudarė lygių dalyvauti procese, pateikti gynybos argumentus ir taip pažeidė rungimosi principą, suvaržė A. Matonio teisę į gynybą.

LAT nutarė, kad apygardos teismas išsamiai neišnagrinėjo buvusio LKPB viršininko skundo, neišsiaiškino visų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, pažeidė rungimosi ir teisės į gynybą principus ir taip padarė esminius proceso teisės pažeidimus.

Pernai rugpjūčio 29 dieną Vilniaus apygardos teismas penktadienį paskelbė, kad skundą atmetė, palikdamas galioti pirmos instancijos teismo nutarimą. Apygardos teismas manė, kad aplinkybės, kurias A. Matonio atstovas dėstė skunde - kad buvo būtinasis reikalingumas, kad visuomenei ir valstybei grėsė pavojus - nebuvo nustatyta. Esą grėsmę kėlusi informacija nepasitvirtino, tyrimas nebuvo pradėtas.

2014 metų liepos 4 dieną Vilniaus miesto apylinkės teismas už vairavimą išgėrus A. Matoniui skyrė 2 tūkst. litų (579 eurų) baudą su teisės vairuoti atėmimu dvejiems metams. Tai minimali nuobauda už vairavimą išgėrus, kai nustatomas vidutinis girtumo laipsnis.

Teisėjas Audrius Cininas paskelbė, jog nenustatyta, kad A. Matonis vairavo neblaivus esant būtinojo reikalingumo sąlygomis.

A. Matonis teisme viešai prisipažino kaltas dėl vairavimo išgėrus. Jis kartu su advokatu apylinkės teismo prašė netaikyti administracinės atsakomybės, nes esą veikė būtinojo reikalingumo sąlygomis - turėjo imtis veiksmų dėl gautos informacijos, kėlusios pavojų visuomenės saugumui. Teismas paskelbė, kad iš slaptojo bendradarbio SBA A. Matonis gavo informacijos apie prorusiškų grupių veikimą, kurios susijusios su kariniu konfliktu Ukrainoje.

Savo kalboje A. Matonis minėjo „nedraugiškų šalių“ specialiųjų tarnybų veikimą ir jų naudojamas sekimo priemones, kurios sudaro galimybę klausytis net policijos pokalbių. Jo advokatas Ugnius Pėdnyčia teismui paaiškino, kad jo klientas tąkart buvo susitikęs su slaptu policijos bendradarbiu, kurį įvardija kaip SBA. Šis jam pateikė svarbios informacijos apie nusikaltimus, kurie netrukus gali būti įvykdyti.

Tuometinis LKPB vadovas neblaivus prie vairo įkliuvo beveik prieš metus - 2014 metų kovo 22 dieną, po šio įvykio jis atleistas iš LKPB viršininko pareigų. Pareigūnui medicinos įstaigoje nustatytas 1,71 promilės girtumas. Tuo metu kovo 26 dienos medicininės apžiūros neblaivumui nustatyti aktas patvirtina, kad A. Matonio kraujyje rasta 2,19 promilės alkoholio.

A. Matonis taip pat nesėkmingai bylinėjosi dėl atleidimo iš tarnybos - Vilniaus apygardos administracinis teismas pernai lapkritį priimta nutartimi atmetė A. Matonio skundą atsakovui Policijos departamentui dėl įsakymo, kuriuo jis atleistas iš vidaus tarnybos. Teismas paskelbė, kad aukštas pareigas ėjęs ir neblaivus vairavęs pareigūnas atleistas teisėtai - jis sulaužė priesaiką ir pažemino pareigūno vardą bei pakenkė visos policijos autoritetui.

Iš policijos atleistas A. Matonis įsidarbino įmonėje „Gelsauga“. Tai yra dukterinė „Lietuvos geležinkelių“ įmonė, kuri rūpinasi objektų apsauga ir teikia kitas paslaugas.