Ne­se­niai Mad­ri­de vy­ku­sia­me teat­ro fes­ti­va­ly­je „Fes­ti­val de Oton” į keb­lią pa­dė­ti pa­te­ko žy­maus re­ži­sie­riaus Eimun­to Nek­ro­šiaus teat­ro „Me­no for­tas” ak­to­rius Ra­mū­nas Ru­do­kas.
Ramūnas Rudokas
© DELFI
Vieš­bu­čio, ku­ria­me gy­ve­no Lie­tu­vos teat­ra­lai, ad­mi­nist­ra­ci­ja jį ap­kal­ti­no iš­dau­žus vit­ri­ni­nį du­rų stik­lą. Kol vis­kas bu­vo iš­siaiš­kin­ta, lie­tu­viui ak­to­riui te­ko ku­rį lai­ką pra­leis­ti po­li­ci­jos areš­ti­nė­je.

In­ci­den­tas įvy­ko po to, kai teat­ra­lai grį­žo iš jų gar­bei skir­to priė­mi­mo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je.

„Aš, aiš­ku, to ne­pa­da­riau. Mes į vieš­bu­tį grį­žo­me ke­lie­se. Ma­tyt, no­rė­jo at­pir­ki­mo ožį ras­ti. Ma­tė, kad grį­žo­me šiek tiek iš­gė­rę”, – jau grį­žęs į Lie­tu­vą die­va­go­jo­si R.Ru­do­kas.

Ak­to­rius spė­ja, kad stik­lą iš­dau­žė pro ša­lį ėję puer­to­ri­kie­čiai. Anot jo, vieš­bu­čio ap­sau­gos vaiz­do ka­me­ros ne­vei­kia ir in­ci­den­to neuž­fik­sa­vo. Lie­tu­vis pra­šė kvies­ti po­li­ci­ją, pa­ro­dy­ti įra­šą, ta­čiau jam bu­vo paaiš­kin­ta, kad ir be to iš­siaiš­kins.

„Ekst­ra ži­nių” duo­me­ni­mis, į vieš­bu­čio ad­mi­nist­ra­ci­ją raš­tu krei­pė­si ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­da Is­pa­ni­jo­je. Ma­tyt, dip­lo­ma­tų raš­tas pa­da­rė įta­ką tu­riz­mo vers­lo ats­to­vams ir šie nu­ta­rė konf­lik­tą užg­lais­ty­ti.

„Iš­va­žiuo­jant vieš­bu­čio per­so­na­las mū­sų at­sip­ra­šė”, – ti­ki­no R.Ru­do­kas.

Vie­šo­sios įs­tai­gos „Me­no for­tas” di­rek­to­rius Aud­rius Jan­kaus­kas ne­no­riai ko­men­ta­vo šią si­tua­ci­ją.

„Dau­giau klaus­tu­kų, nei at­sa­ky­mų. Bet vis­kas tai­kiai iš­sisp­ren­dė”, – „Ekst­ra ži­nioms” sa­kė jis.

Tai ne pir­mas kar­tas, kai R.Ru­do­kas už­sie­ny­je vie­šo­je vie­to­je el­gia­si drą­siai. Kal­ba­ma, kad kar­tą vie­nų gast­ro­lių me­tu jis iš­si­mau­dė Ro­mos cent­re esan­čia­me fon­ta­ne. Tai da­ry­ti tu­ris­tams griež­tai drau­džia­ma.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Trimečio mama nebeištvėrė: tai kam aš moku sveikatos draudimą? (12)

Prireikė gydytojo oftalmologo konsultacijos? Geriau iš anksto apsilankykite Valstybinės ligonių...

Tėvai – priblokšti: Vilniaus vaikų darželio direktorė elgėsi lyg monstrė (33)

Vaikų darželio direktorė, smurtavusi prieš penkiametį auklėtinį, sulaukė atpildo – Vilniaus...

Gyvai / Eurolygos mūšis Bamberge: „Brose“ – „Žalgiris“ (35)

Kauno „Žalgirio“ (11/6) krepšininkai Eurolygos 18 ture antradienio vakarą antrą kartą šiame...

R.I.T.A. Už lėšas skurdo kaime mažinimui – odiniai diržai ir piniginės (107)

Absoliuti dauguma Seimo narių išlaidas viešosios informacijos rengėjams galėtų pakeisti...

Nemalonumų sulaukęs buvęs garsios advokatės žentas: jeigu lemta, nuo kalėjimo nepabėgsi (62)

Dėl baisios avarijos išgarsėjęs buvęs garsios sostinės advokatės žentas Arnas Tumėnas vėl...

Dažniausiai užsienio žiniasklaidoje minimas Lietuvos miestas – iš arti (13)

Atvykus JAV ir kituose žemynuose garsiai Ballų šeimynai, viso pasaulio dėmesys krypsta į...

Aplinkinių nurašyta panevėžiečio idėja virto pragyvenimo šaltiniu: man sakydavo, kad mirsiu badu (16)

„Jeigu tavo namuose nėra katino, tai ką tu myli?“ –rašoma ant Mariaus Dijoko sukurto...

Gyvai / Dešimtasis Dakaro etapas: greičio ruože lietuviai žengia koja kojon (117)

Po neplanuotos pertraukos, kai dėl prasto oro buvo atšauktas devintasis etapas, jubiliejiniame...

Siaubinga tragedija Kazlų Rūdoje (481)

Kazlų Rūdoje - siaubinga tragedija. Pirmadienį nusižudė mergina, o kitą dieną - ir jos mama.

Siaubinga parduotuvės klaida: pardavė nuodingą žuvį, galinčią sukelti skausmingą mirtį (7)

Gamagoryje (Japonija) per garsiakalbius skamba įspėjimas nevalgyti nuodingos žuvies, kurios penkias...