Laikas liautis tikėjus, kad mūsų problemas išspręs valdžia – metas pradėti veikti patiems, penktadienį viešėdamas DELFI interneto konferencijoje ragino dainininkas Andrius Mamontovas. Sausio 13-osios naktį Televizijos bokštą gynusiam dainininkui labiausiai įsiminė vaizdas, kai prie bokšto pasikūkčiodami verkė treninguoti skustagalviai - laisvė buvo svarbi kiekvienam ten buvusiam.

1991-ųjų sausio 12-ąją A. Mamontovui buvo 23-eji. Dainininkas pamena tą šeštadienį svečiavęsis pas netoli Televizijos bokšto gyvenusius draugus. Per televizijos žinias išgirdusi, kad prie bokšto artėja tankai, draugų kompanija iškart nubėgo prie bokšto.

A. Mamontovas pasakojo pamenantis, kaip dainavo rankomis bokštą apjuosę žmonės, kaip atėjo kalašnikovais ginkluoti kareiviai, atvažiavo tanketės. Kruvinos sausio nakties liudininkas gerai pamena šviečiančias kulkas, kurios lakstė į visas puses, atsimušinėjo į bokštą. Jo atmintyje likę įspūdžiai, kaip minia pradėjo mėtyti akmenis į atžygiavusią koloborantų koloną, kaip nuo bokšto nuvyti visi žmonės.

„Ir labiausiai man iš tos nakties įstrigęs vaizdas, kai pamačiau du vyrukus plikai skustomis galvomis su treningais. Jie žiūrėjo į tai, kas vyksta, ir verkė pasikūkčiodami kaip maži vaikai, nes laisvė buvo svarbi kiekvienam, kuris ten buvo“, - sakė A. Mamontovas.

Dainininkas aiškino, kad baisu prie bokšto nebuvo - baisiau buvo sėdėti namuose ir visko klausytis per radiją. „Tą naktį baisiausia turbūt buvo mano mamai - ji žinojo, kad aš ten. Lietuvos radijas visą naktį grojo „Foje“ albumą „Žodžiai į tylą“, mano mama tai girdėdama jau buvo prisigalvojusi, kad man kažkas atsitiko. Kai grįžau namo, ji mane mušė ir bučiavo vienu metu“, - prisiminė A. Mamontovas.

Tikroji kova už laisvę dabar tik prasideda

DELFI konferencijoje A. Mamontovas svarstė, kaip per 20 metų pasikeitė žodžio laisvė supratimas.

Pasak A. Mamontovo, tada laisvė buvo tiesiog išsivadavimo nuo išorinio priešo, nuo imperijos, kuri mus buvo priglobusi ir diktavo, kaip gyventi.

„O dabar laisvė yra išsivadavimas nuo vidinio priešo, kuris metams bėgant, atrodo, naudojasi tuo, jog nesame tokie vieningi, kokie buvome. Aišku, kai už šalies ribų yra priešas, jį lengviau matyti ir įvardinti. O vidinis priešas kiekviename iš mūsų yra. Ir ta tikroji kova už laisvę dabar tik prasideda. Dabar atėjo laikas patvirtinti darbais, kad mes verti tos laisvės, kurią gavome, kad mokame ja naudotis, ją įvertinti“, - kalbėjo vienas populiariausių visų laikų Lietuvos dainininkų.

A. Mamontovo teigimu, sovietmečiu už tave viską sprendė partija, o dabar atėjo laikas viską nuspręsti ir daryti pačiam. Pasak jo, kadangi buvome taip ilgai uždaryti, prasidėjęs gaivališkas laisvės prasiveržimas sužeidė daug žmonių. Dainininko nuomone, mums reikia išmokti gyventi nesužeidžiant vieniems kitų.

„Čia yra svarbu išmokti ir gerbti vieniems kitų laisvę. Laisvė nereiškia, kad aš darau, ką noriu, daužau kitiems veidus, spjaudau ant kitų“, - pastebėjo A. Mamontovas.

Emigrantai – tokie pat piliečiai

Dainininkas sutiko su DELFI skaitytoja Inrida, pastebėjusia, kad dar nesijaučiame savo žemės savininkais. „Visuotinis nusivylimas išties jaučiasi. Jis kyla iš to, kad mes vis dar tikimės, jog visas mūsų problemas išspręs valdžia, kaip kad jas išspręsdavo partija... Kad kažkas duos nurodymą ir viskas pasikeis, bet tas laikas praėjo ir niekada jau nesugrįš. Laikas išmokti ir pradėti veikti patiems. Jeigu tavo kieme šiukšlės, tai pradėk šluoti pats. Čia kalbu perkeltine prasme. Jeigu laukiame, kol kažkas už mus padarys, pagerins mūsų gyvenimą, atėjo laikas tai daryti patiems“, - kalbėjo A. Mamontovas.

Jo nuomone, labiausiai Lietuvoje trūksta iniciatyvos. Pasak A. Mamontovo, pasikeitus žmonėms, keisis ir valdžia - žmonės balsuos kitaip.

A. Mamontovas išdėstė savo požiūrį į emigraciją. „Žmogus absoliučiai laisvas rinktis gyventi ten, kur save realizuoja. Tie, kurie emigravo - tokie patys Lietuvos piliečiai kaip ir gyvenantys čia. Ir mums reikia nustoti juos smerkti už tai, kad jie pasirinko kitaip. Daugelis jų išlaiko čia likusius savo tėvus taip, kaip jų neišlaiko jiems mokamos pensijos“, - kalbėjo A. Mamontovas.

„Laisvę turime, o kada galėsime grįžti namo? Kada būsime reikalingi Lietuvai?“, - klausė vienas emigrantas. „Grįžti namo galėsite tada, kai patys nuspręsite grįžti - čia Jūsų sprendimas. Kaip turite laisvę išvykti, taip turite laisvę sugrįžti - tą reikalingumą mes sukuriame patys“, - atsakė dainininkas.

A. Mamontovas išdavė, kad labiausiai su laisve jam asocijuojasi Johno Lennono daina „Imagine“, iš lietuviškų artimiausia Eurikos Masytės atliekama „Laisvė“.


www.DELFI.lt
459