×
Kruvinasis Sausis
Laisvės gynėjų diena – sausio 13 d. minima Lietuvos atmintina diena.
Mūsų laisvė

Garso dokumentas: 1991 m. sausio 13 d. užgrobto radijo pranešimas apie įvedamą komendanto valandą

1991 metų sausio 13-osios rytą iš užgrobto Lietuvos radijo pastato vadinamasis „Nacionalinio gelbėjimo komitetas” skelbia pranešimus apie įvedamą komendanto valandą ir susirinkimų draudimą. Tą pačią dieną jie paskelbia kreipimąsi į SSRS prezidentą M.Gorbačiovą ir SSRS AT pirmininką A.Lukjanovą, kuriame informuoja apie situaciją Lietuvoje ir prašo SSRS prezidentą skubiai įvesti Lietuvos teritorijoje prezidentinį valdymą.