Istorijos skeveldros
Straipsniai:

Istorijos skeveldros

Istorijos skeveldros

Vieta, kur partizano priesaiką davė Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir jo būrys – krauju palaistytas kaimas

Nemunaitis nedidelis ir senas bažnytkaimis Nemuno pakrantėje tarp Dzūkijos miškų tapo vienu iš pokario partizaninio judėjimo simbolių, tačiau kraujas čia liejosi jau anksčiau.

×