Istorijos skeveldros
Straipsniai:

Istorijos skeveldros

Istorijos skeveldros

Simboliška nuotrauka – matosi visas Lietuvos kariuomenės tragizmas

Šioje nuotraukoje visas Lietuvos kariuomenės tragizmas.
Raudonosios Armijos ir buvusios Nepriklausomos Lietuvos kariai. 1940 m. ruduo. Tiesa, smetoninė kariuomenėje jau įjungta į sovietinį teritorinį korpusą, dalis karininkų suimta, vadais paskirti komunistai.

×