Istorijos skeveldros
Straipsniai:

Istorijos skeveldros

Istorijos skeveldros

Lietuvos kariuomenės ginkluotė tarpukaryje: kokios amunicijos ekstra atvejams turėjo kariai ir kiek ji kainavo?

Kaip buvo ginkluoti Lietuvos kariai, kai kariuomenė jau stojosi ant kojų. Mūšiai su lenkais, bolševikais ir bermontininkais jau buvo nugriaudėję. Trofėjinė ginkluotė, kai daliniai buvo komplektuojami tuo, kas pasitaikydavo po ranka, duodavo vokiečiai ar buvo atimama iš priešo, baigėsi. Prasidėjo reguliarūs pirkimai, planavimas ir skaičiavimas.

×