Istorijos skeveldros
Straipsniai:

Istorijos skeveldros

Istorijos skeveldros

Budelis, kurio sukurta metodika sovietams leido sunaikinti lietuvių ir ukrainiečių partizanus

Rusijos glūdumoje ketvirtajame praeito amžiaus dešimtmetyje bolševikai jau buvo nugalėję, milžiniškos pilietinio karo skerdynės trumpam aprimusios (Didžiojo teroro banga – dar ateityje), o visų kariaujančių pusių išplėštas kaimas po truputį kėlėsi ant kojų.

×