Mūsų laisvė
Straipsniai:
Mūsų laisvė

Kaip Lietuva veržėsi į savo nepriklausomybę: Paryžiaus taikos konferencijos „priemenėje“ atsidūrę lietuviai išlaukė progos išpešti sau naudos

Lietuva atgimė kartu su besikuriančia Rytų Europa, teigia istorikas Juozas Skirius, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorius ir Lietuvių išeivijos instituto mokslininkas, taip kviesdamas vasario 16-osios svarbą įvertinti ir europiniu mastu.

×