Dainos ir šokiai ne tik padeda išsaugoti savo lietuvišką tapatumą, bet ir leidžia juo džiaugtis bei dovanoti ateinančioms kartoms. Taip tvirtino į žygio „Vardan tos“ renginį Lazdijuose atvykę lietuviai iš Punsko bei Seinų. Rodos, toks tautiečių iš Lenkijos patriotiškumas įkvėpė ir pačius lazdijiečius – renginyje susirinkę per 200 miestelėnų trypė kartu su artėjančios šimtmečio „Dainų šventės” dalyviais.

Lietuva – tai pirmiausia žmonės. Tai lietuviai, kurie myli Lietuvą, kurie ją stato nuo pat pamatų ir jau visus 100 metų puoselėja tradicijas bei lietuvišką žodį. Aš gimiau ir augau Lenkijoje, tačiau visą laiką mano aplinkoje esantys artimiausi žmonės, šeima, kartojo, kad esu lietuvė, kad niekada negaliu pamiršti savo šaknų. Aš iš tiesų manau, kad labai svarbu išsaugoti lietuviškumo dvasią bei perduoti ją tolimesnėms kartoms,“ – teigė Punske gimusi bei augusi tautinių šokių šokėja Ina.

Jai pritarė ir kitas lietuvis iš Seinų: „Manęs daug kas klausia – kaip tu mąstai? Aš visada mąstau lietuviškai, todėl tikrai jaučiuosi lietuviu. Ir esu lietuvis. O Lietuva visų pirma ir yra žmonės – nesvarbu, ar jie Lietuvoje, ar užsienyje. Ir jei šie žmonės palaikys Lietuvą, mąstys apie Lietuvą, tai Lietuva ir bus.“

Šiuo metu intensyviai Šimtmečio Dainų šventei besiruošiantys chorai, ansambliai ir kolektyvai iš Punsko, Seinų bei Lazdijų savaitgalį į renginį Lazdijuose susirinko pasidalinti šventine nuotaika su visais norinčiais. Pirmąją dainą pradėjo renginio garbės viešnia Veronika Povilionienė, jai pritarė Kapčiamiesčio laisvalaikio salės kapela „Kapčius“. Į atvirus dainų bei šokių pasirodymus noriai įsitraukė daugybė į šventę susirinkusių Lazdijų miesto gyventojų bei svečių.

„Dainų šventė yra daugiau nei vien ta viena savaitė vidurvasarį ir ji skirta ne tik jos dalyviams. Tai visų Lietuvos žmonių šventė, kad ir kur jie būtų ar gyventų. Būtent toks ir yra šio žygio tikslas – išnešti džiugią besiruošiančių kolektyvų bei chorų nuotaiką bei šventinį nusiteikimą į Lietuvos miestų bei miestelių aikštes bei gatves. Apjungti Lietuvą ir lietuvius Šimtmečio Dainų šventei,“ – sakė žygio „Vardan tos“ šauklė ir jo renginių vedėja Edita Mildažytė.

Pasak jos, nors žygis jau aplankė Pasvalį ir Radviliškį, tačiau Lazdijuose šventinė nuotaika buvo ypatinga – galbūt kaip tik dėl iš Lenkijos atvykusių lietuvių, kuriems tautiniai šokiai bei dainos yra pati jų puoselėjamos lietuvybės šerdis.

„Tokia vienybė ir džiaugsmas tuo, kad esame lietuviai, leidžia tikėtis, kad iš tiesų sugebėsime šimtmečio „Tautiškai giesmei“, kurią giedosime liepos 6-ąją, pakviesti net 4 milijonus lietuvių iš viso pasaulio. O tai yra dar viena – ypatinga – šio žygio per Lietuvą misija,“ – teigė E. Mildažytė.

Kaip ir kiekviename žygio jau aplankytame mieste, Lazdijų šventės dalyviai ant milžiniško gaublio žymėjo savo pažįstamus, draugus ir giminaičius, kurie išvykę gyventi ar dirbti į užsienį. Iniciatyvos „Lietuva 4000000” organizatoriai sako, kad jei kiekvienas iš mūsų pakviestume bent po vieną pažįstamą užsienyje gyvenantį lietuvį prisijungti prie šimtmečio „Tautiškos giesmės” giedojimo liepos 6-ąją, įsitikintume, kad mūsų pasaulyje bent 4 milijonai.

Tuo, kad lietuvių pasaulyje yra ne mažiau nei 4 milijonai, kalbinti šventės dalyviai neabejojo. Pasak jų, šį skaičių apskritai galime laikyti tik atspirties tašku ir pradžia, nes mūsų, išsibarsčiusių įvairiose šalyse ir bendruomenėse, gali būti dar daugiau.

Šimtmečio žygis per Lietuvą „Vardan tos“ drauge su jo šaukle E. Mildažyte artimiausiais savaitgaliais dar lankysis Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose bei Utenoje. Daugiau akimirkų iš žygio bei artimiausių renginių datų ieškokite Dainų šventės ir „Lietuva 4.000.000” „Facebook” paskyrose.


Specialus projektas „Dainų šventės alumnai“
9