Tyrimo išvados parengtos atlikus 20 tūkst. 969 žmonių (8558 vyrų ir 12 tūkst. 411 moterų) iš Jamagatos prefektūros sveikatos patikrinimų metu gautų duomenų analizę. 

Jamagatos universiteto mokslininkai analizavo tiriamųjų seksualinį aktyvumą: tam buvo pasitelkti žmonių užpildyto klausimyno atsakymai. Po kelerių metų klausimyną prašyta užpildyti pakartotinai. Per tą laiką iš 20 tūkst. 969 žmonių mirė 503.