Tačiau ši 50 km skersmens, iš vienodų raibuliuojančių bangų sudaryta kraterio formos anomalija iš tiesų yra grynai tik žemiškos kilmės.

1960 metais šį įspūdingą senovinį geologinį darinį kaip orientyrą naudojo „Gemini“ astronautai. 

Geologai iš pradžių manė, kad Sacharos akis, dar vadinama Ričato struktūra, yra milžiniškas smūginis krateris. Tačiau tolesni centrinį kupolą sudarančių nuosėdinių uolienų tyrimai parodė, kad šis darinys atsirado vėlyvuoju proterozojaus laikotarpiu – maždaug prieš 1 mlrd. – 542 mln. metų.