Žemę bei kitas uolines planetas jie irgi pasiekdavo, ir manoma, kad smūgių dažnumas į visus šiuos kūnus buvo panašus (aišku, atsižvelgiant į skirtingą jų dydį bei masę). Taigi remdamiesi Mėnulio kraterių istorija geriau galime suprasti tiek Žemės bei kaimyninių planetų raidą, tiek mažųjų Saulės sistemos kūnų populiacijos kitimą per milijardus metų. Suskaičiuoti kraterius Mėnulio paviršiaus regione iš principo nesudėtinga, bet kaip žinoti, kokio amžiaus pats regionas?

Mėnulio paviršiuje yra pakankamai deguonies, tačiau jis kietos, o ne dujinės formos.

Naujame darbe pateikiama geriausia šiuo metu įmanoma kalibracija. Analizė remiasi dešimties mėginių pargabenimo misijų – šešių Apollo ir keturių robotinių – surinktais uolienų pavyzdžiais. Jie apima 15 Mėnulio geologinių vienetų – skirtingo amžiaus ar prigimties paviršiaus darinių.

Radiometriniais (radioaktyvių elementų skilimo produktų gausos matavimo) metodais nustatyti vienetų amžiai siekia nuo 25 milijonų iki 3,92 milijardo metų. Kiekvienam jų tyrėjai apskaičiavo kraterių tankį, remdamiesi nuotraukomis – tiek antžeminėmis, tiek darytomis Mėnulio tyrimų zondų. Žinodami įvairaus dydžio kraterių tankį skirtingo amžiaus regionuose, jie galėjo apskaičiuotų tokio dydžio kraterių gamybos spartą skirtingu laikotarpiu.

Gauti rezultatai rodo, kad pirmą pusę milijardo metų Mėnulį talžė šimtus kartų dažnesni smūgiai, nei vėliau, o pastaruosius 3,92 milijardo metų smūgių dažnis išliko beveik pastovus, tik su galimais trumpalaikiais pagausėjimais. Prieš 3,8 milijardo metų, panašu, vyko Vėlyvasis bombardavimas – reikšmingas kraterių formavimosi spartos pagausėjimas. Pastaruoju metu mokslininkai ėmė abejoti Vėlyvojo bombardavimo egzistavimu, mat kiti kraterių amžiaus vertinimai rodė, kad stiprus bombardavimas vyko tik pirmuosius 100-200 milijonų metų po Saulės sistemos susiformavimo, kuris įvyko prieš 4,5 milijardo metų.

Naujojo tyrimo autorių teigimu, neatitikimo priežastys greičiausiai yra daugialypės, susijusios tiek su radiometrinio datavimo paklaidomis, tiek su kraterių skaičiavimo metodika. Tad kol kas ankstyvoji Mėnulio istorija lieka šiek tiek paslaptinga. Naujieji rezultatai padės planuojant ateities misijas, kurių metu surinkti nauji mėginiai ar regionų datavimas vietoje leis pagerinti supratimą apie Mėnulio – o kartu ir uolinių planetų – bombardavimo istoriją.

Mėnulis

Tyrimo rezultatai publikuojami Space: Science and Technology.