Visa parko teritorija apima net 42 ha. Ateityje bus tvarkoma ir tvenkinių sistema bei atkurti istoriniai mediniai tilteliai. Antrajame etape bus tvarkomas miško parkas – numatyta palikti visus esamus, geros fitosanitarinės būklės, pakankamai mechaniškai stabilius, gero estetinio vaizdo medžius, papildant želdyną istorinėmis medžių rūšimis.

Rengiamas dviračių trasos, kuri jungs Vilnių su Trakais bei drieksis palei dvarvietės tvenkinius, projektas.

Centrinės parko dalies sutvarkymo darbus planuojama baigti 2020 metų rugpjūtį, parko sutvarkymas kainuos apie 2,6 mln. eurų. Bendra viso parko ir dvaro rūmų atnaujinimo sąmata siekia 15 mln.

Užbaigus pirmąjį sutvarkymo etapą prie Vilniaus atsiras dar vienas įspūdingas turistinis-rekreacinis objektas, kurį jau įvertino ir užsienio kino studijos. Dvare filmuota „Jekaterina Didžioji“, anksčiau čia yra dirbę BBC serialo „Karas ir taika“ bei kino studijos „Netflix“ kūrėjai.