aA
Kol mo­der­ni Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos spor­to salė bu­vo pa­sta­ty­ta ir ja gim­na­zis­tams leis­ta nau­do­tis, pra­ėjo... 12 metų. Per tą laiką nuo pir­mos iki pa­sku­tinės klasės šią mo­kyklą baig­ė vie­na moks­lei­vių lai­da. Bet taš­kas pa­ga­liau pa­dėtas – pra­ėjusį ket­vir­ta­dienį vy­ku­sios Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžio me­tu me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­tvir­ti­no – de­šimt­me­čio sta­ty­bos baig­tos, vi­sa do­ku­men­ta­ci­ja su­tvar­ky­ta.
Rūtos Laurinaitienės nuotr.
Rūtos Laurinaitienės nuotr.

Skai­ty­to­jams pri­min­si­me, jog kol šis mo­der­nus sta­ti­nys prie gim­na­zi­jos bu­vo pa­sta­ty­tas, pa­si­keitė net trys ran­go­vai: iš pra­džių dir­bo UAB „Vėtrūna“, vėliau – UAB „Sta­me­la“, ga­liau­siai dar­bus baigė UAB „Rai­nių sta­ty­ba“.

Gim­na­zis­tai, ma­ty­da­mi iš­ki­lusį ir, ro­dos, vi­siš­kai už­baigtą sta­tinį ne­kant­ra­vo ten pra­dėti spor­tuo­ti per fi­zi­nio la­vi­ni­mo pa­mo­kas, juo la­biau kad įvai­rios var­žy­bos ten jau vy­ko – spor­tuo­ti ne­bu­vo įleid­žia­mi tik gim­na­zi­jos mo­ki­niai.

Ta­čiau ir po salės pa­sta­ty­mo jiems te­ko lauk­ti nei daug, nei ma­žai – dve­jus me­tus. Mat kai pro­jek­tas sa­lei sta­ty­ti bu­vo pa­reng­tas, į jį ne­bu­vo įtrauk­ta prie­šgais­rinės sau­gos da­lis, todėl spor­to salė nea­ti­ti­ko griežtų prie­šgais­rinės sau­gos rei­ka­la­vimų. Ir prie­šgais­rinės sau­gos spe­cia­lis­tai pa­ra­šo ant ob­jek­to ati­da­vi­mo ak­to ne­dėjo tol, kol vis­kas ne­bu­vo su­tvar­ky­ta iki ga­lo.

2020-iems bai­gian­tis bu­vo pa­si­rod­žiu­si vil­tis, kad Nau­jus me­tus Sa­vi­val­dybė su­tiks nu­si­kra­čiu­si šios kup­ros, bet vi­sos vil­tys žlu­go prie­šgais­rinės sau­gos spe­cia­lis­tams pri­trūkus dar vie­no do­ku­men­to.

Ta­čiau da­bar jau ga­li­ma plo­ti ran­ko­mis. Ne­pai­sant to, kad dar neaiš­ku, ka­da gim­na­zi­jos salė­je vėl bumbsės ka­muo­liai, cyps mo­ky­tojų švil­pu­kai, mat dėl ka­ran­ti­no di­delė da­lis mo­ki­nių čia įžengs ne­ži­nia ka­da.

Tie­sa, be džiaugs­mo, gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei pra­dėjus nau­do­tis sa­le teks ir dau­giau at­sa­ko­mybės – reikės pa­si­rūpin­ti jos prie­žiū­ra. Gim­na­zi­jos di­rek­torė Al­ma Leng­ve­nienė Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu sakė, kad mo­kyk­la pa­ti to­kios di­delės pa­tal­pos tvar­ky­ti ne­pajėgs, todėl pa­gal­bos dėl va­ly­mo kreip­sis į Sa­vi­val­dybę.

O sa­le, kaip anks­čiau yra minėjęs me­ras, nau­do­sis ne tik gim­na­zi­jos bend­ruo­menė. Ją bus ga­li­ma nuo­mo­ti įvai­riems spor­ti­niams bei ki­to po­būdžio ren­gi­niams reng­ti. Į ją spor­tuo­ti turėtų būti priim­ti ir kai­my­ninio lop­še­lio-dar­že­lio vai­ku­čiai.

Žemaitis
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
5.0000

Nuo šiol Telšiai gali būti tituluojami magijos sostine: Hario Poterio gerbėjai tikrai neliks abejingi (4)

Nuo šiol Telšiai neabejotinai gali vadintis išskirtiniu Lietuvos miestu – mat pagrindinėje...

Verslas PliusJulija Leimonė

Nuo šiol Telšiai – kaip ant delno: telšiškė papasakojo, ką iš tiesų verta pamatyti ir kur skaniai pavalgyti

Šventiniu laikotarpiu dalis lietuvių yra linkę palikti namus ir šventes sutikti kituose miestuose....

Savaitgalį prasidės Tarptautinis Mažeikių meno festivalis: dalyviams bus dovanojama pati įvairiausia muzika

Rugsėjo 18 – spalio 30 dienomis vyks XV Tarptautinis Mažeikių meno festivalis „ Mažeikiai...

Plungiškiai stveriasi už galvų: įmonės valdose auga šiukšlių kalnai, kasdien kankina nepakeliama smarvė gyventojai sulaukia atsakymo: niekas neverčia čia gyventi

„Padėkite išgygenti“, – toks plungiškių pagalbos šauksmas neseniai nuvilnijo ne tik per...

„Bolt Food“ žengia ir į Mažeikius: maisto pristatymo platforma kviečia papildomai užsidirbti

Pusantrų metų Lietuvoje veikianti maisto pristatymo į namus platforma „ Bolt Food “ paslaugą...

Top naujienos

Delfi PliusDalia Plikūnė

Kaip Rusija gali atsakyti į Kaliningrado ribojimus: už uždarų durų nagrinėjami trys scenarijai

Rusijos pareigūnams įspėjant Lietuvą dėl rimtų pasekmių, pagal europines sankcijas uždraudus...

Siūlymai dėl MMA didinimo piktina darbuotojus: tarsi saldainis ant meškerės

Naujus minimalios algos skaičiavimus pateikęs, bet palaukti rudens raginantis Lietuvos bankas...

Nausėda davė patarimą Vyriausybei dėl sankcijų Kaliningrado tranzitui (5)

Vyriausybė turi skubiai pradėti konsultacijas su Europos Komisija (EK) dėl sankcijų...

Karas Ukrainoje. Žytomyro srities gyventojus pažadino sprogimai: raketos skriejo iš Baltarusijos apšaudyta ir Lvivo sritis (3)

Ukrainai buvo suteiktas kandidatės į Europos Sąjungos nares statusas ir tai, anot šalies...

Putino pareiškimus išnagrinėjęs vokiečių filosofas pasisakė itin vaizdingai (10)

Žymiausias vokiečių dabarties filosofas Peteris Sloterdijkas šią savaitę pažėrė aštrių...

Tarp partijų reitingo pirmūnų atsirado naujas pavadinimas (6)

Lietuvos partijų reitingas labai nesikeičia, tiesa ir čia yra staigmenų. Jeigu rinkimai įvyktų...

Paaiškėjo, už ką diskvalifikuota Lietuvos plaukimo estafetės ketveriukė specialiai „Delfi“ iš Budapešto

Prie pabaigos artėjančiame pasaulio plaukimo čempionate, kuris vyksta Budapešto „Duna“...

Varėnos rajone BMW rėžėsi į vilkiką: sužaloti du žmonės, automobilyje buvo ir vaikai

Bendrasis pagalbos centras informavo, kad Varėnos rajone, A4 kelyje, prie Naujųjų Valkininkų kaimo...

Reikės pasiruošti mokėti daugiau: bankai didina paslaugų įkainius, kai kas brangsta ir daugiau nei 40 proc. (4)

Didėja kai kurie komercinių bankų įkainiai . Dalis kainas jau pakėlė, tačiau kiti pokyčius...

Gydytoja siūlo atkreipti dėmesį į šiuos požymius: jie praneša apie gresiantį širdies smūgį ar priepuolį (1)

Vis dažniau kalbama, kad tam, jog širdis būtų sveika, reikia rasti būdų pailsėti nuo kasdien...