aA
Ne­sau­gu da­ro­si so­dų ben­dri­jų gy­ven­to­jams – gat­vės siau­ros, ša­li­gat­vių nė­ra, vai­kai laks­to, o kai ku­rie vai­ruo­to­jai su sa­vo au­to­mo­bi­liais tie­siog „pra­skren­da“… To­dėl še­šių so­dų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai pa­si­ra­šė raš­tą ir įtei­kė Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jai, pra­šy­da­mi im­tis ko­kių nors prie­mo­nių. Svars­ty­ta ir ga­li­my­bė sta­ty­ti ke­lio žen­klą, žy­min­tį gy­ve­na­mą­ją zo­ną. Bet tai reikš­tų, jog bū­tų ga­li­ma va­žiuo­ti tik „ant dvi­de­šimt“…
© Plungės žinios

So­dų ben­dri­jų „Pa­sa­ka“, „Sau­lu­tė“, „Svei­ka­ta“, „Lie­pa“, „Do­bi­las“ ir „Se­na­sis van­de­nis“ pir­mi­nin­kai vie­ną iš va­rian­tų, kaip pri­stab­dy­ti laks­tan­čius, pa­siū­lė sta­ty­ti ke­lio žen­klus J. Pa­brė­žos ir Bab­run­go gat­vių pra­džio­se, t. y. pa­grin­di­niuo­se įsu­ki­muo­se į so­dų ben­dri­jas nuo Bi­ru­tės gat­vės. Ke­lio žen­klai esą ga­lė­tų bū­ti nu­ro­dan­tys gy­ven­vie­tės pra­džią, ku­rie vai­ruo­to­jams reiš­kia ne di­des­nį grei­tį kaip 50 km/h.

Ši­toks siū­ly­mas iš­kart bu­vo at­mes­tas. Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas in­for­ma­vo, jog J. Pa­brė­žos gat­vė pra­si­de­da dar Plun­gės mies­to ri­bo­se, tad jai ga­lio­ja mies­to zo­ną žy­min­tis ke­lio žen­klas. Va­di­na­si, grei­tis čia ir taip yra iki 50 km/h.

Ki­ta iš­sa­ky­ta min­tis, jog bū­tų ga­li­ma to­je ir Bab­run­go gat­vė­se pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, ri­bo­jan­čius grei­tį iki 30 km/h, taip pat ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mų. Su­abe­jo­ta, ar tai bus veiks­min­ga. Be to, įva­žia­vus į so­dus, įvai­rios gat­ve­lės ša­ko­ja­si vi­sur į šo­nus, jų pri­skai­čiuo­ta per dvi­de­šimt, tai ne­gi tiek žen­klų vi­sur pri­sta­ty­si? „Ta­da so­duo­se bus dau­giau žen­klų, o ne vais­me­džių“, – pa­juo­ka­vo ko­mi­si­jos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis.

Siū­ly­mas sta­ty­ti ke­lio žen­klą, žy­min­tį gy­ve­na­mą­ją zo­ną, reiš­kian­tį grei­tį iki 20 km/h, iš­šau­kė di­des­nes dis­ku­si­jas. So­dų ben­dri­jų at­sto­vai, da­ly­va­vę po­sė­dy­je, tam lyg ir bu­vo lin­kę pri­tar­ti. Mi­nė­jo, jog so­duo­se yra per 700 skly­pų, žmo­nės vis sta­to­si, vai­kų daug, tad mi­nė­tas žen­klas kaip ir tik­tų…

Pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis at­krei­pė dė­me­sį, jog gy­ve­na­mo­jo­je zo­no­je pės­tie­ji ei­na kur no­ri – vai­ruo­to­jai tu­ri sau­go­ti pės­čiuo­sius. To­kių žen­klų vėl­gi rei­kė­tų ne­ma­žai – prie kiek­vie­no įva­žia­vi­mo į so­dus, iš vi­sų pu­sių. Se­niū­nas G. Do­mar­kas su­abe­jo­jo, ar bus pa­to­gu pa­tiems gy­ven­to­jams taip lė­tai va­ži­nė­ti… Pir­mi­nin­kau­jan­tis Ro­ber­tas En­dri­kas svars­tė, gal at­ei­ty­je rei­kė­tų ge­riau ko­kį kal­ne­lį įreng­ti vie­no­je ar ki­to­je gat­vė­je, kur la­biau­siai laks­to­ma. Bet čia jau tik ki­tą­met – šie­met pi­ni­gų tam ne­bus.

Iš­klau­sę Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rių pa­si­sa­ky­mus, so­dų ben­dri­jų at­sto­vai nie­ko dau­giau ne­be­su­gal­vo­jo, kaip skųs­tis po­li­ci­jai. „O jei mes tuos „lio­či­kus“ už­fik­suo­tu­me ir vals­ty­bi­nius nu­me­rius per­duo­tu­me po­li­ci­jai?“ – klau­sė vie­nas iš pir­mi­nin­kų. „Tą vai­ruo­to­ją tik­rai pa­si­kvie­si­me į po­li­ci­ją rim­tam po­kal­biui“, – pa­ža­dė­jo pa­rei­gū­nas V. Kur­mis.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
5.0000

Prancūzijoje turėjo savo krautuvėlę, bet ramybės oazę atrado mažame Žemaitijos kaimelyje (52)

Trylika metų mažame miestelyje Prancūzijoje gyvenusi Lina Galminaitė Blanchot ten turėjo savo...

Buvusiems Žemaitijos kolegijos rūmams jau kuriami planai

Dar neseniai, važiuojant pagrindine Rietavo gatve, akys nejučia krypdavo į pastatą, ant kurio...

Atnaujinta svarbi Telšių miesto gatvė: ja jau rieda mašinos (1)

UAB „Telšių keliai“ darbuotojai, gerokai viršydami savo įsipareigojimus, rekonstravo Telšių...

Plungėje „Vi­čiū­nai“ sta­tys nau­ją trijų aukštų pa­sta­tą (15)

Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nių...

Bu­vę Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos cen­tri­niai rū­mai li­ko tuš­ti (1)

Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los...

Top naujienos

Po įvykių Vokietijoje – nerimą keliančios užuominos: jau esama tokių, kurie rimtai svarsto palikti šalį (222)

Vokietijoje tebesitęsia po Halės išpuolio įsiplieskusios diskusijos apie šalyje stiprėjantį...

Jautri Lietuvos slaugytojų išpažintis: 600 eurų vertas darbas, fizinis bei psichologinis smurtas (120)

Kaip skelbia „Sodra“, Lietuvoje slaugytojais dirba 22,3 tūkst. žmonių. Tai – viena...

Johnsonas ES išsiuntė du vienas kitam prieštaraujančius laiškus dėl „Brexit“ (17)

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas vėlų šeštadienį parašė laišką, kuriame...

Vaistininkė pateikė 7 grupes vaistų, kurie iš žmogaus organizmo pašalina vitaminus bei mineralus (11)

Svarbiausius žmogaus organizmui vitaminus ir mineralus turime gauti kiekvieną dieną su maistu....

Metų seklys: gaujos jautėsi drąsiai, bet policija išdaužė visus 

DELFI, bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, tęsia kasmetinį pasakojimų ciklą „ Metų seklys...

Valančiūno klubas atleido tris aukštaūgius (5)

Memfio „Grizzlies“ ekipa artėjant NBA reguliariojo sezono pradžiai praretino priekinės linijos...

Orai: savaitę užbaigsime rekordine šiluma (5)

Sekmadienį mūsų laukia dar viena labai šilta ir graži diena. Naktį vietomis tvyrojęs rūkas...

Sutampa net aplinkybės: Karbauskiui teko savo kailiu pabūti Pranckiečio vietoje (387)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ( LVŽS ) pirmininkas Ramūnas Karbauskis patekęs į...

Gaisras Alytuje: dūmai nusisuko nuo miesto Prognozuoja, kada gaisras bus užgesintas. Papildyta 21:03 (633)

DELFI žurnalistai apsilankė Alytaus apylinkėse, kur šiuo metu vargsta nuo degančių padangų...

Darjušas Lavrinovičius per trumpą laiką surengė rezultatyvų pasirodymą (2)

Darjušui Lavrinovičiui ir Kšištofui Lavrinovičiui rungtynėse klostėsi skirtingai, o jų...