aA
Ne­sau­gu da­ro­si so­dų ben­dri­jų gy­ven­to­jams – gat­vės siau­ros, ša­li­gat­vių nė­ra, vai­kai laks­to, o kai ku­rie vai­ruo­to­jai su sa­vo au­to­mo­bi­liais tie­siog „pra­skren­da“… To­dėl še­šių so­dų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai pa­si­ra­šė raš­tą ir įtei­kė Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jai, pra­šy­da­mi im­tis ko­kių nors prie­mo­nių. Svars­ty­ta ir ga­li­my­bė sta­ty­ti ke­lio žen­klą, žy­min­tį gy­ve­na­mą­ją zo­ną. Bet tai reikš­tų, jog bū­tų ga­li­ma va­žiuo­ti tik „ant dvi­de­šimt“…
© Plungės žinios

So­dų ben­dri­jų „Pa­sa­ka“, „Sau­lu­tė“, „Svei­ka­ta“, „Lie­pa“, „Do­bi­las“ ir „Se­na­sis van­de­nis“ pir­mi­nin­kai vie­ną iš va­rian­tų, kaip pri­stab­dy­ti laks­tan­čius, pa­siū­lė sta­ty­ti ke­lio žen­klus J. Pa­brė­žos ir Bab­run­go gat­vių pra­džio­se, t. y. pa­grin­di­niuo­se įsu­ki­muo­se į so­dų ben­dri­jas nuo Bi­ru­tės gat­vės. Ke­lio žen­klai esą ga­lė­tų bū­ti nu­ro­dan­tys gy­ven­vie­tės pra­džią, ku­rie vai­ruo­to­jams reiš­kia ne di­des­nį grei­tį kaip 50 km/h.

Ši­toks siū­ly­mas iš­kart bu­vo at­mes­tas. Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas in­for­ma­vo, jog J. Pa­brė­žos gat­vė pra­si­de­da dar Plun­gės mies­to ri­bo­se, tad jai ga­lio­ja mies­to zo­ną žy­min­tis ke­lio žen­klas. Va­di­na­si, grei­tis čia ir taip yra iki 50 km/h.

Ki­ta iš­sa­ky­ta min­tis, jog bū­tų ga­li­ma to­je ir Bab­run­go gat­vė­se pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, ri­bo­jan­čius grei­tį iki 30 km/h, taip pat ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mų. Su­abe­jo­ta, ar tai bus veiks­min­ga. Be to, įva­žia­vus į so­dus, įvai­rios gat­ve­lės ša­ko­ja­si vi­sur į šo­nus, jų pri­skai­čiuo­ta per dvi­de­šimt, tai ne­gi tiek žen­klų vi­sur pri­sta­ty­si? „Ta­da so­duo­se bus dau­giau žen­klų, o ne vais­me­džių“, – pa­juo­ka­vo ko­mi­si­jos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis.

Siū­ly­mas sta­ty­ti ke­lio žen­klą, žy­min­tį gy­ve­na­mą­ją zo­ną, reiš­kian­tį grei­tį iki 20 km/h, iš­šau­kė di­des­nes dis­ku­si­jas. So­dų ben­dri­jų at­sto­vai, da­ly­va­vę po­sė­dy­je, tam lyg ir bu­vo lin­kę pri­tar­ti. Mi­nė­jo, jog so­duo­se yra per 700 skly­pų, žmo­nės vis sta­to­si, vai­kų daug, tad mi­nė­tas žen­klas kaip ir tik­tų…

Pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis at­krei­pė dė­me­sį, jog gy­ve­na­mo­jo­je zo­no­je pės­tie­ji ei­na kur no­ri – vai­ruo­to­jai tu­ri sau­go­ti pės­čiuo­sius. To­kių žen­klų vėl­gi rei­kė­tų ne­ma­žai – prie kiek­vie­no įva­žia­vi­mo į so­dus, iš vi­sų pu­sių. Se­niū­nas G. Do­mar­kas su­abe­jo­jo, ar bus pa­to­gu pa­tiems gy­ven­to­jams taip lė­tai va­ži­nė­ti… Pir­mi­nin­kau­jan­tis Ro­ber­tas En­dri­kas svars­tė, gal at­ei­ty­je rei­kė­tų ge­riau ko­kį kal­ne­lį įreng­ti vie­no­je ar ki­to­je gat­vė­je, kur la­biau­siai laks­to­ma. Bet čia jau tik ki­tą­met – šie­met pi­ni­gų tam ne­bus.

Iš­klau­sę Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rių pa­si­sa­ky­mus, so­dų ben­dri­jų at­sto­vai nie­ko dau­giau ne­be­su­gal­vo­jo, kaip skųs­tis po­li­ci­jai. „O jei mes tuos „lio­či­kus“ už­fik­suo­tu­me ir vals­ty­bi­nius nu­me­rius per­duo­tu­me po­li­ci­jai?“ – klau­sė vie­nas iš pir­mi­nin­kų. „Tą vai­ruo­to­ją tik­rai pa­si­kvie­si­me į po­li­ci­ją rim­tam po­kal­biui“, – pa­ža­dė­jo pa­rei­gū­nas V. Kur­mis.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
5.0000

Išvydusi kelią link paminklo tveriančią grandinę plungiškė sunerimo: ar jau privatizuota ir masinių žudynių vieta? (1)

Tokį klausimą feisbuke iškėlė plungiškė Zita Paulauskaitė. Ji rašė norėjusi aplankyti...

Plungės sodų bendrijų nariai nesijaučia saugūs: kai kurie vairuotojai čia tiesiog skraido (4)

Ne­sau­gu da­ro­si so­dų ben­dri­jų gy­ven­to­jams – gat­vės siau­ros,...

Ruošiamasi rekonstruoti Telšių ješibotą – buvusią visame pasaulyje žinomą rabinų mokyklą (11)

Artimiausiu metu ketinama pradėti rekonstruoti Telšių ješibotą – praeityje visame pasaulyje...

Meno lobių skrynia netrukus bus atrakinta: XIII Tarptautinis meno festivalis „Mažeikiai 2019“

Skaičiaus 13 (XIII) šlovė prasta, jo vengia daugelis. Tačiau menininkai, pasiryžę lipti į...

Plungiškė vardan kilnaus tikslo Didžiojoje Britanijoje dviračiu nuvažiavo 1500 km: skleidė žinią apie Parkinsono ligą (13)

De­vy­ne­rius me­tus Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­ti plun­giš­kė Ro­ma...

Top naujienos

Politika ir verslas viename: į Matijošaičio sūnaus įmonę teka Kauno savivaldybės įmonių pinigai

Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio sūnaus Šarūno Matijošaičio įmonei UAB „Autovici“...

Šimtus kartų keičiami įstatymai: kokius mokesčius mokėti, nebežino nei įmonės, nei gyventojai (102)

Diskutuojant apie šešėlinės ekonomikos Lietuvoje priežastis įvardyta, kad viena pagrindinių...

Alkoholio „skolinimo“ bet kuriuo paros metu paslaugos kūrėjams jau grasina baudomis (13)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ( NTAKD ) Vilniuje siekia nutraukti...

Baisi avarija Vilniuje: žuvo su vilkiku susidūrusio lengvojo automobilio vairuotojas susidarė spūstys (87)

Bendrasis pagalbos centras informavo, kad Vilniuje , Savanorių pr. 211, susidūrė krovininis ir...

Karbauskis: derybos su frakcija „Lietuvos gerovei“ gali prasidėti dar šiandien (12)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis antradienį...

Iš politikos pasitraukusio Ušacko gyvenime – netikėtas karjeros posūkis (95)

Ilgametis Lietuvos ir ES diplomatas Vygaudas Ušackas nuo antradienio dirba verslininko Gedimino...

Estų televizijos laidoje – aštrus Kaljulaid komentaras apie Rusiją (26)

Estija turi būti viena iš šalių, kurios savarankiškai kalbasi su Rusija , pareiškė Estijos...

Vokietijoje besigydanti Nelly Paltinienė – apie savo būklę ir gerbėjų laiškus: noriu grįžti, bet negaliu to padaryti (38)

Ne vienerius metus sunkiai serganti ir Vokietijoje šiuo metu besigydanti atlikėja Nelly Paltinienė...

Vidury baltos dienos apalpęs vyras nusivylė aplinkinių reakcija: suabejojau, ar už gera atlyginama geru

Gulėjau akimirką pusiau sumuštu kūnu , kojų keliai skendėjo kraujyje ir mėginau judinti...

Siūlo uždrausti aromatizuotas elektronines cigaretes (19)

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ( TS-LKD ) frakcijos narys Mykolas...