aA
Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­las dar­bus pra­dė­jo ne cen­tri­niuo­se, o va­di­na­muo­siuo­se ant­ruo­siuo­se rū­muo­se. Šį spren­di­mą mo­kyk­los ben­druo­me­nė pri­ėmė no­rė­da­ma su­tau­py­ti, nes per­si­kė­lus į ma­žes­nes pa­tal­pas, pa­sta­tų iš­lai­ky­mo iš­lai­dos su­ma­žės ke­lis­kart.
© Plungės žinios

2016 m. Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja ta­po pir­mą­ja Lie­tu­vo­je ne­ak­re­di­tuo­ta aukš­tą­ja mo­kyk­la ir bu­vo už­da­ry­ta. Jos ba­zė­je įsi­kū­rė Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los fi­lia­las. Aukš­to­jo moks­lo stu­di­jų pro­gra­mas Rie­ta­ve bu­vo pa­ves­ta vyk­dy­ti ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­nei ko­le­gi­jai, ku­ri per­nai pa­si­trau­kė.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je Au­gus­tas Šli­mas do­mė­jo­si, ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti su bu­vu­siu Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos pa­sta­tu. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad tuo klau­si­mu dir­ba­ma, yra ne­ma­žai pa­trio­tiš­kų žmo­nių, ku­rie pa­de­da ir dėl sta­ti­nių, ir dėl mo­ky­mo įstai­gos iš­sau­go­ji­mo. Ban­do­ma su­kur­ti cen­trą, kad Rie­ta­ve iš­lik­tų moks­lo ži­di­nys. No­ri­ma įsuk­ti veik­las, ku­rios bū­tų nau­din­gos ne tik Rie­ta­vui, bet ir re­gio­nui.

„Kol kas vis­kas yra pro­jek­to sta­di­jos ir da­ro­ma vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, gal ir pa­vyks ką nors įsteig­ti. Ban­do­me vi­sais bū­dais ieš­ko­ti, kas ga­lė­tų įsi­kur­ti šio­se pa­tal­po­se. Di­dy­sis pa­sta­tas šiuo me­tu tuš­čias, mo­kyk­la iš­si­kė­lė į ant­ruo­sius rū­mus, jiems vie­tos ten pa­kaks. Šis spren­di­mas pri­im­tas ver­ti­nant iš eko­no­mi­nės pu­sės, kad mo­kyk­lai ne­rei­kė­tų šil­dy­ti di­džiu­lio pa­sta­to. Ta­rė­mės cen­tri­nių rū­mų vi­siš­kai „ne­už­šal­dy­ti“. Kad šil­dy­mo sis­te­ma ne­iš­ei­tų iš ri­kiuo­tės, bus pa­lik­tas pa­lai­ko­ma­sis šil­dy­mas“, – pa­aiš­ki­no me­ras.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
4.5000

Plungėje „Vi­čiū­nai“ sta­tys nau­ją trijų aukštų pa­sta­tą (15)

Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nių...

Bu­vę Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos cen­tri­niai rū­mai li­ko tuš­ti (1)

Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los...

Kaimas šalia Rietavo, į kurį žmonės traukia iš tolimiausių kraštų: stebuklingas šaltinis ir akmuo, padedantis pastoti (66)

Filosofas Imanuelis Kantas buvo įsitikinęs, kad norint sužinoti pasaulio istoriją, būtina...

Nedidelio Žemaitijos miestelio paštą išgelbėjo siuntiniai iš Kinijos (21)

Alsėdiškių moterų (o gal ir vyrų) noras puoštis ir gražinti savo aplinką turėtų tapti...

Telšiai XX a. pradžioje: okupacijos, pogrindinė veikla ir žemaičių karaliumi vadintas karo komendantas (27)

Ąžuoline tvora aptverta ir giliais grioviais apsupta, ant kalnelio stovėjo tvirta pilaitė....

Top naujienos

Nuodingas Turkijos „taikos šaltinis“: tikrasis tikslas – perbraižyti žemėlapį? Erdoganas pasitelkė pavojingus sąjungininkus (72)

Po Turkijos karinės invazijos į Šiaurės Siriją Vokietijos politikai ir politiniai apžvalgininkai...

Metų seklys: žmona drabužius pirkdavo Monake, vyro seifas banke prikimštas pinigų ir aukso (114)

DELFI, bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, tęsia kasmetinį pasakojimų ciklą „ Metų seklys...

Rusijos ir Saudo Arabijos santykiai: viskas vyksta ne taip, kaip tikėjosi rusai

Pirmadieninis Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizitas Saudo Arabijoje – antrasis po jo atėjimo...

Sudarė būsimų eurokomisarų reitingą: Sinkevičiaus pozicija – pavojinga (108)

Pasibaigus kandidatų į Europos komisarus klausymams Europos Parlamente (tų, kuriuos prileido prie...

Iš prekybos centro aikštelės su automobiliu iškritusi moteris reikalauja 200 tūkst. eurų (132)

Sostinėje iš prekybos centro „Europa“ daugiaaukštės aikštelės su automobiliu iškritusi ir...

Etiketas prie stalo: šias klaidas kartoja visi, bet taip elgtis nederėtų (5)

Šiais laikais, net kai kviestinės vakarienės nebėra labai formalios, vis vien nepriimtina kalbėti...

Eutanazijai pasiryžusios moters istoriją papasakojęs režisierius: ji norėjo, kad žmonės galėtų rinktis

Dokumentinių filmų režisierius iš Slovakijos Tomáš Krupa pabrėžia: jis pats nėra nei už, nei...

Didžiausioje kontrabandos byloje – nuosprendis ne tik Karaliui, bet ir Kamblevičiaus sūnui (89)

Didžiausioje kontrabandos byloje – nuosprendis: Vilniaus apygardos teismas baigė nagrinėti...

Imkite pavyzdį iš Kembridžo kunigaikštienės – kulotės taps būtinybe ir jūsų garderobe (2)

Plačios trumpintos kelnės, kitaip dar vadinamos kulotės, gali būti bazinio garderobo dalis....

SEB ištaisė pinigų nuskaičiavimo klaidą: su ja susidūrusiems klientams žada lengvatų (17)

SEB banko klientams, kuriems praėjusį sekmadienį dėl techninės klaidos buvo dar kartą...