Savo iniciatyva pradėjo, savo iniciatyva ir nutraukė. Taip baigėsi Klaipėdos apygardos prokuratūros tyrimas dėl galimo viešojo intereso pažeidimo, vykdant dar vienas nemažą įtarimą sukėlusias statybas Palangoje.

Įvertinęs tyrimo metu surinktų duomenų ir įrodymų visumą, Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl statinio, esančio adresu Užkanavės gatvė 31.

Nustatyta, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti teisės aktų, o kartu ir viešojo intereso pažeidimų bei inicijuoti viešojo intereso gynimo procesą, taikant Prokuratūros įstatyme numatytas viešojo intereso gynimo priemones.

Pasipiktino meras

Šių metų sausio 16 dieną Palangos meras Šarūnas Vaitkus viešai suabejojo dėl ant paties Baltijos jūros kranto vykstančių statybų teisėtumo.

„Tokios situacijos mūsų valstybėje neturi būti ir mes to tikrai taip nepaliksime.

Be jokių statybos leidimų pirmoje pajūrio juostoje įžūliai pradėtas rekonstruoti pastatas, net drįsta nukasti kopą.

Kodėl privačiam asmeniui parduodamas buvęs karinės paskirties objektas, kodėl leidžiama privatizuoti objektus kopose, pirmojoje pajūrio juostoje, kokiu būdu fiziniam asmeniui, kategoriškai nepritariant Palangos miesto tarybai, pavyko įsiteisinti detalųjį sklypo planą, praktiškai atveriantį galimybes statyboms kopose, ir ar mūsų valstybėje kažkieno privatūs interesai yra viršesni nei tos vietovės savivaldos pozicija? Kaip tai įmanoma?“ – viešai klausė Palangos meras.

Š. Vaitkaus teigimu, Kunigiškių paplūdimyje, tiesiog kopose, savavališkai, neturint jokių leidimų ir suderinimų, įžūliai dygsta nauja kavinė.

„Įžūlus statytojas net drįso į pajūrį atsigabenti specialią techniką ir be jokių skrupulų stumdyti kopas – nustumtas beveik keturių metrų pločio augalinis kopos sluoksnis“, – neslėpė pasipiktinimo Š. Vaitkus.

Įsigijo pasvalietė

Daug triukšmo sukėlęs pastatas (radiotechninis postas) pastatytas 1968 metais. Iš jo radiolokatoriais stebėti laivai, jūros pakrantės bei lėktuvai. Šalia buvo ir stebėjimo bokštelis, iš kurio jūrą ir pakrantę sovietų kariškiai žvalgė ir fiziškai.

Nepriklausomybės metais šį statinį, bokštelį bei kiemo statinius perėmė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). 2010 m. pasieniečiai viską perdavė tuomečiam Valstybės turto fondui (dabartinis Turto bankas).

Po metų šis objektas parduotas Pasvalio gyventojai. Pasak Š. Vaitkaus, jai 38 metams išnuomotas ir greta, praktiškai visiškai kopose, esantis beveik 10 arų sklypas, nors jo naudojimo būdas – Teritorijos krašto apsaugos tikslams.

Mero teigimu, Valstybės registrų centro duomenys rodo, jog radiotechnikos postą savininkė sausio 2 d. išnuomojo vienai viešbučių ir kavinių verslu besiverčiančiai įmonei.

Trys aspektai

Teisėsauga tyrimą dėl statinio Palangoje vykdė trimis aspektais.

Visų pirma, siekta įvertinti pastato pardavimo aukcione teisėtumą. Po to aiškintasi, ar teisėtai Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija patvirtino detalųjį planą, kurio sprendiniais apibrėžtas žemės naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, ir numatyta joje esantį statinį rekonstruoti į poilsio organizavimo bei aptarnavimo pastatą.

Galiausiai tirta, ar atliekami statybos darbai tikrai buvo statinio paprastasis remontas ar rekonstrukcija, kuriai reikalingas statybos leidimas.

Techninė klaida

Prokurorų teigimu, 1998 m. atlikus pastato kadastrinius matavimus, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 96,41 kv./m ploto statinys.

Tyrimo metu gauta duomenų, kad tais metais inventorinėje byloje klaidingai nurodytas vienos pastato patalpos plotas. Nurodyta 13,04 kv./m, nors realus patalpos plotas yra apie 42,16 kv./m. Dėl tokios techninės klaidos bendrasis pastato plotas nurodytas 29,12 kv./m mažesnis nei faktinis.

Ši aplinkybė nustatyta tik atlikus naujus kadastrinius matavimus šių metų sausio 11 d.

Nekilnojamojo turto registro įstatyme nurodyta, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

Šie duomenys niekada nebuvo nuginčyti. Ir teoriškai galėjo turėti įtakos nekilnojamojo turto vertintojui vertinant nekilnojamąjį turtą, nustatant aukcione pradinę statinio vertę, kuri galėjo būti nustatyta 10 483 Eur. Tačiau objektas parduotas viešo aukciono dalyviams kainą pakėlus nuo pirminės nustatytos kainos apie keturis kartus.

Prokuroras konstatavo, kad, įvertinus aukciono metu buvusį teisinį reglamentavimą, nėra pagrindo teigti, jog aukcionas bei 2011 m. pirkimo-pardavimo sutartis, kuria turtas parduotas fiziniam asmeniui, yra sudaryti pažeidžiant imperatyvias teisės aktų nuostatas.

Prokuroras įvertino ir tai, kad nuo sandorio sudarymo praėjo apie 12 metų. Civiliniame kodekse yra nustatytas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas.

Kategoriško draudimo nėra

Tyrimo metu nustatyta, kad teritorija, kurioje stovi pastatas, priskiriama pajūrio juostai. Vadovaujantis Pajūrio juostos įstatymu bei Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiuoju planu, pastato rekonstrukcija yra galima.

Tai nėra teritorija, kurioje galiotų kategoriški draudimai vykdyti statybos darbus.

2015 m. patvirtintu detaliuoju planu minėtoje teritorijoje numatyta rekonstruoti radiotechninio posto pastatą į poilsio organizavimo bei aptarnavimo pastatą. Jame galima vykdyti trumpalaikės patalpų, paplūdimio ir sporto inventoriaus nuomos, sezoninio bistro-baro, dušų ir panašią veiklą.

Šie detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja šioje teritorijoje esantiems aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentams bei teisės aktams.

Kontroliuoti teks Savivaldybei

Teisme nuo 2019 m. vyksta ginčas, kurį inicijavo pastato savininkės skundas. Juo prašoma įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administraciją išduoti specialiuosius reikalavimus pastato rekonstravimui į poilsio paskirties pastatą bei inžinerinių kiemo statinių griovimui rengti. Šiuo metu byla nagrinėjama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

Prokuroras nustatė, kad vykdomi radiotechninio posto paprastojo remonto darbai. Tad tokio remonto projektas, aprašas ir statybą leidžiantis dokumentas neprivalomi.

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, šių metų sausio 12 d. įregistruota deklaracija apie statybos užbaigimą, kuria baigti radiotechninio posto paprastojo remonto darbai.

Atlikusi padarytų statybos darbų faktinį patikrinimą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija teisės aktų pažeidimų nenustatė.

Radiotechninis postas, kuriame atliktas paprastasis remontas, galėtų būti naudojamas kaip poilsio organizavimo bei aptarnavimo objektas tik pakeitus jo paskirtį įstatymo nustatyta tvarka.

Statinių naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybės. Pasak prokuroro, tai yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, todėl pareiga tikrinti, ar pastatas bus naudojamas pagal paskirtį, tenka pačiai Palangos miesto savivaldybei.

Padaryta žala gamtai

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai nustatė, kad užpilant įsigytu ir atvežtu smėliu minėtame valstybiniame žemės sklype sulyginta kopos paviršiaus dalis (pakeistas reljefas) su buvusia natūralia žoline augalija.

Taip pat greta esančiame žemės sklype sunaikinta ar sužalota dalis natūralios žolinės augalijos.

Tokiu būdu buvo pažeistos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo bei Pajūrio juostos įstatymo nuostatos.

Nustatę pažeidimus, aplinkosaugininkai žada imtis priemonių dėl administracinės nuobaudos taikymo. Atsakingas asmuo turėtų atlyginti aplinkai galimai padarytą žalą. Ji kol kas dar nėra žinoma.

Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės