Projekto „Klaipėdos pilies didžiojo bokšto aktualizavimas ir įveiklinimas“ projektas buvo pristatytas Klaipėdos miesto tarybos Finansų komitete, kadangi jam įgyvendinti, preliminariais skaičiavimais, reikės 132,35 tūkst. Eur iš miesto biudžeto 2025–2027 m.

Dar 750 tūkst. Eur tikimasi gauti iš Europos Sąjungos, tačiau tam reikia jau iki šių metų balandžio 20 d. pateikti paraišką ir joje pagrįsti visus galimus finansavimo šaltinius.

Priminsime, kad pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą Klaipėdos pilies didžiojo bokšto atkūrimo techninį projektą dar 2021 m. spalio 5 d. gautas statybą leidžiantis dokumentas.

Bokšto techninis projektas parengtas išnagrinėjus visą išlikusią istorinę medžiagą, įvertinus panašaus laikmečio kitų Europos pilių architektūrinius sprendinius.

Istorinį bokšto tūrį numatyta atkurti šiuolaikinėmis priemonėmis.

Visi bokšto aukštai suprojektuoti taip, kad ateityje sklandžiai derintųsi su visos pilies erdvėmis ir netrukdytų tolesniems pilies atkūrimo etapams.

Numatyta eksponuoti išlikusius didžiojo bokšto pamatų fragmentus, akmenų grindinį.

2022 m. rugsėjo mėn. pasirašyta sutartis su rangovu UAB „Pamario restauratorius“ dėl bokšto atstatymo rangos darbų. Darbų atlikimo terminas – 2024 m. liepos mėn.

Bokšto atkūrimas bus vykdomas Savivaldybės biudžeto lėšomis.

„Tai, kad Klaipėdos pilies bokštas bus atstatomas, jau nekvestionuojama. Lėšos tam jau numatytos ir darbai bus pradėti jau šiais metais. Dabar sukame galvą, kokia veikla bus galima bokšte“, – sakė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, kuris valdo Klaipėdos piliavietę, direktorius Jonas Genys.

Anot pašnekovo, dabar bokšto įveiklinimo idėjas generuoja suburta profesionalų grupė.

„Manau, kad per mėnesį ji jau suformuluos bokšto įveiklinimo gaires. Jau žinome, kad jo rūsyje bus eksponuojamos autentiškų pamatų atodangos, veiks suvenyrų parduotuvė. O visas bokšto tūris – tai tuščia šachta, kurią įveiklinti yra ir sunki užduotis, ir galimybė.

Suprantama, kad jis nebus patrauklus vien tik kaip apžvalgos aikštelė, kuris bus viršuje.

Per visą bokšto tūrį turime pasiūlyti žmonėms kažką, dėl ko jie liptų į septintą aukštą. Galvojame apie modernią ekspoziciją su šiuolaikinėmis technologijomis, kokios sėkmingai panaudotos ir kitose muziejaus ekspozicijose.

Pagrindinis iššūkis, kad bokštas pusę metų nebus šildomas„, – sakė „Vakarų ekspresui“ J. Genys.

Preliminarūs Klaipėdos pilies bokšto ekspozicijos projektavimo skaičiavimai, anot pašnekovo, atlikti atsižvelgiant į kitų muziejaus ekspozicijų projektų kaštus.

Klaipėdos piliavietės atkūrimas – ilgalaikis ir daug finansinių išteklių reikalaujantis procesas, todėl atkūrimo darbai vykdomi etapais. Šiuo metu jau sutvarkyta dalis piliavietės objektų.

Atlikti darbai buvo finansuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Kelių direkcijos lėšomis. Bendra į piliavietės teritorijos sutvarkymą jau investuota suma siekia apie 14 mln. eurų.

"Vakarų ekspresas"
Top naujienos