Ūkio ministerija už sėkmingus projektus apdovanojo šalies verslininkus
Š. m. lapkričio 18 d. Ūkio ministerijos jau vienuoliktus metus organizuojamo „Verslo dienos“ renginio metu apdovanoti sėkmingus rezultatus demonstravę ir šalies ekonomikai svarbius projektus įgyvendinę Lietuvos verslininkai. Apdovanojimus „Už nuopelnus verslui“ įteikė ūkio ministras Evaldas Gustas, Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis, Lietuvoje žinomi verslo ir visuomenės veikėjai.

„Šie apdovanojimai išsiskiria tuo, kad juose dalyvauti gali įvairaus verslo atstovai – nuo mažiausio iki didžiausio. Tiek didelė įmonė, kurios apyvarta milijonai eurų, tiek nišine veikla užsiimantis verslininkas gali rasti sau tinkamą nominaciją. Taip net smulki ir visuomenei kol kas mažai žinoma įmonė gali mus visus supažindinti su savo veiklos vizija ir pasiekimais bei laimėti apdovanojimą. Tokia sistema pasiteisina. Lyg pirmieji verslo sėkmės pranašai neretai apdovanojamos mažiau žinomos įmonės, kurių vardus po kelerių metų linksniuoja, gerbia ir kurių veiklą stebi daugelis“, – sako ūkio ministras E. Gustas.

Šiais metais nominantai galėjo pretenduoti į apdovanojimus pagal 9 nominacijas. Kai kurios jų nesikeičia jau daugelį metų, kitos naujos – atsiradusios prisitaikant prie naujų tendencijų. Šiais metais pirmą kartą įsteigta visiškai nauja nominacija – „Socialinio verslo lyderis“.

„Socialinio verslo lyderio“ kategorijoje apdovanojimas įteiktas labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“. Organizacija renka paramą maistu ir dalija ją nepasiturinčiais asmenimis besirūpinančioms organizacijoms. Praėjusiais metais fondas surinko ir išdalino net 4657 tonas maisto, kurio vertė 3,9 mln. eurų.

Ūkio ministras E. Gustas įteikė apdovanojimą pagal nominaciją „Tvirtas žingsnis į eksporto rinkas“ AB „Grigeo Grigiškės“, kurios eksportas praėjusiais metais augo 17 proc., o pirmąjį 2015-ųjų pusmetį ūgtelėjo net 23 proc.

Į nominaciją „Sėkmingas ES projektas regione“ pretendavo įmonės, kurios savo projektus įgyvendino ne didžiuosiuose miestuose ir jiems įgyvendinti buvo suteikta Europos Sąjungos (ES) parama. Ūkio ministerijos apdovanojimas įteiktas UAB „Baldai Jums“, kuri šiais metais įgyvendino 0,864 mln. eurų vertės ES lėšomis finansuotą projektą Jonavoje. Įgyvendinus minėtą projektą atsivėrė naujos techninės galimybės gaminti išskirtinio dizaino ir sudėtingos konstrukcijos baldus, sukurta daugiau kaip 100 naujų darbo vietų.

Kategorijoje „Nauji pramoniniai sprendimai“ geriausia pripažinta gamykla „Achema“, kuri 2013–2015 metais į pramoninius sprendimus investavo daugiau nei 39 mln. eurų. Svarbiausias pastarojo laikotarpio bendrovės „Achema“ projektas – naujasis oro skaidymo blokas. Naujasis oro skaidymo blokas gamins technikos ir maisto pramonei skirtus dujų mišinius ir padės gamyklai „Achema“ maždaug trečdaliu sumažinti energijos sąnaudas.

„Sėkminga verslumo iniciatyva“ pripažinta VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ programa, kuri skatina mokinius būti verslius, inovatyvius, kūrybingus, moko bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Įkurdami trumpalaikę akcinę bendrovę ir ją valdydami pagal bendrovės veiklos įstatus, mokiniai įgyja verslo įgūdžių.

Kategorijoje „Jaunas ir verslus“ geriausia pripažinta Rimvydo Širvinsko vadovaujama bendrovė „Traveldeals Lt“, veikianti su prekės ženklu „makalius.lt“. Per penkerius veiklos metus R. Širvinsko įmonė išsiplėtė iki 17 žmonių ir turi biurus Vilniuje bei Kaune, o 2014 m. gavo kelionių organizatoriaus statusą.

„Inovatyvių sprendimų lyderiu“ pripažinta bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, kuri šiais metais atidarė Vilniaus ir Kauno intermodalinius terminalus konteinerių krovos paslaugoms teikti, taip sudarydama sąlygas Lietuvai greičiau ir efektyviau įgyvendinti logistikos procesus, įgyti tarptautinį pranašumą transporto sistemoje bei užtikrinti papildomas šalies biudžeto pajamas.

Pagal „Verslios moters“ nominaciją geriausia pripažinta bendrovės „Jadvygos žolės“ įkūrėja, vaistininkė ir ūkininkė Jadvyga Balvočiūtė, kuri perdirba, gamina ir realizuoja ekologiškas, tautinio, kulinarinio paveldo sertifikatus turinčias žolelių arbatas ir mišinius. Verslininkės ūkyje taip pat yra įkurta vaistinių augalų ekspozicija, kuri sulaukia svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

„Drąsias investicijas“ apdovanota bendrovė „Foodout.lt“ – maistą į namus pristatanti ir pirmoji maisto užsakymus iš daugiau nei 130 restoranų vykdanti elektroninės komercijos pradedančioji įmonė (startuolis). „Foodout.lt“ privačių investicijų mastas Lietuvoje siekia 493 tūkst. eurų, 2015-aisiais bendrovė atidarė atstovybę Rygoje ir pasirašė strateginės partnerystės sutartį su partneriais Irane.
Nominacijos ir kriterijai
1. „Drąsios investicijos“


Kriterijai
Bendra privačių investicijų apimtis Lietuvoje (mln. Lt) (be valstybės finansinės paramos lėšų).
Investicijų įtaka aukštos ar vidutiniškai aukštos pridėtinės vertės kūrimui.
Investicijomis sukurtų naujų ilgalaikių darbo vietų skaičius.
Aukštos profesinės kvalifikacijos darbo vietų dalis.
Eksportuojamos produkcijos dalis.
Socialiai atsakingos veiklos vykdymas, dalijimasis socialine nauda su vietos bendruomenėmis.
Investicijos į ekonomiškai silpnesnį Lietuvos regioną (vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis regione, kuriame investuota, yra didesnis už šalies vidurkį; investuojama teritorijoje, kurioje nedarbo lygis yra didesnis už vidutinį Lietuvos nedarbo lygį; investuojama teritorijoje, kurioje užimtumo lygis yra mažesnis už vidutinį Lietuvos užimtumo lygį).

Komentarai
Vertinami 2013–2014 metų ir 2015 m. I pusmečio rezultatai. Investicija nelaikomas darbo užmokestis.
Investicijos – piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą.
Privačios investicijos – Lietuvos Respublikos ir užsienio privačios nuosavybės teisės subjektų investicijos.
Aukšta profesinė kvalifikacija – kvalifikacija, kurią liudija aukštojo mokslo kvalifikacijos įrodymas arba, nukrypstant nuo šios nuostatos, kai tai nustatyta Lietuvos teisės aktuose, ne mažiau kaip penkerių metų profesinė patirtis, lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacijai, reikalinga darbo sutartyje ar įpareigojančiame darbo pasiūlyme nurodytai profesijai ar sektoriui.
Ilgalaikės darbo vietos – tai darbo vietos, išlaikomos ne trumpiau kaip 3 metus.
2. „Tvirtas žingsnis į eksporto rinkas“


Kriterijai
Eksporto mastas (Lt) ir augimas (proc.).
Eksporto rinkų įvairovė (nurodyti šalis) ir eksporto plėtra į esamas rinkas (pokytis proc.).
Naujos eksporto rinkos ir eksporto į naujas rinkas mastas (proc. nuo viso eksporto).
Eksportuojamos produkcijos dalis nuo jos gamybos masto (proc.).
Įmonės sukurtų naujų prekių / paslaugų eksportas (Lt ir proc.) nuo viso įmonės eksporto.

Komentarai
Vertinami 2013–2014 metų ir 2015 m. I pusmečio rezultatai.
3. „Inovatyvių sprendimų lyderis“


Kriterijai
Rinkai pateiktas naujas ir (ar) inovatyvus produktas (gaminys, prekė, technologija, paslauga), procesas ar verslo organizacinis modelis.
Įdiegtas naujas, iš esmės patobulintas gamybos, logistikos, rinkodaros, vadybos procesas.
Inovatyvaus sprendimo ekonominė nauda įmonei (pelnas, apyvarta, eksportas, darbo našumo augimas, naujos rinkos ir kt.).
Inovatyvaus sprendimo nauda visuomenei ir inovacinei kultūrai (darbuotojų mokymas, efektyvesnė valdymo sistema, efektyvesni vadybos metodai ir kt.).

Komentarai
Vertinami 2013–2014 metų ir 2015 m. I pusmečio rezultatai.
Valdymo sistema – elementų, jų sąveikos ryšių ir praktikoje patikrintų metodų sistema, kurios tikslas – užtikrinti sklandų funkcionavimą per verslo procesų standartizavimą.
Vadybos metodas – tam tikrais principais pagrįstas sistemingas procesas siekti įmonės veiklos gerinimo tikslų tam tikru nuoseklumu.
4. „Sėkminga verslumo iniciatyva“


Kriterijai
Sėkminga verslumą skatinanti, ugdanti ir populiarinanti veikla, projektas, iniciatyva.
Iniciatyvos originalumas.
Rezultatai, įtaka regiono ekonomikai (dalyvių skaičius, įkurtų naujų verslo įmonių skaičius ir pan.).

Komentarai
Verslumo iniciatyva turi būti įgyvendinama ar įgyvendinta per pastaruosius ketverius metus. Nominacija skirta įmonei ar organizacijai už verslumo skatinimo veiklą.
5. „Jaunas ir verslus“


Kriterijai
Verslininko (-ės) amžius – iki 29 metų (imtinai).
Įmonės arba jos dalies (ne mažiau kaip 50 proc.) savininkas (-ė).
Veikia šiame versle ne trumpiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo dienos.
Sėkmingai plėtoja verslą ir pasiekė gerų rezultatų (trumpa sėkmės istorija).

Komentarai
Vertinami 2013–2014 metų ir 2015 m. I pusmečio rezultatai.
6. „Versli moteris“


Kriterijai
Įmonės arba jos dalies (ne mažiau kaip 50 proc.) savininkė.
Veikia šiame versle ne trumpiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo dienos.
Sėkmingai plėtoja verslą ir pasiekė gerų rezultatų(trumpa sėkmės istorija).

Komentarai
Vertinami 2013–2014 metų ir 2015 m. I pusmečio rezultatai.
7. „Socialinio verslo lyderis“


Kriterijai
Įmonė ar organizacija, vykdanti ekonominę veiklą, kuria siekia įgyvendinti socialinius tikslus.
Veikia šiame versle ne mažiau kaip 2 metai.
Savo veikloje remiasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis.
Sėkmingai plėtoja verslą ir pasiekė gerų rezultatų (ekonominių ir socialinių) (trumpa sėkmės istorija).

Komentarai
Vertinami 2013–2014 metų ir 2015 m. I pusmečio rezultatai.
Socialinis verslas – tai verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos.
8. „Sėkmingas ES projektas regione“


Kriterijai
Įgyvendintas privataus juridinio asmens (įmonės).
Įgyvendintas ne didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje).
Projektui įgyvendinti suteikta 2007–2013 m. finansinio periodo ES parama.
Baigtas įgyvendinti 2014 m. arba 2015 m. I pusmetį.
Projekto įtaka regiono patrauklumo (išskirtinumo) padidėjimui.
Pritraukta privačių investicijų.
Sukurta naujų darbo vietų.

Komentarai
Vertinami 2014–2015 metų rezultatai.
9. „Nauji pramoniniai sprendimai“


Kriterijai
Naujo pramoninio sprendimo nauda (naujų pramoninių sprendimų panaudojimas gamybos procesuose, tų priemonių efektyvumas, našumas, apyvartos padidėjimas).
Poveikis regiono plėtrai (naujasis pramoninis sprendimas ne regioniniuose centruose, sukurtos darbo vietos).
Lietuvos mokslo rezultatų, didelio poveikio technologijų panaudojimas.
Produkto naujumas, įskaitant jo darnumą (produkto unikalumas, produkto draugiškumas aplinkai).

Komentarai
Vertinami 2013–2014 metų ir 2015 m. I pusmečio rezultatai.
Ankstesnių metų laimėtojai
2014 metų
Regiono verslo lyderis - UAB „Boen Lietuva“
Tvirtas žingsnis į eksporto rinkas - UAB „Altechna“
Nauji pramoniniai sprendimai - UAB „Columbus Lietuva“
Versli moteris - Daiva Daugvilienė (UAB Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla)
Inovatyvių sprendimų lyderis - UAB „Eltesta“
Drąsias investicijas - UAB „Aurika“
Sėkminga verslumo iniciatyva - UAB DNB bankas
Socialinis inovatorius - AB „Šiaulių energija“
Jaunas ir verslus - Ugnius Adomaitis („Aradas ir Ko“)
2013 metų
Versli moteris - Jelena Sokolovska ir Jovita Vyšniauskienė (UAB „Uoga Uoga“)
Inovatyvių sprendimų lyderis - UAB „Agrochema“
Jaunas ir verslus - Milda Mitkutė ir Justas Janauskas (UAB „Manodrabužiai.lt“)
Tvirtas žingsnis į eksporto rinkas - UAB „Sicor Biotech“
Socialinis inovatorius - UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“
Nauji pramoniniai sprendimai - UAB „Garlita“
Drąsios investicijos - UAB „Mirosta“
Sėkminga verslumo iniciatyva - UAB „App Camp“
2012 metų
Drąsios investicijos - UAB „Aurika“
Tvirtas žingsnis į eksporto rinkas - UAB „Mantinga“
Inovatyvių sprendimų lyderis - UAB „EVP International“
Socialinio verslo inovatoriai - VšĮ „Sočiai“
Versli ir sėkminga - VšĮ „Vaikystės sodas“ įkūrėja Austėja Landsbergienė
Verslo pirmokas - UAB „Uoga uoga“
Jaunas ir verslus - UAB „Ad Fingers“ direktorius Kristoforas Akromas
Lietuvą garsinantis turizmo projektas - TŪB „Rinkuškiai“ už projektą „Alaus kelias“
ES sparnai - UAB „Sveikatingumo projektai“
2011 metų
Drąsios investicijos - UAB „Stamita“
Tvirtas žingsnis į eksporto rinkas - UAB „Retal Baltic“
Inovatyvių sprendimų lyderis - UAB „Baltec CNC Technologies“
Įmonė, kurioje gera dirbti - AB „Lietuvos draudimas“
Verslo pirmokas - UAB „Vavas“
Jaunas ir verslus - UAB „Eldes“ direktorius Rolandas Dranseika
Lietuvą garsinantis turizmo projektas - UAB „Via Unica“ (viešbutis „Romantic“)
Regiono vErSlo žvaigždė - UAB „Rokvesta“
2010 metų
Už didžiausias investicijas Lietuvoje - UAB „BPD group“
Už eksporto augimą - UAB ERP
Už inovatyvius sprendimus versle - AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Už darbo vietų kūrimą - UAB „Lintel“
Metų debiutas - UAB HAU KNYGOS
Jaunasis verslininkas - „ART21“ vadovas Augustas Aleliūnas
Už turizmo paslaugų plėtrą - UAB „Perkūno namai“
2009 metų
Už didžiausias investicijas Lietuvoje - UAB „Mestilla“
Už eksporto augimą - UAB „Trivilita-Interscalit“
Už inovatyvius sprendimus versle - UAB „Fermentas“
Už darbo vietų kūrimą - UAB „Artilux NMF“
Metų debiutas - UAB „JUKAT“
Jaunasis verslininkas - Kavinių tinklo „Coffee Inn“ direktorius, valdybos pirmininkas ir akcininkas Daumantas Mikučionis
Už turizmo paslaugų plėtrą - Druskininkų kurorto sveikatinimo įstaigų asociacijos prezidentas, „Spa Vilnius Sana“, UAB „Raminora“ generalinis direktorius Valdas Trinkūnas
2008 metų
Už viso gyvenimo indėlį į verslą - AB „Achema“ generalinis direktorius Jonas Sirvydis
Jaunasis verslininkas - UAB „Etalinkas“ direktorius Egidijus Biknevičius
Metų eksporto naujokas - UAB „Trelleborg Engineered Systems Lithuania“
Didžiausios 2007 m. investicijos į naujus gamybos pajėgumus - UAB „Arginta“
Inovatyvaus produkto pristatymas rinkai - UAB „Fima“
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas - UAB „Ignalinos šilumos tinklai“
Sėkmingai veikiantis smulkusis prekybininkas - UAB „AJ Šokoladas“
Atvykstamojo turizmo skatinimas - UAB „Krantas Travel“
Už įdomiausias verslo temas - Žurnalo „Valstybė“ kolektyvas
2007 metų
Už viso gyvenimo indėlį į verslą - AB Lietuvos elektrinės generalinis direktorius Pranas Noreika
Už didžiausia užsienio investicija į plyną lauką - UAB „Orion Global pet“
Už didžiausia investicija į inovacijas (aukštąsias technologijas) - ŽŪB „Nematekas“
Už smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra apskrityse
UAB „Teltonika“ (Vilniaus apskritis),
UAB „Garlita“ (Kauno apskritis),
UAB „Žemaičių virvės“ (Klaipėdos apskritis),
UAB SPECUS ŠIAULIAI (Šiaulių apskritis),
UAB „Traidenis“(Alytaus apskritis),
UAB „Umaras“ (Utenos apskritis)
UAB „Arvi kalakutai“ komanditinę ūkinę bendriją (Marijampolės apskritis)
UAB „Kriautė“ (Panevėžio apskritis)
UAB „Alantas“ (Tauragės apskritis)
UAB „Juodasis gintaras“ (Telšių apskritis).
Jaunasis verslininkas - UAB „Aconitum“ direktorius farmacijai Mantas Jakimavičius
Socialiai atsakinga įmonė
UAB „Švyturys-Utenos alus“
UAB „RIMI Lietuva“
Verslo temomis kuriantis žurnalistas - VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos žurnalistė Aurelija Malakauskaitė
Už efektyvus Europos Sąjungos paramos panaudojimą - Šiaulių miesto savivaldybės meras Genadijus Mikšys
2006 metų
Už indėlio į šalies biudžetą pokytį - UAB „Intersurgical“ generalinis direktorius Sigitas Žvirblis.
Už eksporto pokytį - UAB „Agrovet“ generalinis direktorius Augenijus Gudžiūnas.
Verslo plėtra ir (ar) investicijos užsienyje - UAB „VP Market“ generalinis direktorius Gintaras Marcinkevičius.
Už indėlį į inovacijas ir (ar) aukštąsias technologijas - UAB „Net Frequency“ direktorius Darius Lebedzinskas.
Jaunasis verslininkas - UAB „Europos telemetrijos servisas“ direktorius ir akcininkas Donatas Malinauskas
Mikro ir mažų įmonių plėtra regionuose
R.Kraujučio įmonės „Aras“ savininkas Rimantas Kraujutis,
UAB „Logrenta“ direktorius Laurynas Mitkus,
UAB „Neptūno vandenys“ direktorius Gintas Petrus,
R.Aglinsko IĮ „Vailendas“ direktorius ir savininkas Rolandas Aglinskas,
UAB „Vėtrungė“ direktorė Tamara Jurgytė Leonavičienė.
Už energetikos plėtrą - AB „Lifosa“ generalinis direktorius Jonas Dastikas.
Už atvykstamojo turizmo skatinimą - UAB „Lithuanian Tours“ generalinis direktorius Kęstutis Ambrozaitis
Garbės konsulas - Lietuvos Respublikos garbės konsulas Suomijoje Aulis Tapio Tinnila.
2005 metų
Už indėlį į šalies biudžetą, jo augimą
AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Paulas Nelsonas Englishas,
UAB „Omnitel“ direktorius Antanas Juozas Zabulis,
UAB „Švyturys-Utenos alus“ valdybos pirmininkas Tomas Kučinskas.
Už regioninį proveržį
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas,
UAB „Ogmios centras“ valdybos pirmininkas Arūnas Žemaitis.
Už indėlį į lietuviško kapitalo plėtrą ir sėkmingą ilgametį vadovavimą - Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, koncerno „Achemos grupė“ prezidentas Bronislovas Lubys.
Už aukštųjų technologijų plėtrą
UAB „SICOR Biotech“ generalinis direktorius Vladas Algirdas Bumelis,
UAB „Eksma“ valdybos pirmininkas Rimantas Kraujalis.
Už moterų pasiekimus versle
UAB „Akmenės duona“ direktorė Laimutė Ona Bagdonienė,
Baldų ir interjero salono „Dalia“ direktorė Dalia Markevičienė.
Už smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą
UAB „Sintuva“ direktorė Vanda Klingienė,
UAB „Metkonas“ direktorius Petras Danilevičius,
UAB „Romnesa“ savininkas Romualdas Spulis.
Galerija