Europos burės

Finansų ministerija ir šiemet pakvietė projektų vykdytojus dalyvauti gražia tradicija tampančiuose „Europos burių“ rinkimuose, kuriais siekiama įvertinti ir visuomenei pristatyti didžiausias vertes žmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei kuriančius ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus. Šie metai ypatingi – palydime senąjį finansavimo laikotarpį ir sparčiai rengiamės naujajam – 2014-2020 m. ES fondų investicijų Lietuvoje laikotarpiui. Kviečiame išreikšti savo nuomonę ir balsuoti renkant sėkmingiausius, naudingiausius ir inovatyviausius ES fondų lėšomis įgyvendinamus projektus Lietuvoje.

Susirungti dėl ,,Europos burių‘‘ apdovanojimų norą pareiškė net 176 ES fondų lėšomis įgyvendinti projektai iš visos Lietuvos. Finansų ministerijos ir įgyvendinančių institucijų atstovai juos peržiūrėjo ir atrinktus 127 projektus pateikė specialiai suburtai kompetentingai projektų vertinimo komisijai. 27 projektai buvo atrinkti remiantis pagrindiniais vertinimo kriterijais: projekto tinkamumas, naudingumas, efektyvumas, poveikis bei tęstinumas.

Šiemet projektų vertinimo komisiją sudarė kvalifikuoti ekspertai, specialistai ir visuomenės nuomonės lyderiai iš pačių įvairiausių šalies gyvenimo ir veiklos sričių: Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Vilniaus Gedimino techniko universiteto, Lietuvos inovacijų centro, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, Baltijos aplinkosaugos forumo ir kt.

Projektus visuomenė vertins 9 kategorijose – „Europos burės“ už inovacijas, „Europos burės“ už pažangų verslą, „Europos burės“ už galimybes tobulėti, „Europos burės“ už galimybę dirbti jaunimui, „Europos burės“ už švarią aplinką, „Europos burės“ už suteiktas e. galimybes, „Europos burės“ už atvirą komunikaciją, „Europos burės“ už turiningą laisvalaikį ir geresnę gyvenimo kokybę ir „Europos burės“ už atvertus kelius. Galite balsuoti už vieną nugalėtoją kiekvienoje iš devynių kategorijų.

Projektų teikiamą tiesioginę naudą jaučiame kiekvienas iš mūsų: gerėja darbo sąlygos, tampame vis labiau kvalifikuoti, mokomės šiltose mokyklose, sportuojame naujai įrengtose ar renovuotose sporto salėse, maudomės išvalytuose ežeruose. Įgyvendinti projektai atveria naujas galimybes, nuolat gerėja Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė. Taip pat formuojasi naujas požiūris į ateityje planuojamų projektų kompleksiškumą, kai viešasis ir privatus sektoriai veikia išvien.

Kviečiame dalyvauti „Europos burių 2014“ rinkimuose ir atiduoti savo balsus už geriausius projektus Lietuvai.

Balsavimas vyks iki 2014 m. gruodžio 17 d. (trečiadienio) vakaro. Konkurso nugalėtojai pasibaigus rinkimams bus apdovanoti per „Europos burių 2014“ apdovanojimų ceremoniją.

DĖMESIO! Iš vieno kompiuterio galima balsuoti tik vieną kartą. Visi nesąžiningais būdais atiduodami balsai yra fiksuojami ir šalinami be įspėjimo.

Daugiau informacijos: http://esinvesticijos.lt/lt/europos-bures-2014

Už atvirą komunikaciją
Šioje kategorijoje vertinamas įgyvendinamo projekto pristatymas tikslinėms auditorijoms, veiksminga, originali su projektu susijusi komunikacija, kuri prisidėjo prie tikslingo visuomenės informavimo apie projekto eigą, naudą ir rezultatus.
Už turiningą laisvalaikį ir geresnę gyvenimo kokybę
Šioje kategorijoje vertinami projektai, skirti su kokybišku laisvalaikiu, sportu, sveikatingumu, poilsiu ir turizmu susijusioms veikloms skatinti ir plėtoti, ir projektai, kuriais iš esmės prisidėta prie rajonų ar regionų gyvenimo kokybės gerinimo.