„Pirmaujančių pasaulio valstybių patirtis rodo, kad analitinės ir mokslo žinios padeda priimti kokybiškesnius viešosios politikos sprendimus ir geriau atliepti visuomenės bei verslo poreikius. Plėsdami kompetenciją, siekiame Lietuvoje diegti vieningą įrodymais grįsto valdymo praktiką, kuri leis didinti viešojo valdymo kokybę“, – pranešime žiniasklaidai nurodo STRATA direktorius Giedrius Viliūnas.

Naujojo logotipo idėja yra paremta organizacijos pavadinimo trumpinio reikšme. „Stratum“ yra lotynų kalbos žodis, vartojamas apibūdinant objekto sluoksnius. STRATA logotipe atsispindintys sluoksniai iliustruoja organizacijos viziją – įžvalgios, į ilgalaikę perspektyvą nukreiptos viešosios politikos siekį. Įžvalgi viešoji politika organizacijoje yra suprantama kaip ta, kurios pamatinis sluoksnis yra analitinės ir mokslinės žinios, aktyvus suinteresuotų šalių bendradarbiavimas ir įtraukimas, ekspertinis žinojimas.

Pastaraisiais metais įstaigos savininko teisės patikėtos LR Vyriausybės kanceliarijai, pernai pakeistas organizacijos pavadinimas (anksčiau – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)), suformuoti keturi analitinių kompetencijų branduoliai, kuriuose dirba 35 analitikai. Šiuo metu organizacija atlieka tyrimus švietimo, mokslo, technologijų, inovacijų, žmogiškojo kapitalo politikos, užimtumo bei geresnės valdysenos srityse. Taip pat suformuota strateginių kompetencijų grupė, kurianti įrodymais grįsto valdymo įrankius, skirtus valstybės tarnautojams, bei skatinanti viešojo valdymo inovacijas. „Įgyvendinti pokyčiai nuosekliai vedė prie naujo vizualinio identiteto, kuris geriau atspindi organizaciją ir jos kuriamą vertę“, – teigia G. Viliūnas.

Strata

Nuo ketvirtadienio visoje komunikacijoje pradedamas naudoti naujas logotipas ir vizualinis identitetas, kurtas kartu su ženklodaros agentūra „andstudio“.

„andstudio“ generalinis direktorius ir kūrybos vadovas Augustinas Paukštė teigia, kad įgyvendinant projektą siekta kelių tikslų. „Kurdami vizualinį identitetą norėjome, kad jis atspindėtų įstaigos profesionalumą ir atvirumą, išlaikant dėmesį organizacijos siekiui duomenis ir analitines žinias priartinti prie vartotojo, paversti juos aiškesniais ir suprantamesniais“, – aiškina A. Paukštė.

„Tam pasirinktas simbolis, komponuojamas su charakteringu beserifiu šriftu, kuria lengvai skaitomą visumą ir komunikuoja draugišką, patikimą toną. Logotipe naudojamos mažosios raidės ir paprastos formos sustiprina jausmą, kad tai – žmogiškas ir atviras prekės ženklas, o pasirinkta violetinė spalva žymi patikimumą ir ekspertiškumą“, – nurodo A. Paukštė.

Strata

Pasak STRATA vadovo G. Viliūno, siekiant gerinti viešojo valdymo kokybę, svarbus ne tik paties centro ir kitų viešojo valdymo institucijų analitinių pajėgumų stiprinimas, bet ir sprendimų priėmėjų atvirumas teikiamai informacijai. „Tarptautiniai vertinimai rodo, kad daugelyje šalių viešosios politikos imlumas mokslinei ir analitinei informacijai yra nepakankamas. Todėl manome, kad mūsų užduotis yra ne tik užtikrinti rengiamos informacijos kokybę ir patikimumą, bet ir tinkamai ją pristatyti, siekti, kad analitinės įžvalgos neliktų politikų stalčiuose, o būtų panaudotos gerai informuotiems politikos sprendimams“, – sako G. Viliūnas.

2017 m. pradėti pokyčiai ties nauju vizualiniu identitetu nesibaigia. Iki 2023 m. planuojama plėsti STRATA analitines kompetencijas ir į komandą priimti 20 papildomų analitikų. Šiuo metu prioritetinės STRATA veiklos apima paramą LR Vyriausybei, kovojant su Covid-19 sukelta krize, pasirengimą Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ atnaujinimui, kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) įgyvendinamą nacionalinės įgūdžių strategijos rengimo projektą, inovacijų politikos prioritetų atnaujinimą bei pagalbą LR Vyriausybei, įgyvendinant EBPO rekomendacijas dėl inovacijų politikos tobulinimo, plėtojant pramonę 4.0, dirbtinį intelektą bei viešųjų pirkimų inovatyvumą.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės