Lietuvos Aukščiausias Teismas neseniai išnagrinėtoje byloje „Ebro Foods“ S. A. prieš UAB „Eko Herba“ patvirtino seną tiesą – geras prekių ženklas rinkodaros prasme nebūtinai bus geras prekių ženklas teisiniu požiūriu.

Ginčas kilo dėl to, ar arbatos prekių ženklas, kurį sudaro keli figūriniai elementai ir žodžiai EKO HERBA, yra panašus į prekių ženklą, kurį sudaro keli figūriniai elementai ir žodis HERBA. Iš esmės reikėjo atsakyti, ar žodis HERBA gali nulemti prekių ženklų panašumą.

Teismas pasakė, kad prekių ženklai nepanašūs, nes žodinis žymuo HERBA yra silpnas elementas maisto prekėms žymėti, todėl negali nulemti prekių ženklų panašumo, kai likę prekių ženkluose esantys elementai yra skirtingi. Taigi, abu prekių ženklai gali koegzistuoti rinkoje.

Tai yra blogas rezultatas abiem bendrovėms. Vartotojai abiejų įmonių prekes vadins HERBA, o figūriniai prekių ženklų elementai gali likti ir nepastebėti. Taigi, prekių ženklas neatliks savo pagrindinės funkcijos – atskirti vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo prekių.

Dažnai yra manoma, kad kuo daugiau prekių ženkle bus užfiksuota informacijos apie prekę ir jos sudėtį ar kokybę, tuo šis prekių ženklas bus geresnis. Tokiais atvejais yra pasirenkami ir akcentuojami silpną skiriamąjį požymį turintys žodžiai, pvz. IMUNO, FRESHY.

Vis dėlto tai nėra geras sprendimas teisiniu požiūriu, nes didelė tikimybė, kad tokio prekių ženklo apsauga bus silpna ir negalėsite apsaugoti įmonės interesų prieš konkurentus.

Silpną skiriamąjį požymį turinčiais žymenimis prekių ženklų ginčų nagrinėjimo praktikoje pripažįstami žymenys, kurie užsimena apie tam tikras prekių (paslaugų) savybes, tačiau jų tiesiogiai neaprašo. Tai gali būti jau minėtieji HERBA, IMUNO, FRESHY, ECO ir pan.

Tiesiogiai prekių (paslaugų) savybes aprašantys žymenys laikytini aprašomaisiais, t. y. neturinčiais jokio skiriamojo požymio. Tai gali būti žodžiai ARBATA, PIENAS, SŪRELIS ir pan.

Žymens skiriamojo požymio stiprumas vertintinas atsižvelgiant į konkrečias prekes, kurioms registruotas užprotestuotas prekių ženklas. Jei HERBA būtų registruotas, pavyzdžiui, avalynei, tas pats žodis gali būti vertinamas kaip stiprų skiriamąjį požymį turintis žymuo.

Nuo prekių ženklo skiriamosios (identifikacinės) funkcijos stiprumo taip pat priklauso ir prekių ženklo teisinės apsaugos ribos. Vadinamojo stipraus prekių ženklo (sudaryto iš išskirtinių elementų ar elementų derinio) atveju kitų prekių ženklų panašumo vertinimas bus griežtesnis negu prekių ženklų, sudarytų iš mažiau išskirtinių elementų ar jų derinio.

Tam tikro panašumo riba, kurią bus leidžiama peržengti kitiems prekių ženklams, savo teises ginančio „stipraus“ bei „silpno“ prekių ženklo atveju bus skirtinga. Apibūdinamieji, neturintys skiriamojo požymio ar turintys tik silpną skiriamąjį požymį sudėtinio prekių ženklo elementai paprastai turi mažesnę reikšmę analizuojant žymenų panašumą nei elementai, turintys stipresnį skiriamąjį požymį.

Žodiniai elementai paprastai pripažįstami turinčiais didesnę įtaką vartotojo suvokimo įspūdžiui, todėl net ir ypač išskirtiniai grafiniai elementai, naudojami prekių ženkle, situacijos, tikėtina, nepagerins. Kaip ir šiuo atveju: abi arbatos iš esmės vadinasi HERBA, nors vizualinis abiejų prekių ženklų išpildymas skiriasi.

Apibendrinant, galima pastebėti, kad prekių ženklui geriau pasirinkti žodį ar jų derinį, kuris neturi semantinės reikšmės, kuri būtų tiesiogiai siejama su preke. Tik tokiu atveju galėsite naudotis visais prekių ženklui suteikiamais teisinės apsaugos privalumais.

M360