Socialiniai tinklai atvėrė kelią ypač greitai informacijos sklaidai ir sąlygojo spartų vartotojų pasiekiamumą elektroninėje erdvėje. Kiekvienas socialinio tinklo vartotojas turi laisvę reikšti įsitikinimus bei skleisti informaciją. Saviraiškos laisvė apima ir kritiką, kuri tam tikrais atvejais gali pasireikšti radikalesniais pasisakymais. Nors nuomonei netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi būti reiškiama sąžiningai bei etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų bei duomenų.

M360