Vartotojai pirmenybę teikia perkamų produktų saugumui (79%), tikėdamiesi kokybės ir etiško tiekimo, o 38% Lietuvos gyventojų teigia, kad renkasi mažiau aplinkai kenkiančius produktus, net jei jie kainuoja brangiau.

Vartotojai įmonėms taiko vis aukštesnius skaidrumo ir atskaitomybės standartus.

„Reprezentatyvios apklausos duomenimis, 76% Lietuvos gyventojų tikisi įmonių atvirumo apie poveikį aplinkai, tiekimo grandinės praktiką ir bendrą įmonių atsakomybę. Remiantis tyrimo rezultatais, 41% Lietuvos gyventojų aktyviai boikotavo produktus ar paslaugas įmonių, kurios vykdo netvarią veiklą. Vartotojų pirkimo sprendimams didesnę įtaką turi įmonės skaidrumas ir atskaitomybė, nei C02 emisijų mažinimas, tačiau, žinoma, aktualūs rodikliai priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio ir jai būdingo poveikio tvarumo sritims,“ – teigia rinkos tyrimų kompanijos RAIT vadovė Diana Žardin.

Dauguma vartotojų (75%) teikia pirmenybę įmonėms, kurios rūpinasi darbuotojų gerove, sveikata ir sauga.

RAIT tyrimo duomenimis, 43% respondentų mano, kad įmonės yra geresni darbdaviai, jei aktyviai rūpinasi tvarumu. Tai rodo stiprų ryšį tarp įmonės įsipareigojimo siekti tvarumo ir jos, kaip darbdavio, patrauklumo. Darbo jėgai tampant labiau aplinkai ir socialiai sąmoningai, šiomis vertybėmis besivadovaujančios įmonės įgyja konkurencinį pranašumą pritraukdamos geriausius talentus.

RAIT tyrimo duomenimis, vartotojų nuomone tvarumu labiausiai rūpinasi: Lidl, Maxima, Ignitis, Auga ir Swedbank, tačiau 37% gyventojų pastebi ir žaliojo smegenų plovimo (ang. „greenwashing“) atvejus. Nors šis rodiklis palyginus su 2023 metų duomenimis yra sumažėjęs 11%.

UAB „Vesta Consulting“ organizacijų tvarumo skyriaus vadovė Elvyra Mikšytė atkreipia dėmesį, kad tyrimas rodo aukštus vartotojų lūkesčius įmonių skaidrumui tvarumo srityje: „Svarbu pabrėžti, jog kalbant apie įmonių pateikiamą tvarumo informaciją, mažesnė dalis vartotojų yra linkusi pasitikėti įmonių komunikacija. Tuo tarpu nepriklausomų šalių/ekspertų vertinimais vartotojai pasitiki labiau. Tai rodo, jog neatsakinga įmonės komunikacija apie tvarumo veiksmus ir negebėjimas informacijos pagrįsti konkrečiais duomenimis daro žalą įmonės reputacijai bei kelia riziką prarasti vartotojus, klientus ar partnerius“.

„Tendencija, kad tvarumo informacijos svarba didėja ir turės būti komunikuojama atsakingai matoma ir per ES išleidžiamus teisės aktus. ES siekdama užtikrinti skaidrumą ir tvarumo informacijos patikimumą įpareigoja įmones atskleisti su tvarumu susijusią informaciją ir tą daryti pasitelkiant tam tikrus rodiklius ir standartus. Taip pat įpareigoja, kad ši informacija būtų patikrinta trečiosios šalies“, – teigia E. Mikšytė.