Kaip rašė M360, RSVA teigė norinti atkreipti dėmesį į rinkoje susiklosčiusią nuomonę, kad „Telia“ ir „Tele2” konkursai gali būti vykdomi nesilaikant aukščiausių skaidrumo standartų ir galimai dar prieš paskelbiant konkursus jau yra žinomas jų laimėtojas. „Norėtume atkreipti dėmesį, kad daugumą rinkos sudarančių bendrovių vienijanti Ryšių su visuomene agentūrų asociacija yra viešai paskelbusi ryšių su visuomene konkursų rengimo rekomendacijas, kurių šiuo atveju gali būti nesilaikoma“, - sakė penktadienį pareigas pradėjusi eiti RSVA pirmininkė Romualda Stonkutė.

Po šio pareiškimo „Tele2” nusprendė pareikalauti iš RSVA viešo atsiprašymo, teigdami, kad tokie kaltinimai neatitinka tikrovės ir kenkia bendrovės reputacijai. „Minėtame rašte „Tele2“ nepagrįstai ir nepateikiant faktų kaltinama neskaidria veikla, juodinama bendrovės reputacija ir menkinamas jos geras vardas. Tiek kaltinimų turinys, tiek forma, kuria jie buvo pateikti, nusižengia elementariai verslo etikai bei pačios RSVA Etikos kodekso reikalavimams“, - teigia „Tele2” korporacinės komunikacijos direktorius Baltijos šalims Andrius Baranauskas.

Viešai išplatintame rašte, kuriame detaliai išdėstoma visa konkurso eiga, jo nušvietimas žiniasklaidoje, derybų su agentūromis proceso detalės, pabrėžiama, kad agentūros, įskaitant RSVA nares, viešai deklaravo pasirengimą dalyvauti konkurse ir aktyviai jame dalyvavo. „Atkreipiame dėmesį, kad jokia agentūra nebuvo diskriminuojama pagal jokius kriterijus – nebuvo nustatyti minimalūs patirties, apyvartos, darbuotojų skaičiaus ar bet kokie kiti reikalavimai. Konkurse galėjo dalyvauti visi pageidaujantys, įskaitant ir specialiai konkursui susibūrusias komandas – tokių dalyvių taip pat sulaukėme“, - teigia A. Baranauskas.

„Tele2” atstovas pabrėžia, kad nė viename iš trijų konkurso etapų nebuvo sulaukta priekaištų dėl galimo neskaidrumo. „Nei RSVA, nei atskiri rinkos dalyviai nekviestionavo nei mūsų kvietimo, nei sąlygų, nei susitikimų rezultatų“, - sako jis.

A. Baranauskas taip pat pateikia savo paaiškinimą, kodėl daug dėmesio sulaukusį konkursą galiausiai laimėjo dvi agentūros: „vipcommunications“ ir „Publicum“. Lemiamu veiksniu esą tapo informacija apie Luko Mikelaičio išėjimą iš „vipcommunications“: jei nebūtų paaiškėjusi ši informacija, visa „Tele2” komunikacija būtų buvusi patikėta „vipcommunications“.

„L. Mikelaitis buvo pristatytas kaip tokios komandos dalis ir atrankos komisijos buvo įvertintas kaip tinkamiausias žmogus dirbti su „Tele2“. Jam pasitraukus, teko svarstyti alternatyvas: „vipcommunications“ eliminavimo iš konkurso klausimą, konkurso laimėtoju skiriant antrąją vietą užėmusią bendrovę „Publicum“, darbų padalijimą; konkurso skelbimą iš naujo. Sprendimo skelbti konkurso iš naujo atsisakėme tiek dėl ypač trumpo laiko, likusio iki kovo 12 d. numatytos sutarties su ankstesniu tiekėju pabaigos, tiek dėl RSVA patarimuose įmonėms ir organizacijoms „Kaip atsirinkti partnerius ryšių su visuomene srityje“ pateiktos pastabos, kad nors gali susiklostyti įvairios aplinkybės, jie rekomenduoja vengti tokios situacijos, kada po konkurso nusprendžiama nepasirinkti jokios konkurse dalyvavusios agentūros. Tokiu atveju konkurso organizatorius bus laikomas kaip nepatikimas partneris ir kitą kartą dalis agentūrų gali atsisakyti dalyvauti jo skelbiamame konkurse. Perduoti visų darbų vienai bendrovei nesiryžome. Teko padalinti užduotis“, - teigia A. Baranauskas.

„Deja, RSVA ne tik neįvertino bendrovės pastangų užtikrinti skaidrumą, bet ir pateikė iš piršto laužtus, faktais neparemtus kaltinimus. Bendrovės rašte kalbama apie „galimus faktų sutapimus“, bet nepateikiami jokie pagrįsti faktai; kaltinimai grindžiami „rinkoje susiformavusia nuomone“ neįvardijant konkrečių rinkos dalyvių. Dar daugiau – RSVA viešus kaltinimus pateikė nesuteikdama bendrovei net teorinės galimybės paaiškinti savo poziciją ir apginti reputaciją“, - teigiama išplatintame rašte.

A. Baranauskas teigia, kad juos piktina, kai dviejų skirtingų bendrovių konkursai vertinami lyg vykę vienodai. „Savo ruožtu „Tele2”, iki šiol nesulaukusi jokių priekaištų dėl vykdyto konkurso, kuriame atvirai ir skaidriai rungėsi 9 bendrovės, prilyginama įmonei, kurios konkursu viešai ir atvirai abejojama, o pačiame konkurse, žiniasklaidos teigimu, dalyvauja tik viena agentūra", - sako jis.

A. Baranauskas „Tele2” vardu reikalauja, kad RSVA iki darbo dienos pabaigos peržiūrėtų jų pateiktą konkurso eigos aprašymą, paskelbtų viešą atsiprašymą ir pripažintų, kad „Tele2“ skelbtas konkursas atitiko visus skaidrumo reikalavimus, o RSVA abejonės buvo nepagrįstos. Paklaustas, ką darys, jei atsiprašymo visgi nesulauks, A. Baranauskas teigė, kad kol kas bendrovė visgi tikisi jo sulaukti, o jei to nebus, tuomet svarstys apie galimus tolimesnius veiksmus.

„Telia" RSVA kaltinimus taip pat teigia esant nepagrįstus. „RSVA viešai išplatintas abejones dėl „Telia“ integruotos komunikacijos paslaugų pirkimo skaidrumo vertiname kaip visiškai nepagrįstas. Esame privati bendrovė ir visas paslaugas galime pirkti ne konkurso, o remiantis grupės lygiu nustatytais griežtais ir skaidriais pirkimo komiteto veiklos principais. Dalyvauti integruotos komunikacijos konkurse tiesiogiai kvietėme visas agentūras, kurių veiklos apimtys galėtų patenkinti mūsų poreikius. Savo galimybes pristatė tik viena agentūra iš penkių kviestų. Likusios agentūros savo pajėgumo ir noro dirbti su „Telia“ neišreiškė", - sakė bendrovės atstovas spaudai Audrius Stasiulaitis.

„Norėdami išsklaidyti viešoje ir neoficialioje erdvėje sklandančią informaciją apie integruotos komunikacijos paslaugų pirkimą, esame išsiuntę kvietimą RSVA susitikti ir tiesiogiai pakalbėti apie „Telia Lietuvos“ paskelbto konkurso aplinkybes, išgirsti jų nuomonę bei pasiūlymus. Pasisakome už atvirą dialogą, todėl mus stebina, kad iki viešos pozicijos platinimo savo abejonių mums tiesiogiai nepanoro išsakyti ne tik RSVA, bet ir į konkursą kviestos integruotos komunikacijos paslaugas teikiančios agentūros. Jei RSVA kelia klausimus dėl Lietuvos ryšių su visuomene rinkos skaidrumo, prieš skelbiant nepagrįstas abejones, pirmiausiai jiems reikėtų norėti susirinkti visą informaciją, o ne priimti sprendimus vadovaujantis galimai tikslingai skleidžiamais gandais", - komentavo A. Stasiulaitis.