Įmonės įnirtingai dirba su darbdavio įvaizdžiu, tačiau tikslų pasiekti ne visada pavyksta. Įvaizdinės kampanijos, darbuotojai-ambasadoriai, kalbantys apie įmones socialiniuose tinkluose, bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis, tačiau vis tiek susiduriama su pritraukimo ir išlaikymo problemomis. Į iškylančius klausimus „Kodėl“ gali padėti atsakyti darbdavio identiteto brandos modelis.

M360