Nuotolinė vaistinių preparatų ir medicinos priemonių reklama gydymo įstaigų darbuotojams skaitmeninės komunikacijos platformomis, kaip alternatyva vaistų reklamuotojo atvykimui į gydymo įstaigas, nėra pakankamai kontroliuojama, teigia Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Kaip antradienį pranešė tarnyba, tokios reklamos organizavimo ir kontrolės tvarkos nereglamentuoja teisės aktai, o praktikoje nėra vieningo sutarimo, ar tokia nuotolinė reklama gali būti teikiama.

Tokias išvadas STT teikia atlikusi korupcijos rizikos analizę Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM), Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje (VVKT) bei septyniose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir įvertinusi jų veiklą vaistinių preparatų, medicinos priemonių reklamos darbuotojams bei su ja susijusiose veiklos srityse.

Korupcijos prevencijos pareigūnai nustatė, kad VVKT negali užtikrinti efektyvios vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo ir vykdymo kontrolės, nes gydymo įstaigose nėra kaupiama ir viešinama tokio pobūdžio informacija. Nustatyta, kad VVKT nebuvo pakankamai aktyvi, siekiant identifikuoti gydymo įstaigų praktikos, susijusios su vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimu, neatitikimus ir inicijuoti būtinus pokyčius.

Taip pat STT atkreipia dėmesį, kad medicinos priemonių reklama nėra pakankamai išsamiai reglamentuota ir jai yra taikomos tik bendrosios Reklamos įstatymo nuostatos.

Tačiau nustatyta ir teigiamų gerosios praktikos atvejų, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos savo iniciatyva detalizavo medicinos priemonių nuotolinių reklaminių renginių organizavimo tvarką, taip pat paskyrė asmenis, atsakingus už tokio pobūdžio nuotolinių susitikimų organizavimą.

Nustatytos ir viešųjų ir privačių interesų derinimo rizikos. SAM iniciatyva įsteigtų komisijų nariai (sveikatos priežiūros specialistai), būdami farmacijos kompanijų naudos gavėjai, ne visada nusišalina nuo sprendimų priėmimo, kai komisijose priimami sprendimai dėl jiems naudos suteikusių farmacijos kompanijų. Taip pat SAM įsteigtų komisijų nariai ne visada atskleidžia savo ar jų vadovaujamų organizacijų finansinius ryšius su farmacijos kompanijomis, o esami vidaus kontrolės mechanizmai nėra pakankamai efektyvūs, kad laiku identifikuotų ir užkirstų kelią tokiems atvejams.

„Tokios situacijos yra neatsparios korupcijos rizikai, nes gali daryti neigiamą įtaką komisijų narių priimamų sprendimų objektyvumui ir skaidrumui“, – tvirtina STT.

Sveikatos apsaugos ministerijai STT siūlo imtis iniciatyvos, kad būtų reglamentuota nuotolinės vaistinių preparatų reklamos, kuri teikiama gydymo įstaigų darbuotojams skaitmeninės komunikacijos platformomis, kaip alternatyva vaistų reklamuotojo atvykimui, organizavimo ir kontrolės tvarka.

Taip pat siūloma kartu su VVKT tobulinti teisinį reglamentavimą ir VVKT centralizuotai kaupti skaitmenizuotą informaciją apie vaistinių preparatų reklaminius renginius, o šios informacijos pagrindu sukurti tokios reklamos kontrolės mechanizmą.

Be kita ko, siūloma patvirtinti medicinos priemonių reklamos gydymo įstaigų darbuotojams tvarką, o vykdant vidaus kontrolės priemones, užtikrinti SAM ir jai pavaldžių komisijų ir darbo grupių veikloje dalyvaujančių sveikatos priežiūros specialistų nešališkumą, taip pat detalizuoti informaciją apie vaistinių preparatų atstovų skirtą paramą sveikatos priežiūros specialistams VVKT interneto svetainėje.

SAM, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba bei Santaros ir Kauno klinikos, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiaulių centro poliklinika, Lazdynų poliklinika, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos miesto poliklinika per tris mėnesius turės informuoti STT, kaip atsižvelgta ar planuojama atsižvelgti į pateiktus siūlymus.

BNS