Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad pažinčių interneto svetainės „Flirtas“ reklama pažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, draudžiantį reklamoje išreikšti pažeminimą ar paniekinimą bei formuoti visuomenės nuostatas, kad viena lytis yra pranašesnė už kitą.

Tyrimas dėl galimo reklamos prieštaravimo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymui buvo pradėtas gavus pareiškėjos skundą dėl balandžio 26-30 dienomis per LNK, BTV, Info TV ir TV1 televizijų kanalus transliuotos pažinčių interneto svetainės reklamos, kurioje skamba šis tekstas: „Reikia pasikeisti padangas, kompą pataisyti ir čiaupas laša. Turėčiau vyrą, tai jis viską patvarkytų. Mane irgi. Užsiregistruosiu flirtas.lt – mačiau gerų yra“.

Reklamos užsakovo bendrovės „Vertex“ Flirtas.lt rinkodaros projektų vadovas tyrimo metu paaiškino, kad šia reklama buvo siekiama pristatyti „Flirtas.lt“ televizijos žiūrovams bei paskatinti juos registruotis minėtoje pažinčių interneto svetainėje. Reklama skirta 18-24 metų amžiaus moterims ir merginoms. Įmonės rinkodaros projektų vadovas Marius Petrauskas, atsakingas už reklamos sukūrimą ir sklaidą, patikslino, kad reklama siekiama paskatinti diskusiją apie tai, ko nori moterys ir paaiškino: „pažinčių svetainės gyvuoja, jei jose registruojasi moterys. Jei moterys nustos registruotis, pažinčių interneto svetainė ilgai negyvuos. Toks rinkos dėsnis. Būtent dėl šios priežasties reklamą kūriau jaunoms moterims“. Atsakydamas į pasiteiravimą dėl žodžių junginio „ir mane patvarkytų“, Marius Petrauskas paaiškino, kad mergina, ištardama frazę „turėčiau vyrą – jis viską patvarkytų“, pasako, kad vyras pataisytų anksčiau sugedusius daiktus ir pagerintų merginos buitį, „įskaitant jos fizinę bei psichologinę gerovę“, o vėliau, ištardama frazę „mane irgi“, būtent tai ir patvirtina, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Tyrimo metu buvo nagrinėjami reklamos verbalinis ir vizualinis aspektai. Aptariant verbalinį aspektą, nustatyta, kad žodžio „patvarkyti“ reikšmė nėra susijusi su žmogiškųjų santykių apibūdinimu. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne nurodoma, kad žodis „patvarkyti“ reiškia „kiek tvarkyti“ arba „duoti potvarkį, nurodymą“. Šio žodžio naudojimas žmonių santykio, ypač santykio tarp moters ir vyro, apibūdinimui įgyja neigiamą, žeminantį ir menkinantį pobūdį to žmogaus, kuriam jis adresuojamas, atžvilgiu. Todėl žodžio „patvarkyti“ naudojimas reklamoje, kurį ištaria pagrindinė šio reklaminio vaizdo siužeto herojė, įgyja moteris žeminančią, niekinančią, pagarbos žmogui stokojančią prasmę, o moteris yra sudaiktinama ir priešpastatoma vyrui kaip subjektas, nesugebantis sutvarkyti savo buities, bei tampa galimu atvirai sudaiktintų seksualinių santykių objektu. Vertinant vizualinį reklamos aspektą, atkreiptinas dėmesys, kad reklamoje lygiagrečiai merginos ištariamiems žodžiams baltame lape rodomi žodžiai: „padangos, kompas, čiaupas, ir apatinėje eilutėje atsiranda užrašas „aš 😊“ vaizdo priemonėmis gretina merginą su buitiniais reikmenimis, kuriuos reikia remontuoti („patvarkyti“ ir merginą). Taigi vertinant reklamos visumą, konstatuotina, kad reklama verbalinėmis ir vaizdo priemonėmis vulgariai konstruoja stereotipą apie tai, kad moteris yra nesavarankiška, neveikli, nuo vyro priklausoma visuomenės narė, kuri, be kita ko, save siūlo kaip objektą galimam vyrui. Dėl tokio primityvaus ir sudaiktinto moters vaizdavimo, reklama yra neabejotinai žeminanti ir diskriminuojanti moteris.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teigia, kad pažinčių interneto svetainės „Flirtas.lt“ reklama siunčia netinkamą žinutę apie moters ir vyro santykį, deklaruoja moters priklausomumą nuo vyro bei skatina nepagarbų požiūrį į moterį taip prisidedant prie visuomenės nuostatos, kad moteris nėra lygiavertė vyrui, formavimo.

UAB „Vertex“ skirtas įspėjimas dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimo.

Pažinčių svetainės „Flirtas.lt" norėjo pateikti ir savo poziciją. „Mūsų svetainė visiškai ir absoliučiai yra už lyčių lygybę. Nepaisant to, mes nesutinkame su LGKT sprendimu ir manome, kad jis padarytas vadovaujantis ydingais įsitikinimais, neatitinkančiais šių dienų realybės. Pirma, mūsų reklamoje vaizduojama mergina yra vaizduojama nepriklausoma nuo vyro. Ji ir be jo gyvena laimingą ir džiaugsmo kupiną gyvenimą. Reklamoje vartojama tariamoji nuosaka („turėčiau“) rodo, kad ji ir toliau gali gyventi, kaip gyveno iki tol – be vyro. Ji nuo priešingos lyties yra visiškai nepriklausoma. Reklamoje norėjome parodyti, kad vyras galėtų TIK palengvinti buitį – pasidalinus darbus dviese, buitį vesti yra lengviau. Reklamoje NIEKAIP neparodome ir nepasakome, kad mergina be vyro negalėtų išsiversti ar būtų nuo jo priklausoma", - atsiųstame komentare teigia M. Petrauskas.

„Netgi priešingai – reklamoje galima įžvelgti vyrų diskriminaciją. Reklamoje rodomai merginai jis reikalingas tik atlikti paprasčiausius buities darbus. Tai yra jis sudaiktinamas bei prilyginamas paprasčiausiam rakandui ar įrankiui. Antra, esame įsitikinę, kad būtent LGKT sprendimas žemina moteris, grąžindamas jas į XIX amžių. Šiuolaikiniame pasaulyje moteris yra savarankiška ir pati sprendžia, ar nori mylėtis, su kuo nori mylėtis ir kaip nori tai daryti. Priešingai nei aiškina LGKT, reklamoje vaizduojama mergina tai ir daro – jaučia sveiką seksualinį potraukį ir drąsiai jį išreiškia. Tai yra šiuolaikiškos ir stiprios moters bruožas", - sako poziciją dėsto svetainės atstovas.

„Trečia, LGKT neteisingai interpretuoja aiškinamo žodžio reikšmę. Jų sprendime teigiama, kad „žodis „patvarkyti“ nėra naudojamas žmogiškųjų santykių kontekste, siekiant apibūdinti tam tikrus veiksmus, kurie galėtų būti atliekami kito žmogaus atžvilgiu, norint įgyvendinti tam tikrus tikslus ir sulaukti tam tikrų rezultatų“. Tai yra melas. Netgi Dabartiniame Lietuvių kalbos žodyne nurodoma, kad žodis „patvarkyti“ YRA vartojamas žmogiškųjų santykių kontekste, pavyzdžiui, „sudrausminti“ ar „pagydyti“ reikšmėmis. Tiesa, „Flirtas.lt" savo reklamoje žodį „patvarkyti“ vartojame ne žodyne nurodytomis reikšmėmis, o šiuolaikine prasme, kuri kol kas nėra įtraukta į žodyną, tačiau visiems puikiai suprantama: aistringiems lytiniams santykiams nusakyti. Kodėl LGKT nuomone, moteris negali norėti užsiimti aistringais lytiniais santykiais?

Ketvirta, pažinčių svetainė „Flirtas.lt" yra skirta žmonėms, ieškantiems antros pusės, tačiau jie niekaip nėra įpareigoti surasti sutuoktinį ar norėti jo ieškoti. Pažinčių svetainės suveda vienišus žmones, padeda jiems susipažinti, bendrauti, flirtuoti ir – jei abi pusės to nori - pasimylėti. Taigi, LGKT savo sprendimą priėmė absoliučiai ignoruodama ir smerkdama šiuolaikinį gyvenimo būdą, kuomet vyrai ir moterys turi teisę užsiimti nesantuokiniais lytiniais santykiais be įsipareigojimų. Jų sprendime rašoma: „reklamos turinys <...> apskritai yra paremtas vartotojiškais santykiais, nes moteriai reikalingas vyras ne draugystei, meilei, šiltiems intelektinio bendravimo santykiams, bet tam tikrų buitinių darbų atlikimui, o taip pat galimam seksualinių poreikių tenkinimui.” Toks sprendimo aiškinimas rodo, kad LGKT savo sprendimą priėmė vadovaudamiesi ne objektyviais kriterijais, o subjektyvia – netgi galima pavadinti davatkiška – pasaulėžiūra, kurioje du suaugę ir vienas kitam patinkantys žmonės negali tiesiog pasimylėti. Mums labai gaila, kad LGKT mano galinti priiminėti tokius pseudoetinius sprendimus, kurie yra grindžiami asmeninių įsitikinimų primetimu kitiems. Nepaisant to, kas pasakyta anksčiau, LGKT sprendimo skųsti kol kas neplanuojame – prekės ženklas nenukentėjo (moterų registracijų skaičius išaugo), o tolimesnis aiškinimasis užimtų per daug mūsų darbuotojų laiko, kurį jie skirs padėti lietuviams surasti antras puses", - teigia M. Petrauskas.

M360